Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

LEMAN: Fyldte amerikanske havne udfordrer dansk eksport

Q&A med Mikael Nors, Trade Lane Director hos Leman.

Hvordan har COVID-pandemien udfordret den amerikanske supply chain?

COVID-19 har forstærket allerede underliggende udfordringer i den amerikanske supply chain. Det største problem er pladsmanglen i de amerikanske havne.

Pandemien lukkede Kina ned fra marts til maj 2020, og den kinesiske produktion startede først for alvor op igen i maj, og USA åbnede op igen i løbet af juni-juli. Det blev starten på en ”ketchup-effekt”, hvor alt for store mængder blev sendt mod USA på alt for kort tid. Forsendelserne pressede i første omgang især havnen i Los Angeles, hvor kapaciteten ikke var stor nok, og havnearbejderne hjemsendt ifm. COVID-19. Det betød at losning og håndtering af containere på havnen gik langsommere. Hos varemodtagerne blev lagrene hurtigt fyldt op, da medarbejderne også her var sendt hjem. Det resulterede i, at chassiser og containere i flere tilfælde var en uge eller to længere end normalt om at få retur til havnene. Hermed øgedes presset på havnene, som blev flaskehalse af hidtil usete dimensioner.

Både 3. og 4. kvartal er traditionelt set måneder, hvor US-importører får mange varer hjem ifm. julehandlen. Importørerne støvsuger Kina for containere, som der er mangel på, da alt for få containere kommer retur til Kina. Det vil sige, at vi lige nu oplever halvfyldte containerskibe, pga. manglen på containere i Kina, og samtidig ligger der containerskibe udenfor f.eks. Los Angeles, der ikke kan få plads ved kajen.

Den seneste stimulus pakke til amerikanske forbrugere forventes at fastholde den store efterspørgsel efter containere og plads på skibene, minimum til og med 1. kvartal 2021. Udfordringerne er dermed langt fra ovre og både søfragtsrater samt trucking-rater stiger voldsomt i USA.

Hvilket konsekvenser har det for danske virksomheder?

Danske virksomheder vil opleve, at skibene mod USA er fyldt til skorstenen, og at der i øvrigt er container mangel bredt set. Hamborg havn er ved at blive en flaskehals pga. aflyste skibsafgange og øget aktivitet. Tyskerne henstiller til at containere tidligst bliver leveret til havnen 48 timer før afgang. På grund af fyldte skibe, er der risiko for, at containere bliver flyttet fra planlagt skib til en senere afgang. Ved ankomst til USA opleves nye forsinkelser i de fleste havne – dog mest Los Angeles og New York, men udfordringen spreder sig lige nu til havne i Oakland, Seattle samt havne på USA’s østkyst og USA’s golf.

Ikke blot havnene er udfordrede. Også jernbane terminaler, som i Chicago, bliver til flaskehalse. Dertil kommer, at for stor en andel af de amerikanske chauffører er gået på pension, og det har været vanskeligt at tilføre ny arbejdskraft, da uddannelse og udstedelse af licenser har været sat på standby ifm. COVID-19. Følgeligt med chauffør og chassis mangel, vil den samlede transporttid i værste tilfælde øges med op mod 3 – 4 uger afhængig af slutdestination i USA. I den nordlige del af USA (Midt-vesten) sætter den traditionelt hårde vinter ind med sne og frost, hvilket skal tænkes ind i den samlede kæde af udfordringer i den kommende tid.

Det stiller store krav til produktionsplanlægning hos danske virksomheder, ligesom danske virksomheders kunder i USA har vanskeligt ved at tilfredsstille sine slutkunder og mister potentielt ordrer.

Hvad kan man som dansk virksomhed gøre for at navigere bedst igennem denne udfordring?

Det vigtigste, man som dansk virksomhed kan gøre, er at tale med sine kunder og få koordineret en stærk planlægning, som starter med at ordrer, der placeres ved danske virksomheder, afgives i særlig god tid, og at alle implicerede parter indregner en væsentlig længere samlet transporttid – i særlige tilfælde ekstra 3-4 uger dør til dør.

Som en ekstra gardering kunne det være en god idé at søge lager og distributionsløsninger lokalt i USA.  Det gør det lettere at fremsende sine varer til et lager i USA i god tid, som ligger hensigtsmæssigt ift. kundernes placering. Traditionel landevejstransport i USA er ikke nær så udfordret, som container-trucking udfordringer er det. Kan varerne tåle en omlæsning fra container til de traditionelle 53’ lastbiler, er det ikke en dårlig idé at undersøge merudgifter ved den løsning, ikke mindst hvis containerne sendes til havne, som er knapt så overbelastede. Dermed opnås en langt hurtigere og mere fleksibel transport til modtagers adresse.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen