Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Business

Partnerskaber er vejen til at skabe resultater i USA

Det er med afsæt i partnerskaber og eksportalliancer, at store virksomheder, SMV’er og det offentlige skal levere grønne løsninger og kommercielle resultater på det amerikanske marked, skriver Finn Mortensen, direktør for State of Green.

Indlæg er skrevet af Finn Mortensen, direktør for State of Green

Hvis coronahåndteringen har understreget én ting, er det betydningen af offentlige-private partnerskaber. Trods svære vilkår og en spilleplade uden fortilfælde lykkedes det myndigheder, virksomheder og iværksættere hurtigt at granske situationen og formulere en række anbefalinger til de næste træk.

I tæt samspil med Christiansborg og civilsamfundet blev indsatsen med kort aftræk udmøntet i konkrete bud på genstart af økonomien, eksporten og samfundet.

Den kollektive coronaindsats viste, at vi kan stå sammen om fælles mål og udfordringer, når situationen kræver det. Samme form for samfundsrytme skal være i højsædet, når vi på bagkant af pandemien skal oversætte Biden administrationens ambitiøse klimaplan til fyldte ordrebøger og grønne, danske jobs.

Grønne investeringer for billioner af dollar
USA’s grønne ambitioner er både godt nyt for klimaet og en gylden mulighed for Danmark. En infrastrukturpakke på over 1.000 milliarder dollar samt massive investeringer i klimatilpasning, energiomstilling og nye teknologier skal sikre Bidens løfte om en halvering i CO2-reduktioner i 2030.

Konkret gemmer der sig enorme muligheder inden for havvind, der i modsætning til et modnet og konkurrencepræget marked for landvind står foran sit absolutte gennembrud. På den amerikanske østkyst skal der b.la. etableres offshore vindparker svarende til 30.000 megawatt.

Opgaven bliver ualmindelig svær uden et markant bidrag fra europæiske partnere, og her har danske aktører med
erfaringer fra Nordsøen unikke forudsætninger for at etablere sig i lokale partnerskaber og dermed blive
en del af industrien.

Et lignende scenarie udspiller sig inden for energieffektivisering. Californien alene skal nedbringe sine CO2-udledninger i industrien med 80 procent inden 2050 (ift. 1990). Til formålet blev der i 2019 bl.a. uddelt 74 mio. dollar i støtte til energieffektive løsninger i fødevareindustrien. Her er Danmark ligeledes en oplagt partner.

Over en bred kam er et stigende antal stater begyndt at udrulle nye byggereguleringer, som giver danske virksomheder et forspring. I de store metropoler vil stigende efterspørgsel på intelligent affaldshåndtering skabe nye muligheder for danske løsninger, og udviklingen af smartere, mere bæredygtigt byggeri vil åbne døre for vores grønne arkitekter, rådgiverbranchen og teknologileverandører.

Der er al grund til optimisme for den grønne eksport til USA. Mulighederne fører dog kun til markedsadgang, hvis vi står på skuldrene af et bredvinget bagkatalog, som beror på kollektiv indsats og komplementære kompetencer.

Det muliges kunst
Mange års eksporterfaring viser, at der gennem deling af ressourcer, erfaringer og netværk i strategiske alliancer skabes stordriftsfordele, som kan være umulige at opnå alene. Her taler eksportfremmeindsatserne blandt vores ledende erhvervsorganisationer, rækken af internationale samarbejdsaftaler og de konkrete eksportforløb i Udenrigsministeriet deres tydelige sprog.

Myndighedssamarbejde baner vejen for statslig dialog og giver adgang til udbud gennem bysamarbejde og lokale aktører. Specialiserede SMV’er kan som en del af virksomhedsalliancer tilbyde grydeklare løsninger gennem tilbud med supplerende specialister.

De globale, danske virksomheder, som oftest står i front, kan omvendt bringe de små, agile og mere omstillingsparate virksomheder med til bordet for at lukke hullet til egne mangler. Det muliges kunst afspejles i al sin enkelhed i partnerskabets samlede styrke og smidighed. Stærke eksportalliancer giver både offentlige og private aktører mulighed for at levere resultater, der rækker ud over egne evner. Det så vi med pandemien.

Dansk erhvervsliv står med udsigten til en kompleks og uforudsigelige fremtid på de globale markeder. Arbejdskraften bliver nøglen. Den grønne omstilling bliver katalysatoren. Omstillingsparathed og bredde bliver det danske es. Med adgang til det hidtil største løft af offentlige ressourcer til at skabe nye eksportveje er det altafgørende, at vores styrker afspejler tilgangen til de internationale markeder.

Det er med afsæt i partnerskabstilgangen, at Danmark skal levere grønne løsninger og kommercielle resultater, når der er bud efter holistisk byudvikling i New York, energiomstilling i Texas og bæredygtig vandhåndtering i Georgia.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen