Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

’Stop the Steal’ bevægelsen er kommet for at blive

På trods af en genoptælling i Arizona, der bekræftede Bidens valgsejr i Maricopa County, lever “Den Store Løgn” videre.

På trods af en genoptælling i Arizona, der bekræftede Bidens valgsejr i Maricopa County, lever "Den Store Løgn” videre.

Donald Trump fulgte tæt med i høringen om den netop afsluttede genoptælling i Arizona fra sin eksil-residens, Mar-a-Lago. Trump havde uomtvisteligt set frem til, at der endelig ville blive løftet sløret for demokraternes ”systematiske stemmesvindel” ved sidste års præsidentvalg. Men selvom undersøgelsen modbeviste konspirationsteorien om et ”stjålent valg,” hyldede ophavsmanden indsatsen i Arizona som ”En stor sejr for demokratiet og en stor sejr for os.”

Efter en genoptælling og undersøgelse af stemmerne i Arizonas største valgkreds, Maricopa County, udkom der fornyeligt en rapport, som ”genbekræftede” og tilmed øgede Bidens sejr i delstaten. Genoptællingen var igangsat, finansieret og udarbejdet af Trump-støtter og indeholdt en række fejlslutninger, som gav yderligere næring til valgfusk-spekulationen på højrefløjen. Og det var Trump og hans loyalister hurtige til at drage nytte af: 

”Rapporten viser helt tydeligt, at der var nok stemmefifleri, mysteriøse og falske stemmer til at ændre valgets udfald med fire-fem gange. Der er svindel og fusk i Arizona og denne forbrydelse skal efterforskes!” skrev Trump efter høringens afslutning.

Lezley Shepard, en af de mange hundrede vælgere, som dukkede op foran Arizonas delstatsforsamling under høringen, var enig i Trumps udlægning; 

”Jeg er slet ikke i tvivl nu: valget blev stjålet.” 

Genoptælling virker modsat 

For det regerende flertal i Det Republikanske Parti betød rapportens konklusion absolut ingenting. Den har hverken fået folk i partiet til at ændre holdning eller fået entusiasmen for Den Store Løgn til at stilne af; faktisk er det stik modsatte sket, på trods af at man endnu ikke har fundet beviser for stemmesvindel.

Genoptællingen har blot forstærket påstandene om stemmesvindel, som fortsætter med at opildne republikanske vælgere og underminere tilliden til en af demokratiets grundpiller – frie og retfærdige valg.

Trump, der fungerer som en slags de facto eksilleder, dikterer fortsat den politiske kurs ved at signalere til lokale politikere, delstatsforsamlinger og spirende politiske aspiranter, at de skal adoptere korstoget mod, hvad han betegner som ”den største forbrydelse i det 21. århundrede,” for at være velkomne og levedygtige i dagens GOP. 

Delstater efteraber Arizonas genoptælling 

Trumps jerngreb om partiet har blandt andet udmøntet sig i, at en række republikansk-styrede svingstater følger i Arizonas fodspor med deres egne genoptællingsundersøgelser. Efter massivt pres fra Trump og hans tilhængere, igangsatte tre altafgørende svingstater, Pennsylvania, Michigan, og Wisconsin, fornyeligt ekstra optællinger af stemmerne fra 2020 valget. Det samme meddelte Texas indenrigsminister, efter at Trump kraftigt tilskyndede delstatens ledere til at følge trop. Florida er en anden vigtig svingstat, som også har gentoptællinger på tegnebordet. Genoptællingerne har taget direkte inspiration fra Arizona og flere delstatspolitikere har endda rejst til Arizona, for at lære af partifællerne og rådføre sig hos konspirationsteoretikerne, der stod bag undersøgelsen i Maricopa County.   

Skal tro på Den Store Løgn

Konspirationsteorien er nu en definerende overbevisning i Det Republikanske Parti, som afgør, hvorvidt man er levedygtig i partiet eller om man bliver udstødt. Håbefulde kandidater, fra alle niveauer af det politiske system, har i månederne siden stormløbet på Kongressen taget Den Store Løgn helhjertet til sig. Det har de gjort, for at holde sig på god fod med eksillederen og Trumps fanatiske vælgerbase. 

I de mest afgørende svingstater på valgkortet – Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan, og Nevada – stiller republikanske kandidater op til indenrigsministerposten, som er en indflydelsesrig stilling, fordi de fører tilsyn med valg i langt de fleste delstater. Ifølge Reuters har 10 ud af de 15 republikanske kandidater, som stiller op i førnævnte svingstater, enten sagt at valget blev stjålet fra Trump eller har opfordret deres delstater til at forkaste eller efterforske valgresultatet yderligere. Kun to ud af de ni kandidater, som Reuters interviewede, anerkendte at Biden vandt sidste års præsidentvalg. 

Nationale kandidater, delstatspolitikere og lokale embedsfolk over hele landet bliver presset af kongemageren til at udbrede Den Store Løgn. Hvis man modsiger Trump eller afviser valgfusk påstandene, venter der repressalier i form af en dødsdømt politisk karriere. Men hvis man sværger trofast til Den Store Løgn, belønnes man med en dyrebar Trump-blåstemplet støtteerklæring og en eventuel post i partiet.

Genoptællingerne legitimerer partiets endemål 

Men det er mindre interessant, om tilhængerne af Den Store Løgn anerkender Joe Bidens sejr efter en ”genbekræftelse” af valgresultatet. Hele pointen med Det Republikanske Partis korstog mod ”stemmesvindel” var nemlig aldrig at finde reelle beviser for stemmesvindel. Det var derimod at nære mistillid til selve det demokratiske system og retfærdiggøre partiets eskalerende anti-demokratiske taktikker. Formålet med dette er at gøre det sværere for demokratisk-sindede vælgergrupper at stemme og give republikanerne mere magt over valgprocessen. 

Arizona-undersøgelsen og lignende partipolitiske genoptællinger er blot et element af en større flerstrenget republikansk indsats for at udøve mere kontrol over valgprocessen. Det gør de for at kunne tilte spillereglerne i deres favør, så man kan omstøde fremtidige demokratiske valgsejre.

Foto: Chad David / Flickr

Written By

Isak Erik Hüllert har en bachelorgrad i Amerikanske Studier fra Syddansk Universitet, med et specialiseret fokus på USA's politisk historie, herunder amerikansk konservatisme og partipolitisk polarisering. Han er opvokset i Seattle, WA og har under sin bachelor været på udvekslingsophold ved San Diego State University. Tilknyttet Kongressen.com som indenrigspolitisk skribent med særligt fokus på Senatet.

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen