Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Dansk teknologi i verdensklasse

I USA dominerer Lockheed Martin og Boeing, i Tyskland er Airbus Defense & Space ikke til at komme uden om, og hos vores nordiske naboer har både SAAB og Kongsberg godt fat i det internationale forsvarsmarked. Dansk forsvarsindustri gør sig også gældende internationalt, ikke mindst i kraft af produkternes høje innovative og teknologiske niveau.

Af Kristoffer Groth Jakobsen, Vice President, Market Development Denmark, Terma

Det forholder sig nemlig sådan, at den danske forsvars- og sikkerhedsindustri leverer nicheprodukter af en kvalitet, så vi ligefrem dominerer indenfor udvalgte, smalle sektorer. Som eksempel kan nævnes, at Termas SCANTER radarer dækker mere end halvdelen af det internationale marked for kystovervågning.

En sådan succes kommer man dog ikke egenhændigt til. Det kræver en vedholdende indsats for at fastholde og udvikle tætte partnerskaber med de store, globale spillere på markedet – og med slutbrugerne. Uden et tæt samarbejde med danske forsvar ville Termas produkter ikke nyde den anseelse, vi oplever i dag. Og det giver jo egentlig meget god mening: uanset hvor mange penge, vi som virksomhed poster i produktudvikling, har vi også brug for den operative erfaring, de danske værn kan bidrage med.

Dansk teknologi forbedrer kampflypiloters arbejdsmiljø
Terma har i mange år udviklet og forfinet vores elektroniske selvbeskyttelsesudstyr til kampfly, et system der anvendes til at undvige fjendtlige missiler. Det er sket i tæt samarbejde med slutbrugerne – i dette tilfælde det danske og en lang række udenlandske flyvevåben – der har været med til at sørge for, at produktet hele tiden lever op til de ekstreme forhold, flyet opererer under.

Men det er ikke kun flyet, der er under et usædvanligt pres. Der stilles ligeledes store krav til piloternes performance, og ved at forbedre deres ”arbejdsmiljø” i cockpittet får piloterne de bedste vilkår til at gøre deres arbejde.

Terma har derfor – i tæt samarbejde med Aalborg Universitet, virksomheden AM-3D og det danske flyvevåben – udviklet en løsning, der ikke blot nedbringer mængden af støj i cockpittet, men som også gør piloten i stand til at reagere hurtigere på luftbårne trusler, eksempelvis et missil. Ved hjælp af 3D lyd kan piloten intuitivt identificere missilets retning, og dermed hurtigere iværksætte modforanstaltninger. På samme måde kan teknologien separere de forskellige radiokanaler, piloten hører i hjelmen, og således reducere belastningen af piloten. Jo mindre hjernen skal arbejde for samtidigt at høre, destinationsbestemme og forstå budskaberne over flere radiosystemer, desto mindre pres på piloten.

Intelligent radarløsning baner vejen for grøn energi
Et andet eksempel på innovativ teknologi, der løser et meget håndgribeligt problem, er Termas radarløsninger til overvågning af vindmølleparker. Mange planlagte vindmølleparker bliver ikke til noget af sikkerhedsmæssige hensyn, da vindmøllernes roterende blade forstyrrer radarsignalerne, og dermed umuliggør overvågning af luftrummet omkring vindmølleparken. Dette sikkerhedsproblem vil ofte gøre, at vindmølleparker nær kritisk infrastruktur – eksempelvis en civil lufthavn – ikke kan gennemføres.

Terma har udviklet en særlig radarløsning, der er i stand til at se forskel på vindmøller og andre mål – hvad enten der er tale om fugle, droner eller fly. Med denne radar kan man dermed opføre vindmølleparker tæt på bebyggelser eller kritisk infrastruktur uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Kristoffer Groth Jakobsen har arbejdet hos Terma i 8 år, blandt andet som Business Development Director i virksomhedens asiatiske selskab i Singapore. Han er i dag Vice President, Market Development Denmark, og han leder dermed Termas afdeling for forretningsudvikling i Danmark. Kristoffer er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har en baggrund som reserveofficer i forsvaret, og har tidligere været udstationeret med hæren i Bosnien samt har arbejdet for forsvarsattachéen på den danske ambassade i Warszawa, Polen.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen