Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Økonomisk analyse

Spæde tegn på fremgang i USA

Den amerikanske økonomi tager i øjeblikket mange små skridt i den rigtige retning, og generelt ser det bedre ud, end det længe har gjort. Der er dog stadig en række ting, der kan forhindre, at væksten for alvor kommer i gang. Samtidig er gældsbyrden fortsat et stort problem

ØKONOMISK ANALYSE: Amerikansk økonomi lever og har det bedre, end det længe har været tilfældet. Men inden vi nu alle sammen glæder os for tidligt og tænker: ‘Det var så den krise,’ må man lige træde på bremsen. For sådan er situationen langt fra. Men det går bedre, end det længe har gjort med den amerikanske økonomi. Og der er bestemt flere ting, som er værd at glæde sig over i øjeblikket.

USA’s’ økonomi vokser stadig moderat og klarer sig noget bedre end Europa, der er et par år bagefter USA i konjunkturcyklen. Væksten i USA er i øjeblikket omkring 2 procent, og det er mindre end, hvad økonomien under normale omstændigheder kan levere. Udsigterne for økonomien ser dog lysere ud, men der er stadig en række forhindringer for, at væksten rigtigt kan komme op i gear. Hvilket også er grunden til, at man skal være meget varsom med at overtolke de små positive skridt, USA i øjeblikket tager økonomisk.

Både forbrugere og virksomheder er stadig præget af finanskrisen og dermed noget forsigtige med hensyn til forbrug, boligkøb og erhvervsinvesteringer. Oven i kommer usikkerhed over for den politiske situation og potentielle finanspolitiske opstramninger. Situationen for forbrugerne og virksomhederne bliver dog langsomt bedret i takt med, at de fundamentale forhold bliver styrket.

For forbrugernes vedkommende er arbejdsmarkedet den vigtigste faktor. Her er beskæftigelsen steget knap 200.000 personer om måneden det seneste ½ år, og det er nogenlunde på niveau med fremgangen under opsvinget i midten af 00’erne. Arbejdsløsheden er aftaget svagt til 7,7 procent efter at have toppet i 10 procent i slutningen af 2009.

Store forventninger til boligmarkedet
Boligmarkedet er den del af økonomien, som de fleste økonomer har størst forventninger til. På grund af lave realkreditrenter og et stort fald i huspriserne er det rekordbilligt at købe bolig. Boligsalget er da også steget det seneste halvandet år, og der er begyndende mangel på boliger til salg. Denne kombination har lagt pres på boligpriserne, der er steget det seneste år. Bankerne er dog fortsat ret tilbageholdne med hensyn til at yde realkreditlån til potentielle boligejere og specielt til førstegangskøbere, og det kan bremse opsvinget på boligmarkedet. Manglen på boliger til salg og stigende huspriser ventes at sætte yderligere gang i boligbyggeriet i slutningen af året og inde i 2014.

Både arbejds- og boligmarkedet udvikler sig gunstigt for forbrugerne. Den mere positive stemning illustreres af, at de stort set ikke har reageret på skatteforhøjelsen, der kostede lønmodtagerne 2 procent af deres lønudbetaling. Endvidere er benzinpriserne også steget kraftigt, men heller ikke det har forstyrret forbrugernes købelyst afgørende.

Virksomhederne har efter krisen øget deres overskud kraftigt, og sammen med lave renter og udlånsvillige banker skaber det et favorabelt fundament for erhvervsinvesteringer. Efter en sommerafmatning er der igen kommet godt gang i investeringerne. Det vidner om en øget optimisme i både industrien og servicesektoren, som vi også har set i konjunkturindikatorerne.

Budgetudskuddet er det største problem
USA’s største økonomiske problem er det betydelige budgetunderskud og kraftigt stigende offentlige gæld. Det føderale budgetunderskud var i finansåret 2012 på 11.280 mia. dollars eller 7 procent af BNP. Statsgælden har rundet de 100 procent, men omkring en fjerdedel af gælden er ejet af statslige organisationer. Uanset hvad er underskuddet og statsgælden betydelig, men indsatsen med hensyn til at bekæmpe underskuddet har ikke været imponerende. Det strander foreløbig på uenighed mellem demokrater og republikanere, om man skal satse på offentlige besparelser eller på stigende skatteindtægter. Foreløbig har de finansielle markeder ladet tvivlen komme USA til gode, men det er ikke nødvendigvis noget, der fortsætter.  Det er efter vores vurdering essentielt, at politikerne bliver enige om at begrænse budgetunderskuddet, ellers truer endnu en nedjustering af USA’s kreditværdighed.

Så ja, den amerikanske økonomi både lever og har det bedre, end den længe har haft det. Men det er med små skridt, at økonomien i øjeblikket bevæger sig i den rigtige retning.

Written By

Kim Fæster er makroøkonom hos Jyske Bank med speciale i amerikansk økonomi. Hver måned analyserer han den økonomiske situation i USA for Kongressen.com

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen