Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Grøn eksport

Nyt fakultet på Stanford University giver muligheder for grøn dansk innovation

Det nye fakultet bliver en vigtig samarbejdspartner for Innovation Centre Denmark i Silicon Valley i arbejdet med den grønne omstilling.

Det nye fakultet bliver en vigtig samarbejdspartner for Innovation Centre Denmark i Silicon Valley i arbejdet med den grønne omstilling.

Indlægget er skrevet af innovationsattaché ved Innovation Centre Denmark Silicon Valley Allan Skårup Kristensen

Der skrives lige nu historie på Stanford University. For første gang i 70 år etablerer universitetet et helt nyt fakultet, som får fokus på klima og bæredygtighed. Fakultetet bliver en vigtig samarbejdspartner for Innovation Centre Denmark i Silicon Valley i arbejdet med den grønne omstilling, som kan komme danske virksomheder til gavn.

I forbindelse med miljøminister Lea Wermelins besøg i Californien holdt vi et møde med Stanford University, hvor prorektor og forskningsdekan Kathryn Moler fortalte om den sidste slutspurt med at gøre det nye fakultet klar til åbningen til sommer 2022.

Det nye fakultet byder på spændende nytænkning omkring tværvidenskab, uddannelse og forskning, og har visionen om at være med til at skabe en fremtid, hvor mennesker og natur trives og lever i balanceret sameksistens. Kathryn Moler understregede flere gange, at det nye fakultet er meget interesseret i internationale samarbejder og åben for dialoger herom.

Det er en invitation, som Innovation Centre Denmark i Silicon Valley vil følge op på i vores arbejde med at bygge bro mellem dansk og amerikansk forskning og innovation på det grønne område – og det gælder også danske virksomheder, der arbejder med grønne løsninger. 

Fakultetets organisering

Det nye fakultet vil blive bygget op omkring fire akademiske divisioner, der hver især kommer til at rumme en række institutter og forskningsdiscipliner. De fire divisioner er tænkt som en overgangsstruktur, der med tiden skal ændre sig i takt med, at nye tværvidenskabelige fagligheder udvikler sig og bliver til nye institutter, forskningscentre og uddannelser. I første omgang flyttes 12-14 eksisterende institutter over i det nye fakultet.

No alt text provided for this image
Se figuren på Stanford University’s hjemmeside

Fokus på CO2-lagring, biodiversitet og cirkulær økonomi

Foruden de fire akademiske divisioner bliver det en central del af arkitekturen, at fakultetet fra start bliver bygget op omkring en række tværfaglige temaer, som bliver organiseret i nye tværfaglige institutter.

De nye institutter får fokus på emner som bæredygtige energiløsninger, fangst, brug og lagring af CO2, biodiversitet, klimatilpasning, vand, hav, fødevarer, cirkulær økonomi, bæredygtig byudvikling, miljøretfærdighed og -kommunikation m.v.

De nye tværfaglige institutter bliver knyttet til de verdensberømte institutter Precourt Institute for Energy, Woods Institute for the Environment og et helt nyt Sustainable Societies Institute, som alle tre går på tværs af hele Stanford University.

Som led i etableringen af de nye institutter bliver der investeret i interdisciplinær forskning, hvor der indledningsvist bliver oprettet op mod 60 nye stillinger og udviklet helt nye tværvidenskabelige uddannelser.

Bæredygtighedsacceleratorer

I stil med Stanford ægteparrets ånd bliver det nye fakultet fra dag ét også født med sin helt egen bæredygtighedsaccelerator. Acceleratoren skal være platformen, hvor Stanfords forskere og eksterne partnere samarbejder om at skabe og skalere de løsninger, som en bæredygtig samfundsudvikling kræver.

Der vil i acceleratoren blive ansat medarbejdere, der er eksperter i at samarbejde med eksterne partnere, og som kan hjælpe forskningsgrupper på Stanford University med at realisere idéer med stort potentiale for en bæredygtig effekt.

Selvom acceleratoren kommer til at blive indlejret på det nye bæredygtighedsfakultet, så vil den ikke kun skulle supportere fakultets egne forskningsteams, men forskere fra hele Stanford University.

Oplagt samarbejdspartner for Danmark

Det nye klima- og bæredygtighedsfakultet vil være klar til at modtage studerende og forskere fra ind- og udland fra sommeren 2022. De forskergrupper, centre og institutter, som bringes ind i det nye fakultet, er i forvejen verdensførende, og ved at samle dem under ét fælles tag er det håbet, at universitetets fodaftryk inden for klima og bæredygtighed vil blive endnu stærkere i fremtiden.

For danske interessenter og Innovation Centre Denmark i Silicon Valley er det nye fakultet en oplagt partner, som vi håber på at kunne etablere konkrete samarbejder med inden for regeringens grønne forskningsstrategi samt emner som bæredygtig byudvikling, biodiversitet, klimatilpasning og cirkulær økonomi.

Potentialet for samarbejde knytter sig ikke kun til danske forskningsmiljøer på universiteterne, men bredt til både offentlige og private aktører i Danmark, som gerne vil gå sammen med Stanford universitetets forskere om at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger. 

Stanford University er nemlig meget åben for samarbejde med forskere fra udlandet, og har en række etablerede programmer, som grønne danske virksomheder kan gøre brug af.

Mange muligheder for grønne virksomheder

Virksomheder har mulighed for både at lave klassiske sponsoraftaler, hvor Stanfords forskere laver målrettet kontraktforskning for virksomheden, men universitetet har også egentlige samarbejdsprogrammer, hvor de deltagende parter i projektet selv finansierer egen forskning, og hvor samarbejdets formål er at skabe ny viden i fællesskab.

Vil man indgå i et samarbejde med universitet er det derfor afgørende, at man har noget at bringe til bordet – f.eks. viden, teknologi, metoder eller finansiering. Her vil den nye bæredygtighedsaccelerator være en vigtig indgangsdør fremadrettet for at afsøge interesse og muligheder for samarbejde mellem danske aktører og forskerne på det nye fakultet.

Acceleratoren skal sætte Stanfords forskere sammen med eksterne partnere så de i fællesskab kan skabe og skalere de grønne løsninger, som verden har brug for. Acceleratoren er en vigtig del af Stanford’s vision om at reducere den tid, der går fra at ny viden bliver skabt, og til at den kommer ud på markedet i form af ny grønne teknologier og produkter.

Danske universiteter, de nationale klynger, relevante myndigheder og andre interessenter, som gerne vil vide mere om det nye bæredygtighedsfakultet, og eventuelt afsøge muligheder for potentielle samarbejder er velkomne til at kontakte Innovation Centre Denmark i Silicon Valley. 

Interesserede læsere kan kontakte innovationsattaché Allan Skårup Kristensen på mailen: allkrs@um.dk for at høre nærmere.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Læs også:

Podcast

Snart er ventetiden forbi - efter sommerferien har den nye sæson af 'POTUS' premiere og denne gang er det med Richard Nixon i fokus.

Courtroom

En ny skat indført af Trump, der har givet milliarder i statskassen, blev ikke fundet i strid med forfatningen

Feature

Den 21. juni 1964 blev tre borgerrettighedsforkæmpere dræbt i Mississippi - sagen var med til at sætte øget fokus på racisme i sydstaterne

Feature

Det californiske punkrockband The Offspring lagde i denne uge vejen forbi København til et koncert fyldt med gamle klassikere og nostalgi

Copyright © 2021 Kongressen