Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Professor i statskundskab: Her er prognoserne

Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, har i samarbejde med lektor, Matt Loftis, udarbejdet en model, der forudsiger de to præsidenkandidaters chancer for at vinde valget. Modellen vil i takt med at resultaterne kommer ind fra forskellige stater blive opdateret, så du hele tiden kan være på forkant med, hvem der til syvende og sidst kan kalde sig præsident af Amerikas Forenede Stater.

Biden har 92% chance for at vinde

Derek Beach forklarer: “Forudsigelsesmodellen bruger en kombination af strukturelle faktorer baseret på historisk viden om, hvilke faktorer der påvirker amerikanere, når de vælger en præsident (særlig økonomiske), samt meningsmålinger både på landsplan og på delstatsplan, og samtidig tager den højde for den usikkerhed, der er ved meningsmålinger.

Modellen laver 4000 simulerede ’valg’, hvor den prøver at regne ud, hvor sandsynligt forskellige udfald er i hver delstat, som derefter bliver aggregeret til et national resultat.

Sandsynligheden for, at Biden får 270 eller flere valgmænd – og derved bliver valgt som præsident – er udtrykt i procent. Det skal forstås sådan, at modellen forventer, at Biden vinder ca 9 ud af 10 gange. Men læg mærke til, at der stadig er en chance for, at Trump vinder – det er bare ikke særlig sandsynligt baseret på meningsmålinger og hvad vi ellers ved om vælgeradfærd i USA. Men ligesom et undertippet fodboldhold kan vinde en kamp, kan Trump stadig vinde.”

Stemmefordeling i hver stat

Beach har også lavet en kalkulering af, hvor mange procent af stemmerne Biden står til at få i hver delstat: “Omkring hvert punkt for hver delstat er en 95% konfidensinterval, som viser, sandsynlige udsving der kan være i resultaterne baseret på usikkerhederne der kommer fra mulige fejl i meningsmålinger osv..”. De steder hvor konfidensintervallerne overlapper den striblede linje er et udtryk for den statistiske usikkerhed for, hvem der ender med at vinde i de forskellige stater. De steder hvor konfidensintervallerne ikke overlapper udtrykker omvendt, at modellen ikke forudsiger usikkerhed omkring, hvem der ender med at vinde.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen