Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Alt er en forhandling i Trumps verden

I dag kommer den nye bog “Velkommen Til Trumps Verden” som paper back. Bogen er skrevet af udenrigsredaktør Philip Chr. Ulrich. I bogen udleder og forklarer Philip Chr. Ulrich nogle grundlæggende karakteristika ved Donald Trumps udenrigspolitik, og viser hvordan disse bryder med amerikansk udenrigspolitik siden 1945.

Her følger et uddrag af bogen:

Den verdensorden som har defineret international politik siden Sovjetunionens opløsning i 1991, er under forandring i disse år. USA er ikke længere den ubestridte supermagt, som landet ellers har været i mange år. Økonomisk stormer Kina frem og har på visse parametre allerede overhalet USA som verdens største økonomi. Rusland accepterer ikke længere den rolle landet fik ved Sovjetunionens fald, og nye magter – ud over Kina – kommer frem i disse år, for eksempel Indien.

Det betyder, at den amerikansk-ledede verdensorden som man har været vant til, er under pres fra flere kanter. Det betyder også, at vi i disse år er vidne til en redefinering af amerikansk lederskab. Ved valget i 2016 havde de amerikanske vælgere valget mellem to vidt forskellige visioner for dette globale lederskab.

Med Donald Trumps valgsejr den 8. november 2016 blev det visionen om ”America First”, som skulle være målsætningen for amerikanske udenrigspolitik. Det vakte stor bekymring blandt amerikanske allierede, som nu skulle forholde sig til en anderledes amerikansk præsident, end man før havde prøvet. Med sin retorik og målsætninger adskiller Trump sig fra de grundtræk, som har været fundamentet for alle amerikanske præsidenter siden Anden Verdenskrig:  Dén internationale orden var regelbaseret, og internationale organisationer og aftaler var afgørende. Ting som Trump stiller spørgsmålstegn ved.

Men hvad betyder ”America First”? Hvordan skal det udmønte sig?

Denne bog forklarer nogle af de grundprincipper for Trumps udenrigspolitik, som har vist sig i hans første tid i Det Hvide Hus.
Det er historien om en amerikansk præsident som, modsat sine forgængere, er meget mistroisk overfor internationale organisationer, ser alt som en forhandlingssituation hvor der kun kan være én vinder, og som har sagt at ”uforudsigelighed” skal være et grundprincip i hans udenrigspolitik.

E-bogen kan købes her

Paperback kan købes her

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen