Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Den afrikanske vinkel

Afrikansk skuffelse over Obama

Der var store forventninger til præsident Obama på det afrikanske kontinent. Men forventningen er forvandlet til skuffelse i dag, fortæller Stig Jensen, lektor i afrikanske studier i dette interview med Kongressen.com

Nøjagtig som i USA, Europa og det meste af verden, var der store forventninger til præsident Obama i Afrika. Men efter seks år ved magten, har skuffelsen afløst forventningerne. Stig Jensen er lektor i afrikanske studier ved Københavns Universitet og blandt paneldeltagerne i den store Afrika-konference på CBS torsdag den 27. november. I dette interview med Kongressen.com fortæller han, hvorfor afrikanerne er skuffede over Obama, og hvordan de afrikanske lande ser på den stormagtskamp, der finder sted i øjeblikket.

Mange afrikanske lande råder over store ressourcer som olie, guld og andre mineraler, og i løbet af det seneste årti er flere afrikanske lande begyndt at opleve høje vækstrater. Hvordan påvirker udviklingen i Afrika aktører som USA, Europa og Kina (har det fået dem til at ændre strategi i Afrika)?
“Afrika er traditionelt blevet opfattet som i første omgang hjemsted for store forekomster af naturlige resurser. I mindre omfang som eksport marked for forarbejdet produkter. I de seneste år er kampen om Afrikas naturresurser blevet intensiveret som følge af en dramatisk stigning i efterspørgslen og stigende priser til gavn for de afrikanske lande, med en række ”nye” aktører, så som Kina andre BRIC-lande med mere. Derudover ser flere europæiske lande og de ”nye” aktører nye muligheder for forøget afsætningsmuligheder af forarbejdet produktet til afrikanske lande i lyset af deres økonomisk vækst og deraf følgende voksende middelklasse, der efterspørger forskellige importvare.”

Hvordan vil du beskrive den strategi, som Kina følger på det afrikanske kontinent?
“Kina har gennem det seneste årti ændret strategi i retning af et tættere samarbejde med afrikanske lande, primært set i lyset af Kinas voksende behov for råstoffer til fortsætter den økonomiske vækst i Kina. For Kina er adgang til billige råstoffer som olie og andre naturresurser helt centralt for landes udvikling. Et anden aspekt har været indgåelse af bilaterale aftale med afrikanske lande og eksport af kinesiske produkt. Det seneste skud på Kinas samarbejde med lande i Afrika er leasing af jord til produktion af landbrugsprodukter til Kina.”

I vestlige medier er Kina ofte blevet kritiseret for at ignorere menneskerettighedskrænkelser og anvende bestikkelse på det afrikanske kontinent. Men hvordan reagerer de afrikanske befolkninger på Kinas stigende tilstedeværelse på kontinentet?
“Kinas mere intensive tilstedeværelse i Afrika opfattes meget forskelligt af afrikanere, nogle ser kinesernes som positiv mens andre er negative. Dog er hovedparten af de afrikanske statsledere positive overfor Kina og kinesernes tilstedeværelse. Samtidig med at Kina i stigende grad tilpasser sig de forskellige forhold i landene i Afrika.”

Med en hentydning til Kinas rolle i Afrika, udtalte Obama for nyligt: ”We don’t simply want to extract minerals from the ground for our growth; we want to build genuine partnerships that create jobs and opportunity for all our peoples and that unleash the next era of African growth. That’s the kind of partnership America offers.” Hvordan adskiller USA’s Afrika-strategi sig fra Kinas?
“I udgangspunktet taler USA og Vesten om partnerskaber med Afrika, hvorimod Kina taler om venskaber med Afrika. Set fra Afrika, så ses samarbejdet med Kina som ”rene” udvekslingsrelationer. Hvorimod en dominerende opfattelse, i mange afrikanske lande, er ”trætte” af USA/Vestens krav om menneskerettigheder, good governance i samarbejdsrelationerne.”

Obamas far er fra Kenya, og da Obama blev valgt til præsident, fejrede man det i mange afrikanske lande. Har Obama levet op til afrikanernes høje forventninger til en præsident med afrikanske rødder?
“Nej! Obama, som USA’s præsident, har været en stor skuffelse for afrikanerne og især folk i Kenya. Mange afrikanere og især kenyanere forventede med Obamas valg til præsident, at relationerne mellem USA og Afrika ville blive styrket, for mange i Afrika så Obama som en af dem. Når afrikanerne er blevet skuffet, over Obama, så skyldes at USA ikke har intensiveret samarbejdet med Afrika. Kenyanerne er blevet særlig skuffet over at Obama ikke har besøgt landet, men flere andre afrikanske lande.”

Ved siden af de to stormagter, USA og Kina, spiller de europæiske lande også stadig en vigtig rolle i Afrika som tidligere koloniherre og som nuværende bistandsgivere. Har de mange bistandskroner, som Danmark og andre europæiske lande hvert år sender af sted til Afrika, givet dem en konkurrencefordel på de afrikanske vækstmarkeder?
“Måske. Det er svært at sige generelt, nogle steder har det været en fordel for Danmark, mens forekomsten af flere aktører i de specifikke danske samarbejdslande i Afrika, har medført tab af indflydelse.”

Stig Jensen er en del af panelet, når Kongressen.com torsdag den 27. november er værter for den store Afrika-konference på Copenhagen Business School.

Written By

Jeppe Hedegaard er uddannet cand.public. med speciale i afrikanske anliggender. Er tilknyttet Kongressen.com som Afrika-skribent.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen