Kongressen.com
Analyse Premium

Raffensberger og rigsretssagen

Trumps forsøg på at presse partifællen Brad Raffensberger i Georgia til at begå valgsvindel, kommer til at spille en vigtig rolle i Demokraternes ønske om at stille præsidenten for en rigsret igen.

Før stormen på Kongressen så fremtiden heller ikke lys ud for Donald Trump. Washington Post havde et par dage forinden offentliggjort en lydoptagelse af Trump. En lydoptagelse som straks blev fordømt af både demokrater og republikanere. En lydoptagelse som Carl Bernstein beskrev som meget værre end watergate-skandalen. En lydoptagelse som potentielt kan få Trump dømt for en rigsretssag og smidt i fængsel.

Alt tyder på at Donald Trump ender som den første præsident i historien, der er blevet stillet for en rigsretssag to gange. Allerede Inden han opildnede sine støtter til at kæmpe som i ind i helvede for at sikre ham præsidentembedet, var der dukket en sag op, som potentielt kunne vælte ham som Præsident. For efter næsten ni ugers søgen dukkede det tætteste bevis på valgsvindel op. Desværre for Donald Trump var det ikke demokraterne, som blev blevet taget på fersk gerning, men derimod ham selv i en lydoptagelse, hvor han muligvis forsøgte at presse statssekretæren i delstaten Georgia til at finde 11.780 ekstra stemmer til ham.

Den 3. januar offentliggjorde Washington Post en times lang lydoptagelse fra et telefonmøde mellem hovedsageligt delstaten Georgias statssekretær Brad Raffensperger og Præsident Donald Trump. Samtalen skulle måske egentligt handle om overdragelse af valgdata, men kom til at handle om valgsvindel og kulminerede, da Trump under samtalen begyndte at opfordre Raffensperger til finde stemmer nok til at omgøre Georgias valgresultat og gøre Trump til vinder af delstaten. En sådan opfordring kan meget vel være en lovovertrædelse under både føderal og delstatslovgivning.

Føderal og delstats lovgivning
Først og fremmest vil der i det følgende ikke blive taget stilling til hvorvidt en siddende præsident kan blive retsforfulgt, samt om præsidenten kan benåde sig selv. Derudover vil blive fortaget en samlet analyse af tilregnelse, uagtet at der er små forskelle mellem det føderale og Georgias retspraksis.

Hvis vi forestiller os at en anklager vælger at føre en sag mod Donald Trump, skal denne først finde den rigtige lovhjemmel til at anklage og retsforfølge ham.

Ved gennemlytning af telefonsamtalen siger Trump tydeligt, at han ønsker at Raffensperger finder flere stemmer til ham, således at han får nok til at vinde delstaten og dens 16 valgmænd.

Anklager skal derfor først vurdere om en ændring af valgresultat vil være ulovlig. Ifølge GA Code § 21-2-562 (2019) (Der findes en lignende føderallov), kan en person som forsætligt tilføjer eller lader tilføje falske stemmer; forsætteligt ændrer eller ødelægger gyldige stemmer, dømmes med minimum et år og op til 10 års fængsel eller straffes med en bøde på højest 100.000 USD, eller begge dele.

En ændring af et gyldigt og verificeret valgresultat, er derfor klart en lovovertrædelse. Det er dog ikke Trump selv, som har tænkt sig selv at begå den kriminelle handling, men derimod opfordrer han Raffensperger til at klare det praktiske. Heldigvis for vores anklager er en forsættelig anmodning eller opfordring til at begå valgsvindel ulovlig jf. GA Code § 21-2-604, og skal straffes med mellem et og tre års fængsel.

Er loven blevet brudt?
Anklageren skal dernæst kunne bevise, at Trump forsætteligt har opfordret eller anmodet en person til at begå valgsvindel. Anklageren skal derfor både kunne bevise, at der var en klar anmodning fra Trump om en handling, som han specifikt ønskede udført, og at hans anmodning eller opfodring var givet med forsæt.

På engelsk er forsæt juridiske kendt som willfulness eller intentionality. Det er ikke fuldkommen en til en sammenligneligt med den danske praksis, men på dansk blev forsæt i et udkast til straffeloven beskrevet i som: ” Forsæt foreligger, naar Gerningsmanden ved sin Handling vil hidføre, hvad der efter Loven kræves til Forbrydelsen, eller anser dennes Indtræden som nødvendig eller overvejende sandsynlig Følge af Gerningen, samt, naar han vel kun anser Forbrydelsens Indtræden som mulig, men vilde have handlet, selvom han havde anset den som sikker.”

Sagt med andre ord kan forsæt beskrives som ”ond vilje” og kræver, at gerningsmanden har accepteret at et strafbart gerningsindhold bliver realiseret.

Det er derfor op til anklageren at bevise at Donald Trump har handlet forsætligt, hvilket bør gøres ved at undersøge omstændighederne i gerningsmomentet: Hvad blev der sagt, og hvordan blev det sagt til Raffensperger under mødet?

Telefonmødet
Vores anklager skal derfor i retten kunne bevise uden rimeligt begrundet tvivl, at præsidenten forsætligt har anmodet Raffensperger om at begå valgsvindel.

Udover Trump og Raffensperger deltog også Jordan Fuchs, Ryan Germany, Mark Meadows, samt tre af præsidentens advokater Alex, Kurt Hilbert, og Cleta Mitchell. Grundlæggende blev mødet af Raffensperger beskrevet som et privat møde uden dagsorden, der kun blev offentliggjort fordi Trump efterfølgende angreb ham på twitter.

Mødet starter med, at Trump forklarer hvordan der er svindelet med valget i Georgia. Det tager dog hurtigt en drejning, og fokusset bliver fjernet fra spekulationer om svindel, til at Raffensperger skal gøre noget, for at sikre at Trump vinder Georgia og de 16 valgmænd.

Trump siger decideret, at Raffensperger løber en stor risiko ved ikke at gøre noget for at ændre resultatet.

”The ballots are corrupt, (…) And you are going to find that they are — which is totally illegal — it is more illegal for you than it is for them because, you know, what they did and you’re not reporting it. That’s a criminal, that’s a criminal offense. And you can’t let that happen. That’s a big risk to you and to Ryan, your lawyer. And that’s a big risk.”

Han forsætter derefter ved at sige, at det ikke blot er en stor risiko for Raffensperger at løbe, men at han nu decideret gør Raffensperger opmærksom på, at han lader valgsvindlen forsætte med at ske. Trump slutter ved at sige, at alt han ønsker, er at Raffensperger finder 11.780 stemmer.

” And you can’t let it happen, and you are letting it happen. You know, I mean, I’m notifying you that you’re letting it happen. So look. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have because we won the state.”

Anklageren bør derfor fokusere på, at når Trump udtaler sig direkte, så taler han ikke som en almindelige tredjemand, men som nationens præsident, der også bestemmer over justitsministeriet. Det bør altid tages alvorligt, når en siddende præsident fortæller én, at man gør noget ulovligt.

Trump siger ikke, hvordan han vil have at Raffensperger finder stemmerne, men han siger klart og tydeligt, hvor mange han vil have. Det er ikke bare et tilfældigt tal, men derimod et antal der giver ham præcist én stemme mere end nødvendigt for at vinde delstaten. Anklageren bør derfor fokusere på at Trump, i hvad der kan vurderes som en anmodning eller opfordring, ikke blot vil have fjernet alle ulovlige stemmer, eller vil have at alle ugyldige stemmer skal tælle med i det endelige valgresultat. Nej Trump vil have præcis én stemme mere end Biden, og han er ligeglad med, hvordan de bliver fundet.

Trump foreslår Raffensperger, at han kan ændre resultatet af valget, ved at få folk der har samme overbevisning som Trump til at undersøge valget, i stedet for dem der tidligere brugt..

“So tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it’s not fair to take it away from us like this. And it’s going to be very costly in many ways. And I think you have to say that you’re going to reexamine it, and you can reexamine it, but reexamine it with people that want to find answers, not people that don’t want to find answers.”

Raffensperger giver sig dog ikke, hvorefter Trump skifter strategi, og decideret begynder at true Raffensperger. Trump siger, at det er meget farligt for Raffensperger, hvis han bliver ved med at sige, at der ikke er begået kriminalitet.

“I don’t know, look, Brad. I got to get . . . I have to find 12,000 votes, (…) You know, and I watched you this morning, and you said, well, there was no criminality.

But I mean all of this stuff is very dangerous stuff. When you talk about no criminality, I think it’s very dangerous for you to say that.”

Men da det heller ikke rykker Raffensperger, skifter Trump fra pisken til guleroden og forsøger at overbevise ham ved at fortælle, at han vil blive meget respekteret, hvis han lige får ordnet valgresultatet før, Georgia skal stemme om pladserne til Senatet.

“And a lot of Republicans are going to vote negative because they hate what you did to the president. Okay? They hate it. And they’re going to vote. And you would be respected. Really respected, if this thing could be straightened out before the election. (…) Because I know, Brad, that if you think we’re right, I think you’re going to say, and I’m not looking to blame anybody, I’m just saying, you know, and, you know, under new counts, and under new views, of the election results, we won the election.”

Opsummeret kan vores anklager bruge disse citater til tydeligt at vise, at Trump bevidst gik efter lige præcis nok, stemmer til at vinde delstaten, og at han i kraft af sit embede prøvede at presse den ansvarlige for valget i Georgia til at begå valgsvindel ved at foreslå ”løsninger” og ved bruge uspecificerede trusler og derefter ros. Det bør derfor være klart for Anklageren at konkludere og vise, at Trump havde det fornødne forsæt til at bryde loven.

Trumps forsvar
Naturligvis bør der også være en forsvarsadvokat til at forsvare præsidentens udtalelser under samtalen. Forsvarsadvokaten bør lægge vægt på, at det var en privat samtale, og at der ikke på noget tidspunkt direkte blev anmodet, opfordret, eller beordret at der skulle laves falske stemmer eller anden slags valgsvindel.

Vigtigst af alt bør forsvarsadvokaten tydeliggøre for retten, at Donald Trump faktisk er af den overbevisning at demokraterne snød sig til sejren, og at alt Raffensperger eventuelt skulle gøre ikke ville være valgsvindel, men faktisk blot at fjerne valgfusk og sikre et korrekt valgresultat.

Selvom Trump mange gange nævner tallet 11.780, som det antal stemmer der er nødvendigt for at vinde, så nævner han også mange andre forskellige tal igennem den time lange samtale f.eks. 300.000 brevstemmer der på mystisk vis blev tilføjet til resultatet, og omkring 50.000 andre stemmer fra vælgere der ikke fik lov at stemme på dagen.

” But we have a number of things. We have at least 2 or 3 — anywhere from 250 to 300,000 ballots were dropped mysteriously into the rolls.”

“But an accurate number will be given, but it’s in the 50s of thousands — and that’s people that went to vote and they were told they can’t vote because they’ve already been voted for.”

Derudover siger præsidenten en række ting som slet ikke er sandt, f.eks. at han vandt alle delstater.

”They beat me in the . . . As you know, every single state, we won every state. We won every statehouse in the country. We held the Senate, which is shocking to people, although we’ll see what happens tomorrow or in a few days.

Dette bør forsvarsadvokat bruge til at vise, at Trump naturligvis ikke mente alt, der blev sagt under mødet, men blot er meget bekymret for delstaten og valgets integritet. Han presser dem derfor for at sikre, at alle tænkelige handlinger er taget for at beskyttet mod valgsvindel.

Under alle omstændigheder er det ikke en nem sag at føre i retten for både anklager og forsvarer. Men selv med en god forsvarsadvokat, og et argument om blot at ville sikre valget, så lugter Trumps udtalelser under mødet altså af en opfordring til valgsvindel. Specielt når alle hans egne argumenter er konspirationsteorier der er blevet modbevist af både to genoptællinger og domstolene.

Rigsretssag 2.0
I mandags introducerede en række demokratiske medlemmer af Repræsentanternes hus grundlaget for en ny rigsretssag mod Donald Trump. Her argumenterer de, at præsidenten har opildnet til oprør, ved f.eks. at forsøge at hindre godkendelsen af valgresultaterne i delstaterne, hvilket specifikt inkluderer telefonsamtalen med Brad Raffensperger, den stærke opfodring til at finde nok stemmer til at omgøre valgresultatet og truslerne hvis Raffensperger skulle fejle.

Det er også muligt at hele dette forhold vil blive bragt som en sigtelse i sig selv, og ikke kun som ekstra argumenter for det vi alle så ske, da Trumps tilhængere stormede Kongressen.

Under alle omstændigheder vil Husets ”managers”, dem der fungerer som anklagere i en rigsretssag, sandsynligvis bruge samme citater til at vise at Trump forsætligt opildnede til oprør.

Udover den forestående rigsretssag har har to demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus Ted Lieu og Kathleen Rice bedt FBI starte en efterforskning af præsidenten for valgsvindel. Også den offentlige anklager i Fulton amtet i Georgia Fani Willis har antydet at en efterforskning kan komme på tale:


“As district attorney, I will enforce the law without fear or favor. Anyone who commits a felony violation of Georgia law in my jurisdiction will be held accountable,“

Hele sagen minder unægtelig om den telefonsamtale Donald Trump havde med Ukraines nyvalgte præsident Volodymyr Zelensky. Her bad Trump Zelensky om at finde snavs på Joe biden.

Sidste gang blev han frifundet for magtmisbrug af Senatet, da flere senatorer mente, at processen havde givet læresteg, og nok ville tænke sig om en ekstra gang før han gjorde noget lignende. Noget tyder dog på, at han ikke lærte andet af processen end at han var og er usårlig.

Denne gang har demokraterne flertallet i Senatet, og selvom det kræver 2/3 flertal at dømme præsidenten, så tyder meget på, at det ikke bliver lige så let for Donald Trump, at blive frifundet denne gang.

Den fulde lydoptagelse kan høres og læses her:

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-raffensperger-call-transcript-georgia-vote/2021/01/03/2768e0cc-4ddd-11eb-83e3-322644d82356_story.html

Allerede medlem? Log ind her. Har du ingen adgangskode, så klik på "glemt/mangler din adgangskode?" nedenfor:

Læs også

Dagen, hvor Washington blev Bidens

Kongressen

Schumer ny flertalsleder: Flittig og med forbindelserne i orden

Simon Fjordvang Brenøe-Jensen

Welcome Mr. President

Mads Høeg-Mikkelsen

Trumps sidste benådninger

Emil Friis Lauszus

Fra sammenbrud til sammenhold: Bidens inspirationskilder til indsættelsestalen

Mark Herron

Bidens indsættelse skiller sig ud på mange måder, men symbolikken er stort set den samme

Mads Oddershede