Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Business

Danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder styrker tilstedeværelsen i USA

Corona var startskuddet til et paradigmeskift inden for dansk serviceeksport til USA.

Af Henrik Garver, Adm. Direktør i Foreningen af rådgivende ingeniører, FRI.

De seneste 18 måneders helt særlige situation i verden, som følge af Corona-pandemien har været katalysator til en udvikling i måden, danske rådgivningsvirksomheder som Cowi, Niras og Rambøll arbejder på, hen over Atlanten.

Undersøgelser fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser en stigende tendens til at danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder udbygger deres lokale tilstedeværelse i USA, frem for at konkurrere om at vinde opgaver – og efterfølgende løse dem – fra Danmark. 

USA har overhalet Mellemøsten og Asien
USA er et stort og stabilt marked med gode rammevilkår, der passer godt til de danske virksomheder, selvom tilgangen til risiko og ansvar er væsensforskellig fra Danmark og det kontinentale Europa. Nordamerika, ikke mindst USA, har derfor over de seneste år overhalet Mellemøsten og Asien som de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheders største markeder uden for Europa.

Det skyldes blandt andet, at de danske virksomheder har spidskompetencer, der matcher de aktuelle udfordringer i USA, både på energi, greentech og infrastrukturområdet. 

Derfor er der kun grund til at tro, at tilstedeværelsen af virksomheder som Rambøll og COWI vil blive endnu mere markant i de kommende år, hvor Bidens planer om massive løft af infrastrukturen og dertilhørende grønne investeringer skal realiseres på tværs af samtlige 50 stater.

I forhold til tidligere, så er tendensen nu, at de store rådgiver- og ingeniørvirksomheder i højere grad etablerer sig gennem lokale datterselskaber, frem for at styre de amerikanske projekter fra Danmark. Tendensen, der ses i vores benchmarkanalyse med tal fra branchen i 2020 er sandsynligvis blevet yderligere accelereret af det seneste halvandet års Corona-lockdown, hvor det helt lavpraktisk har været mere end almindelig svært for medarbejdere at arbejde globalt de steder, hvor det har krævet en fysisk tilstedeværelse. 

Antallet af ansatte hos danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder er fordoblet i Nordamerika
Der er flere interessante observationer fra analysen. 

1. Eksporten, som andel af den samlede omsætning, er reduceret med 1,7 procentpoint, fra 20,2 % af omsætningen i 2019 til 18,5 % i 2020. Det svarer til et samlet fald i eksporten af rådgiverydelser fra Danmark på godt 8 %.

2. Antallet af ansatte i rådgiver- og ingeniørvirksomhedernes udenlandske datterselskaber er øget til 16.350 personer, en stigning på 7,9%. I Nordamerika har væksten være endnu kraftigere, og er fordoblet på få år, og har nu passeret 2.000 personer.

Med andre ord: Hvor vi tidligere har set en synkron vækst i såvel eksporten som i datterselskaberne uden for landets grænser, har vi i 2020 set det modsatte. Eksporten er faldet, mens virksomhederne har styrket deres lokale tilstedeværelse i udlandet. For selvom det måske har føltes som om verden har stået stille i meget af 2020, så er det naturligvis langt fra tilfældet, og den svækkede mulighed for mobilitet på tværs af landegrænser har tydeliggjort behovet for at virksomhedernes kompetencecentre placeres i flere markeder lokalt. 

For verdensklasse rådgivning både kræver globale spidskompetencer og en lokal indsigt i de konkrete forhold.

Med Senatets overbevisende godkendelse af Bidens infrastrukturplan kommer de investeringer som danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder har gjort i Nordamerika og USA til at kunne give et positivt afkast – for Danmark og danske rådgivere har en række af de kompetencer der skal til for at lykkes med en grøn infrastrukturplan.

Det betyder samtidig også, at de danske selskaber, som er en del af Nordamerikanske rådgiverkoncerner, som WSP eller ATKINS, også må forventes at få bragt deres danske kompetencer i spil, når den føderale plan for alvor realiseres som konkrete projekter i samtlige delstater.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen