Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Vilkår og betingelser

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Kongressen aps, Asger Ryes gade 12. kld 1727 københavn v (CVR-nr. 41495847). Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

2. Abonnement

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

3. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. Tilbudsperioder kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår af kongressen.com ApS under “Abonnement”. Alle oplyste priser er i danske kroner (DKK), og de er fritaget for moms (nulmoms) per 1. juli 2019.

4. Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges skriftligt via e-mai. Opsigelse skal altid ske frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Hvis abonnementet ikke er opsagt senest 14 dage før abonnementsperiodens udløb, vil abonnementet automatisk fortsætte i en ny periode af tilsvarende længde. Opsigelse sker ved henvendelse til abonnement@kongressen.com

5. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang indgår aftale om abonnement. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, vil der blive opkrævet betaling for abonnementet frem til tidspunktet for fortrydelse. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du inden 14 dage meddele dette skriftligt via abonnement@kongressen.com eller brev til Kongressen aps, Asger Ryes gade 12. kld 1727 københavn v (CVR-nr. 41495847)Husk at opgive dit medlemsnummer, som står på din bekræftelse fremsendt ved køb af abonnementet. Med mindre du oplyser andet, refunderes betalingen til samme konto eller betalingsmiddel, hvorfra den oprindelige betaling blev modtaget.

6. Behandling af persondata

Kongressen.com ApS registrerer og behandler alle abonnentoplysninger fortroligt. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og giver adgang til tjenester og ydelser. Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnementer opbevares og behandles fortroligt til eventuelt senere brug i overensstemmelse med lovgivningen om GDPR. Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af abonnementsydelser, men kan også benyttes internt med henblik på forbedring af Kongressen.com ApS produkter, ydelser og services. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes. Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi har indsamlet om dig ved at kontakte vores abonnementsservice på abonnement@kongressen.com

7. Ophavsret

Alt indhold på kongressen.com er til personligt brug. Indholdet er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives uden kongressen.com samtykke. Print må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med kongressen.com. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra kongressen.com Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt. Referater og resuméer af artikler og andet indhold på kongressen.com er ikke tilladt, med mindre disse udgør egentligt selvstændigt udformede værker. I øvrigt henvises til, at der kun må citeres i henhold til ophavsretsloven.

8. Ansvarsfraskrivelse

Kongressen.com påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden vis. Kongressen.com fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. Aftalen er omfattet af købelovens mangelregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

9. Ændring af abonnementsvilkårene

Kongressen.com har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. Ændringer vil blive varslet mindst én måned i forvejen i overensstemmelse med gældende lovgivning. De gældende abonnementsvilkår kan til enhver tid læses på kongressen.com/abonnement.

10. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode.

11. Faktura

Det er muligt for virksomheder at betale via faktura, såfremt virksomheden har et aktivt CVR-nummer. Faktura fremsendes per e-mail efter modtagelse af bestillingen. Der forbeholdes ret til at afvise betaling via faktura, såfremt en kreditvurdering giver anledning til dette. Vær opmærksom på, at abonnementer med faktura-ordning betragtes som erhvervsabonnementer. Abonnementets indhold er det samme som et privatabonnement, men prisen er højere end et privatabonnement. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

12. Kreditkort

Du kan vælge at betale med betalings- og kreditkort (Dankort, VISA og MasterCard). Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt oplysningerne ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto eller et andet betalingskort. Din adgang vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort. Når dit abonnement fornyes, vil du blive gjort opmærksom på dette via e-mail. Det er ikke muligt at betale via Maestro, ligesom der med betaling via VISA Electron kan være tilfælde, hvor den udstedende bank ikke tillader abonnementsbetaling med tilbagevendende betalinger. Betaling trækkes med det samme, hvis der anvendes betalings- eller kreditkort, og der fremsendes samtidig faktura med teksten “er betalt”. Kongressen.com ApS anvender et sikkert betalingssystem. Alle kortbetalinger via kongressen.com foregår i samarbejde med QuickPay, og kortinformationerne sendes med Secure Socket Layer (SSL-kryptering). Kongressen.com ApS gemmer ikke selv dine kortoplysninger, men formidler dem direkte videre til QuickPay, som sørger for, at det aftalte beløb kan trækkes fra din konto. Uvedkommende har ingen mulighed for at opsnappe dine betalingsinformationer, når de sendes fra din computer til Kongressen.com og videre til QuickPay.

13. Øvrige vilkår

a) For at købe og benytte abonnement på Kongressen.com, skal du være tilsluttet internettet, da abonnementet alene kan tilgås online. Kongressen.com understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men vi garanterer ikke for at kunne understøtte alle browsere og styresystemer samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og tredjeparts sites. Manglende adgang godtgøres ikke i tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugen af abonnementet, men Kongressen.com forlænger adgangen til det købte abonnement med en periode svarende til den tabte. Adgang til Kongressen.com er personlig og giver adgang for én bruger. Adgangen må ikke benyttes af flere brugere samtidigt. Kongressen.com ApS forholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere abonnementet ved misligholdelse af disse vilkår. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser fra Kongressen.com ApS. Kongressen.com ApS forbeholder sig ret til at kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er dit ansvar, at profiloplysningerne er opdaterede, og at dit password er hemmeligholdt og ikke bliver gjort tilgængeligt for andre.

b) Som bruger af Kongressen.com er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger, informationer eller holdninger, som du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil, i kommentarer eller debatindlæg må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Kongressen.com forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnement. c) En profil kan endvidere, uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Kongressen.com finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Kongressen.com kræver, at du holder Kongressen.com skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår.

14. Henvendelse til Abonnementsservice

Kongressen aps, Asger Ryes gade 12. kld 1727 københavn v (CVR-nr. 41495847)eller via abonnement@kongressen.com. Alle henvendelser besvares som udgangspunkt samme dag og senest inden for 24 timer på hverdage.

15. Abonnementer

ABONNEMENT ERHVERV:
Inkluderer:
– 2 nyhedsbreve hver uge
– Fuld adgang til kongressen.com/Abonnement
– Online webinare
– Forkøbsret til arrangementer/netværk/rejser med rabat
– Foredrag og Konsulent for kongressen.com ansatte med rabat

ABONNEMENT PRIVAT:
– Fuld adgang til kongressen.com/Abonnement

16. Priser

ABONNEMENT ERHVERV
Erhvervsabonnementer er for virksomheder, som ønsker at tegne abonnement på kongressen.com for en eller flere medarbejdere. Et erhvervsabonnement er individuelt og gælder for adgang til Kongressen.com for fem personer.

Betaling for erhvervsabonnementer på 6 eller 12 måneder opkræves via faktura og kan for offentlige virksomheder betales via EAN-nummer. Ønsker en virksomhed adgang til Kongressen.com for flere medarbejdere, kan disse knyttes til individuelle login eller til en gruppe via en IP-løsning. Prisen for hver enkelt medarbejder bliver billigere, jo flere medarbejdere abonnementet gælder for. Du kan tilmelde dig erhvervsabonnementer her eller skrive til abonnement@kongressen.com for at høre mere og modtage et tilbud, der dækker din virksomheds behov og ønsker. Kongressen.com er omfattet af den såkaldte nulmoms og opkræver derfor ikke moms for sine abonnementer.

ABONNEMENT erhverv
Betales med VISA/Dankort
1 måned: 1500 kr. (nulmoms)

Betales med faktura
6 måneder: 7500 kr. (nulmoms)
12 måneder: 15000 kr. (nulmoms)

Abonnement privat

Kan bestilles her.
Bestilles med Visa Dankort
1 måned 400 kr.

Copyright © 2021 Kongressen