Kongressen.com
Analyse Premium

Handelsaftale mellem EU og USA kan blive til virkelighed

Det vil få stor betydning for dansk økonomi, hvis der indgås en stor handelsaftale mellem EU og USA. Valget i november bliver afgørende for om det vil ske.

Den amerikanske valgkamp er vigtig i mange henseender. Den måske vigtigste, men lidt glemte er handelspolitiken. Hvis forhandlingerne om TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership) bliver genoplivet, og der indgås en aftale medllem EU og USA, vil det give Danmark stor økonomisk gevinst.

Af Mikael Olay Milhøj, Senior analytiker, Danske Bank.

Biden vil genoptage TTIP forhandlinger

De stigende spændinger mellem USA og Kina er velkendte, og uanset valgresultatet, så vil de spændinger fortsætte. Godt nok vil Joe Biden fjerne straftolden på importerede varer fra Kina, men han vil fastholde et stort pres på kineserne, og teknologikapløbet vil fortsætte. Vi bevæger os stadig mod ”én verden, to (teknologi)systemer”. 

Valget har dog også betydning for forholdet mellem USA og Europa, der ligeledes har været under pres under præsident Trump. Fra et handelsperspektiv døde frihandelsaftalen TTIP mellem USA og EU med Trumps valgsejr i 2016. TTIP ville have fjernet 97% af al told på varehandlen mellem USA og EU. Selvom forholdet fra et økonomisk perspektiv er blevet lidt bedre på det sidste med en aftale om at fjerne told på et begrænset udvalg af varer, så er der ikke meget, der tyder på, at der vil komme en stor og omfattende handelsaftale mellem EU og USA, mens Trump er præsident. Det er heller ikke til at vide, om Trump i tilfælde af genvalg før eller siden vil gøre alvor af truslen om at pålægge straftold på importerede biler fra Europa. 

Omvendt kan en Biden valgsejr betyde, at TTIP bliver genoplivet. Biden var stor fortaler for TTIP som vicepræsident under Obama, og givet Biden stadig vil lægge pres på Kina, så giver det mening med et tættere økonomisk samarbejde med EU. Der er stadig udfordringer. For det første har Biden i et vist omfang bevæget sig i en mere protektionistisk retning, hvilket kan besværliggøre en genforhandling. For det andet er det stadig en tung proces at vedtage en aftale i EU-regi. 

Handels aftale vil give tre store fordele

En ambitiøs handelsaftale mellem USA og EU ville være god for dansk økonomi på tre vigtige områder.

For det første, Dansk økonomi er en lille, åben økonomi, og vores økonomiske situation herhjemme er en afspejling af, hvordan det går ude i verden, og hvilket økonomisk samarbejde vi har med andre lande. På den korte bane er det vigtigste genopretningen af økonomien i kølvandet på coronakrisen, men på den lange bane er tætte handelsforbindelser vigtige. USA og EU udgør til sammen omtrent 50% af verdens samlede BNP.

En frihandelsaftale vil gavne dansk økonomi på flere måder. For det første vil det betyde, at det bliver lettere for danske virksomheder at eksportere direkte til USA. Det gavner primært de store virksomheder, som udgør hovedparten af vores eksport til USA. USA var i 2019 vores tredje største eksportmarked for varer, kun overgået af Tyskland og Sverige. Vores primære eksportvare er medicinske og farmaceutiske produkter, der i 2019 udgjorde 60% af den samlede vareeksport til USA. Vi har også en pæn eksport af vindmøller, høreapparater og fødevarer. I 2016 viste tal fra Danmarks Statistik, at dansk eksport til USA beskæftigede omtrent 52.000 danskere.

For det andet vil den indirekte eksport til USA stige, fordi danske virksomheder vil nyde godt af at eksportere mere til andre europæiske lande, hvis direkte eksport til USA også vil stige. Det kunne f.eks. være, hvis man som dansk virksomhed er underleverandør til en tysk virksomhed, der eksporterer sine varer til USA. 

For det tredje vil shippingindustrien nyde godt af øget søtransport mellem USA og EU. 

En ældre analyse fra 2013 foretaget af Copenhagen Economics på vegne af Udenrigsministeriet viste, at dansk eksport til USA vil stige med 14% med en aftale. Der er sket meget siden 2013, også med den danske eksportsammensætning til USA, men en tilsvarende analyse i dag vil også komme frem til et positivt resultat. 


Allerede medlem? Log ind her. Har du ingen adgangskode, så klik på "glemt/mangler din adgangskode?" nedenfor:

Læs også

Løbet er kørt, men Trump fortsætter sit juridiske spil

Emil Friis Lauszus

Nu er et godt tidspunkt at gense ens virksomheds dataoverførselsaftaler

Emil Friis Lauszus

Nordea: Investorerne drager et lettelsens suk

Kongressen

Kerry som klima-zar er godt nyt for det grønne Danmark

Anders Agner Pedersen

Biden spiller sikkert med Blinken som udenrigsminister

Anders Agner Pedersen

Kampen om Amerika – Alle præsident Bidens udnævnelser

Kongressen