Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Business

CEO for grøn klynge tror på større eksporteventyr end vind i USA

Frem for at eksportere en enkelt teknologi til USA, skal Danmark blive verdensmester i at eksportere grønne øko-systemer af virksomheder, mener direktør for Greenlab Skive. 

Virksomhedernes grønne løsninger skal tænkes sammen, så de understøtter hinanden i et økosystem, der gensidigt øger effekten. 

Bliver vi eksperter til det i Danmark, står vi med en eksportmulighed i USA, der er større end vindeventyret. Det mener CEO for Greenlab Skive, der selv er amerikaner, Christopher Sorensen. 

– Vind er en dansk styrkeposition, men der er en hel palette af muligheder i relation til grøn energi, som giver et stærkere udgangspunkt for dansk eksport, siger Christopher Sorensen og tilføjer: 

– Danske bud på at vinde retten til at opføre vind- eller solcelleparker får en kæmpe konkurrencefordel, hvis man samtidig tilknytter en grøn vækstklynge af virksomheder. På den måde kan man sammentænke energiproduktion, industri, landbrug og power-to-x (der bl.a. skaber grønne brændsler via vindenergi og elektrolyse, red.). Det er det paradigmeskifte vi lægger billet ind på. 

Om GreenLab Skive
Den grønne erhvervspark GreenLab Skive samler en række virksomheder, som sammentænker energiproduktion, industri, landbrug og Power-to-X.

Partnerne i GreenLab Skive tæller virksomheder som Green Hydrogen Systems, Everfuel og Eon samt Danmarks Tekniske Universitet. 

Fritagelse for el-lovgivning åbner for eksportmuligheder
Med en ny testzoneordning Sorensens vision blive en realitet. Som de første virksomheder bliver Siemens Gamesas brintprojekt i Brande og GreenLab Skive nemlig undtaget fra nogle af de nuværende regler på energiområdet, fremgik det tidligere på måneden af en pressemeddelelse fra klimaministeriet

– Det er unikt og historisk, at vi er fritaget fra el-lovgivningen. Nu har vi har mulighed for at omlægge den måde, man producerer og omfordeler strøm fra vedvarende energikilder, siger Christopher Sorensen. 

I takt med at flere dele af samfundet bliver elektrificeret, og at andelen af grøn energi fra sol og vind i elnettet stiger, er det nemlig udsat for stigende pres. Det kræver store investeringer og kan give prisstigninger for elforbruget. Derfor skaber GreenLab Skive en grid buddy, der kopierer elnettet og gør eksperimenter mulige uden at systemet brænder sammen.  

– En dag hvor det blæser for meget, kan man køre langs vejene og se vindmøller, der står stille. Det er fordi, der ikke er plads til den ekstra energi de producerer i elnettet. Vores hensigt er at bruge den overskudsenergi til at lave en grøn totalløsning, siger Christopher Sorensen og tilføjer: 

– Ud over at anvende den overskydende vindenergi til power-to-x, skal overskudsvarmen fra elektrolyseprocessen bruges af lokale virksomheder. Men vi skal også bruge energien til pyrolyseteknologier (som fx gør det muligt at genanvende gamle bildæk og plastaffald, red.) og biomasseekstraktion af fx proteiner fra søstjerne og græs, der kan erstatte soya fra Sydamerika og Kina i bl.a. svinefoder. 

GreenLab CEO Christopher Sorensen mener, at danske virksomheder skal tænke større end enkeltstående løsninger, når de eksporterer til USA.

Grøn energi kan drive vækst i lokalsamfundet
I et USA hvor udenlandske selskabers jobskabelse fortsat spiller en stor rolle under præsident Joe Biden, har “grøn system-eksport” en yderligere fordel, mener Christopher Sorensen. I modsætning til olieproduktion kræver vindmølleparker nemlig ikke på lang sigt lige så mange hænder, når først møllerne er opført. 

– Vindmøller behøver ikke kun at gavne elselskaber og vindmøllefabrikanter. De kan drive vækst i et lokalsamfund. Det har vi haft meget held med her i Skive, hvor det er blevet en kæmpe gevinst for egnen at koble vindenergi til en større palette af grønne løsninger. 

Men hvorfor skulle amerikanerne bruge danske virksomheder til sådan en helhedsløsning – vil de ikke bare sige tak for ideen og så sætte det op med lokale virksomheder?

– Min erfaring fra USA og andre markeder er, at der mangler nogle, som vil tage ansvar for at skabe en samlet løsning for, hvordan man kan få det fulde potentiale af en vindmøllepark. I GreenLab kan vi facilitere modellen og invitere alle de relevante virksomheder ind, som passer til den konkrete lokation og de råstoffer og udfordringer, de har der, siger Christopher Sorensen og fortsætter: 

– Danmark har desuden som land et værdisæt og en konsensuskultur, som muliggør en klyngemodel, man ikke umiddelbart kan genskabe i fx USA. Danske virksomheder ønsker at have en positiv effekt på lokalsamfundene og skabe lokale job. Hvis vi medvirker til at skabe grøn vækst ved at der spares ressourcer og udvikles nye grønne produkter, så skaber vi også flere grønne job i USA. Vi kan få ti gange mere ud af eksporten af vind, hvis vi kobler den til andre grønne løsninger. 

Tine Brødegaard Hansen er erhvervsredaktør på Kongressen.com. Hun har en mastergrad i journalistik fra Syddansk Universitet og har tidligere været redaktør på Sustain Report og digital redaktør på blandt andet Eurowoman.dk, Altfordamerne.dk og Folkekirkens Nødhjælp. Mobil: 51881722 Mail: tine@kongressen.com

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen