Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Debat

Danmarks forhold til USA bliver dybere og bredere

Michael Aastrup Jensen, Venstres Udenrigsordfører.

Hvert år d.4 juli mødes hundredvis af borgere i Rebild Bakker for at fejre Rebildfesten. Rebildfest er den ældste dansk-amerikanske venskabsforening og er mere end hundrede år gammel. Danmarks diplomatiske forhold til USA har altid været stærkt, og vores sikkerhedspolitik har været forankret i NATO siden afslutningen på anden verdenskrig. Når USA har manglet opbakning til at intervenere, forsvare eller gå i krig, har vi i Danmark altid været klar til at hjælpe. Vi er med andre ord en fast del af den amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitik. Derfor var det ikke overraskende da statsministeren annoncerede at Danmark havde fået en henvendelse fra USA om en samarbejdsaftale på forsvarsområdet. Det er ikke nyt at USA ønsker samarbejdsaftaler, og Danmark er blot et af landene, som man fra amerikansk side ønsker at indlede tættere samarbejde med.

Den europæiske baghave giver hovedpine – men forankrer USA i Arktis.

Ruslands ageren i Ukraine giver uden tvivl hovedpine i Washington såvel som samtlige europæiske lande. USA har skiftet spor i sin udenrigspolitik, og har vægtet Sydøstasien højt, for at være modvægt til Kina og deres interesser i området. I Europa har der i flere år været fredeligt, og den russisk annektering af Krim, har desværre ikke rykket på den amerikanske strategi. Derfor har Joe Biden i dag et stort problem – USA skal bruge flere styrker og flere ressourcer på at holde Europa sikkert, samtidig med man skal stå stærkt over for Kina. Det er et tveægget sværd, men muligheden ved at sikre sin indflydelse i Europa viser sig allerede positivt i Arktis. Da den danske regering fremlagde sin udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, stod det klart at man har sin sikkerhed forankret i NATO og et tæt samarbejde med USA. I Arktis ønsker man et tættere samarbejde med amerikanerne, naturligvis med håbet om at holde det som et lavspændingsområde. Ruslands ageren i Europa, giver ikke meget håber for at Arktis ved vedblive at være et lavspændingsområde. Danmark har endnu ikke udmøntet den arktiske kapacitetspakke, og det betyder at man endnu ikke er fuldt ud klar til at løfte sin opgave i Arktis. Derfor er samarbejdet med USA i denne del af verden, et skæbnefællesskab bundet sammen af fælles interesser, og ønsket om at kunne holde ikke arktiske magter væk fra området. Dermed binder Arktis begge de amerikanske interesser sammen, da man kan opretholde et tæt samarbejde med Danmark og samtidig være en modvægt til kinesisk indflydelse i området.

Den russiske invasion af Ukraine understreger at USA og Europa står på frihedens side.

Er der én ting som både optakten og den russiske invasion af Ukraine har vist, er det at Europa fortsat ikke kan udføre hårdtslående økonomiske sanktioner eller skabe en troværdig militær modvægt til Rusland, uden at USA er involveret. USA er og bliver rygraden i NATO, og herom er der ingen tvivl. Udviklingen i Ukraine har vist at USA også er de eneste som man i Moskva, for alvor frygter, og dermed er de fortsat den afgørende nøgle i Europa, sådan som det har været tilfældet siden afslutningen på anden verdenskrig. Selve tilstedeværelsen af amerikansk militærpersonel i Europa, er en større afskrækkelse end styrkens størrelse, og med en Biden administrationen har man også fået klarhed over, hvad den amerikanske linje er i udenrigspolitikken. USA er tilbage, og det i en tid, hvor Danmark og verden har brug for et stærkt samarbejde med den frie verdens beskytter.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Læs også:

Business

USA har netop indført en række nye sanktioner imod Iran - nu er spørgsmålet så, hvor stor effekten af disse bliver

Politisk analyse

Efter et halvt års tovtrækkeri er en hjælpepakke til Ukraine endelig blevet stemt igennem Repræsentanternes Hus

Courtroom

Juryen i Trumps straffesag er på plads og sagen kan nu for alvor begynde

Podcast

Anders Agner og Ruben Sindahl ser nærmere på straffesagen mod Trump i New York, formandsdramaet i Huset og USA og FN anno 2024. Lyt...

Copyright © 2021 Kongressen