Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Kommende politisk iltmangel vil skade national sikkerhed

Om man mener, at der er grundlag for at indlede ”impeachment procedure” mod præsident Trump kommer meget an på ens politiske ståsted. Men én ting er sikkert ved den politiske proces, som er i gang i øjeblikket: det vil have negative konsekvenser for national sikkerhed. I et årti har Pentagon været ramt af uregelmæssige budgetter grundet politisk dysfunktionalitet. Indledningen af den politiske ”impeachment process” vil efter al sandsynlighed suge al politisk ilt ud af Washington i den nærmeste fremtid, og enighed om national sikkerhed kan dermed igen blive ramt.

Da præsident Trump den 13. august 2018 underskrev John S. McCain National Defense Authorization Act og den trådte i kraft den 1. oktober 2018 var det første gang i et årti, at Pentagon kunne træde ind i et nyt finansår med et budget.

Washingtons politiske dysfunktionalitet havde i et årti betydet, at man ikke i tide nåede at blive enige om et forsvarsbudget, inden et nyt finansår begyndte, og derfor måtte man gå ind med en såkaldt ”continuing resolution”. Det betyder, at man kopierer foregående års budget, indtil man når til enighed i Kongressen om et nyt budget. Men det medfører også, at budgetposter ikke må ændres og derfor mister både Pentagon og den amerikanske forsvarsindustri den fleksibilitet og forudsigelighed som følger med et fast budget. Man ved på denne måde ikke, hvor mange penge politikerne vil afsætte til udvikling og materielindkøb (eller hvilket materiel) i det nye finansår.
Ifølge en rapport udgivet sidste år af Pentagon har denne tendens haft en negativ konsekvens for den amerikanske forsvarsindustri, som har været hårdt ramt af uforudsigeligheden i Pentagons købemønstre. Dette har betydet, at industrien har mistet kapaciteter, fordi man ikke har kunne fastholde personel og faciliteter grundet manglende forudsigelighed om fremtidige opgaver at byde ind på. Dette har haft en så skadelig effekt, at rapporten bl.a. konkluderede at den amerikanske forsvarsindustri var utilstrækkelig i tilfælde af, at der brød en konflikt ud.

I 2018 satte den nu afdøde senator, John McCain, sig for at få gennemført et forsvarsbudget i tide. Med republikansk flertal i begge kamre var han bevidst om, at det skulle kunne lade sig gøre. Det gjorde det også, og med et politiske flertal bag sig og John McCain i front kunne man få samlet sig om indsatsen.

En måned efter finansårets begyndelsen fandt midtvejsvalget sted, og demokraterne vandt flertallet i Repræsentanternes Hus. Allerede dengang kommenterede undertegnede her på Kongressen.com, at dette kunne være dårligt nyt for Pentagon.

Med indledningen af forundersøgelser som led i en mulig ”impeachment process”, kan man være næsten sikker på, at al politisk ilt vil blive suget ud af Washington D.C. det næste stykke tid.
Trods en overordnet aftale om kommende budgetniveauer fra juli i år, så er der stadig ikke vedtaget et budget for finansåret 2020, som altså begynder om under en uge. Derfor har man vedtaget en syv-ugers ”continuing resolution”, som altså sikrer finansiering af ministerier og myndigheder, men som altså også indebærer førnævnte svagheder.

Årsagen til at man endnu ikke har kunne blive enige om et budget for 2020 er, at præsident Trump har krævet, at der afsættes penge til byggeri af muren mod Mexico. Det vil demokraterne ikke gå med til, og der er altså ikke nået et kompromis.
Med begyndelsen af hvad der kan forventes at blive en længere proces med forundersøgelse til en eventuel ”impeachment”, så er der på ingen måde lagt op til politisk forsoning mellem demokrater og republikanere. Skyttegravene er gravet, og enhederne er på vej i dem. dermed kan Pentagon og dermed amerikansk sikkerhedspolitik igen blive gidsel i et politisk system, som er låst fast i konfrontation mellem de to partier.
Dette er også en tendens, der bør bekymre på denne side af Atlanten, da vi trods tanker om øget europæisk forsvarssamarbejde stadig er dybt afhængige af USA og amerikanske sikkerhedsgarantier.

Written By

Philip Chr. Ulrich er udenrigsredaktør på Kongressen.com og har ansvaret for 'Sikkerhedsrådet'. Han er cand.mag. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet med studieophold i Amsterdam. Han har tidligere arbejdet som fuldmægtig ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, og ved Civil-Military Cooperation Centre of Excellence i Holland. Forfatter til 'I Nationens Tjeneste. David H. Petraeus og USA i krig fra Vietnam til Islamisk Stat' som udkom ved Syddansk Universitetsforlag. Desuden har han skrevet udgivelsen 'Velkommen til Trumps verden' og været redaktør på bogen 'Præsidenter - fra Washington til Trump' fra Lindhardt & Ringhof. Han har også bidraget til en række andre udgivelser og bøger om amerikansk politik og historie.

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen