Kongressen.com
Interview Premium

Danske goodwill ambassadører i USA

Interview med Head of Secretariat Copenhagen Goodwill Ambassadors, Christian Kierkegaard Michelsen

Hvilket arbejde udfører man som goodwill ambassadør, og hvordan gavner det danske virksomheder?

Copenhagen Goodwill Ambassadors er nøje sammensat af en række højt positionerede udlandsdanskere, herunder topledere, entreprenører og meningsdannere – alle med stærke globale netværk. Vi har idag omkring 50 Goodwill Ambassadører bosiddende i omkring 25 lande. H.K.H. Prins Joachim fungerer som Protektor for korpset og tidligere overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen er bestyrelsesformand. Sekretariatet er forankret i de to stiftende organisationer, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Som goodwill ambassadør arbejder man pro-bono med at promovere Greater Copenhagen, så vi bliver set og hørt ude i verden. Dette gøres igennem en lang række aktiviteter og projekter, som bl.a. inkluderer kontakt til globale medier, brug af netværk til at tiltrække virksomheder og kongresser til København, udvikling af projekter til gavn for hovedstaden, samt at bidrage med et unikt udefra-ind perspektiv og sparring.

Hvilke erfaringer har I med USA/Danmark samarbejdet? Hvem sidder i USA for jer?

USA er en af Danmarks største samhandelspartnere og der er et naturligt fokus på og interesse for udviklingen i de forenede stater. Vi har god erfaring med amerikanske virksomheder der vælger at investere i København og Sjælland, også som følge af et Goodwill initiativ. Derudover har vi flere gange sikret nyhedsomtale af Danmark og København i amerikanske medier, herunder New York Times og CNN. Som følge af USA’s interesse og mange muligheder, har vi pt. hele 10 goodwill ambassadører bosiddende i USA: Ann Rosenberg, Christian Vollerslev, Katja Iversen, Martin Manniche, Morten Søgaard, Soulaima Gourani, Niels Christian Nielsen, Per Pedersen, Yvon Ros og Johannes Worsøe. Hvis man er nysgerrig, er det muligt at gå ind på vores hjemmeside www.copcap.com/gwa og læse mere om de enkelte Goodwill Ambassadører i hele verden. Man er også altid velkommen til at kontakte mig på ckm@copcap.com, så vil jeg forsøge at svare eller sætte i kontakt med relevante.

Hvordan kan erhvervslivet trække på goodwill ambassadørernes arbejde bedst muligt?

Dansk erhvervsliv kan i høj grad benytte sig af et globalt korps som Goodwill Ambassadørerne, idet mange af korpsets projekter og resultater skaber direkte værdi for mange af de eksisterende aktører – og har gjort det i snart 25 år. Vi kan som netværk både assistere med at tiltrække aktiviteter, ressourcer og events, men kan også fungere som lokal assistance ude i verden via netværkets forankring og ekspertise. Det er også muligt at involvere sig i vores årlige topmøde, der finder sted i august måned, hvor goodwill ambassadørerne fra hele verden samles i København. I år har det dog ikke været muligt, men har været erstattet af digitale aktiviteter.

Som eksempler har vi senest været med til at skabe foreningen for udlandsdanskere, DANIAS, og tidligere har vi blandt andet opbygget et Youth Goodwill Ambassador Corps, der lagde grobund for det store arbejde der i dag udføres af Copenhagen Capacity om at tiltrække internationale talenter til Danmark.

Hvordan ser du fremtidig talenttiltrækning til Danmark udvikle sig? Er Danmark et attraktivt sted for talenttiltrækning?

Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft er essentielt for udvikling af fremtidens styrker i dansk erhvervsliv, især tiltrækning af STEM kompetencer, som vi har en udpræget mangel på. Derfor er talenttiltrækning et højt prioriteret område for Copenhagen Capacity, og med vores digitale kompetencer lykkes vi også med at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til hele Danmark. De seneste år har fokus flyttet sig fra regional tiltrækning, til i større grad at samarbejde på tværs i store dele af landet – senest med projektet ’Talent til Danmark’ som Copenhagen Capacity driver i samarbejde med 35 partnere fra hele landet.

Allerede medlem? Log ind her. Har du ingen adgangskode, så klik på "glemt/mangler din adgangskode?" nedenfor:

Læs også

Dagen, hvor Washington blev Bidens

Otto Lykketoft

Schumer ny flertalsleder: Flittig og med forbindelserne i orden

Simon Fjordvang Brenøe-Jensen

Welcome Mr. President

Mads Høeg-Mikkelsen

Trumps sidste benådninger

Emil Friis Lauszus

Fra sammenbrud til sammenhold: Bidens inspirationskilder til indsættelsestalen

Mark Herron

Bidens indsættelse skiller sig ud på mange måder, men symbolikken er stort set den samme

Mads Oddershede