Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Business

Grønne muligheder i USA kræver indsats på tre områder

Hvis danske virksomheder skal udnytte potentialet i USA’s og andre markeders grønne omstilling, skal vi have løst tre udfordringer, skriver Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Debatindlægget er skrevet af Henrik Garver, Administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

For nylig fik vi danskere en meget flot udtalelse af den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken. Nemlig, da han kårede os som noget nær Verdensmestre i grøn energi.

”Danmark er en verdensleder inden for grønne ambitioner og grøn teknologi, særlig inden for vindenergi”, var den mere præcise ordlyd, og som danskere kan vi, i al beskedenhed, godt tillade os at tage rosen til os og være både stolte og enige.

Imponerende danske styrkepositioner
For når vi ser på, hvad vi har udviklet og opbygget – og ikke mindst, hvad der er på vej i de kommende år, så ER det faktisk imponerede. For eksempel inden for områder som vores veludbyggede fjernvarmesystem, og integrationen af vedvarende energi, herunder vindenergi, i vores energinet.

En udvikling, der understøttes af etableringen af de planlagte energiøer i Nordsøen og Østersøen. Energiøerne, der bliver verdens første af deres slags, skal planmæssigt levere strøm nok til potentielt at kunne dække det samlede danske privatforbrug.

Men selvom vi historisk har været gode til at være grønne, er det ikke en position vi uden videre kan holde fast i. Store dele af planen for den grønne omstilling i Danmark, for de ambitiøse 2030-mål, er bundet op på den fortsatte eskalering af den teknologiske udvikling – den meget diskuterede hockeystavseffekt.

Og, i forhold til 2030-målet er det i høj grad bekymrende, hvis der satses for meget på hockeystaven, og for lidt på mere konkrete initiativer.

3 løsninger der giver eksportsucces
Udfordringen, vi står over for, er nemlig stor. Selv for en verdensmester. Og det kræver en god del samarbejde imellem offentlige og private aktører, hvis vi skal nå i mål med CO2-reduktionen og fastholde en førende dansk position inden for den grønne omstilling.

Primært på tre områder: Rammeaftaler, uddannelse og investeringer.

Først og fremmest skal vi politisk have styr på rammerne for udvikling og efterspørgsel på grøn teknologi, så de virksomheder, der driver udviklingen, ikke ender med at sidde med regningen – og vi som samfund derfor taber gevinsten.

Dernæst er det magtpåliggende at få gjort noget ved den mangel på kvalificeret arbejdskraft, hos videnbaserede brancher som for eksempel de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

Vi har den tværgående knowhow til at løse de kommende års opgaver, både i Danmark og Europa, hvor der med den europæiske Green Deal ikke kommer mindre fart på den grønne omstilling, og i USA, hvor danske rådgivningsvirksomheder i stor stil arbejder med for at løse udfordringerne ved Bidens enorme, grønne infrastrukturløft.

Men der mangler hænder. Når vi i Foreningen af Rådgivende Ingeniører kigger specifikt på rådgiversegmentet, så er manglen på arbejdskraft, ikke mindst på ingeniører, virksomhedernes første prioritet. Og på den lange bane er der kun et sted at hente den: vores ingeniøruddannelser.

Danmark skal være udstillingsvindue for grøn teknologi i verdensklasse
Dette kræver en massiv indsats på alle niveauer af uddannelsesområdet – lige fra grundskolen og op igennem ungdomsuddannelserne.  Og vi skal have budskabet ud til de unge mennesker, der står over for at skulle vælge deres karrierevej, om de mange, store muligheder, der ligger i en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse – ikke blot for en blomstrende karriere, men også for at kunne kæmpe den grønne kamp fra forreste linje.

Og sidst men ikke mindst, så skal der satses massivt på både forskning, innovation og demonstration. Vi har blandt andet brug for, at der bliver opbygget af testanlæg inden Power-to-X (PtX), CCS og electrofuels – men også aktivt arbejde med at reducere carbon footprint af den infrastruktur vi anlægger, uanset om det er nye veje og broer eller bygninger, så vi som nation kan være et udstillingsvindue for resten af verden, når det kommer til the cutting edge af den grønne teknologi.

Vi kan ikke hvile på laurbærrene.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 30.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på ca. 30 mia. kr.

• De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egen holdning.

BIDRAG TIL DEBATTEN
Brænder du inde med et debatindlæg eller en kommentar? Send den på mellem 400-800 til info@kongressen.com

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen