Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Økonomisk analyse

Boligmarkedet på vej mod comeback

Efter at have ligget underdrejet i flere år, er der stille og roligt ved at komme gang i det amerikanske boligmarked igen. I løbet af det seneste år er der for alvor kommet gang i efterspørgslen, hvilket har medført en prisstigning på omkring ti procent

ØKONOMISK ANALYSE: Det amerikanske boligmarked er kendt for at være arnestedet for finanskrisen, og det lå underdrejet efter krisen. Men nu ser situationen lysere ud, og der er endda gode udsigter for yderligere bedringer.

Boligsalget er steget fornuftigt. Salget er tæt på at runde de 5 mio. om året, hvilket stadig er langt under det niveau som man så i midten af de glade 00’ere, men betydeligt højere end det niveau vi så på bunden af krisen.

Boligsalget bliver stimuleret af stigende beskæftigelse, og samtidigt falder arbejdsløsheden. Næsten 5 mio. amerikanere har fået job siden krisen bundede og arbejdsløsheden er faldet til 7,7%. Salget bliver også løftet af relativt lave realkreditrenter, og faktisk er det historisk billigt at købe en bolig i USA i dag, når man tager hensyn til folks indkomst, huspriserne og renten. Endeligt bliver mange lejere også presset i retning af ejerboligmarkedet af kraftigt stigende huslejer.

Stigende efterspørgsel
Den stigende efterspørgsel efter ejerboliger har også vist sig i huspriserne. De er steget 10 % over det seneste år, men det kommer også efter et fald på 32% fra 2006 til 2012. Huspriserne bliver løftet af, at udbuddet af boliger til salg er ganske lavt. Det skyldes, at mange boligejere har negativ friværdi, hvilket betyder, at de enten ikke kan eller vil sætte huset til salg. Endvidere er der en del ejendomme, der er trukket ud af markedet pga. tvangsauktioner. Samtidigt har boligbyggeriet været meget lavt siden finanskrisen, og det har også været med til at reducere udbuddet.

Det manglende udbud af boliger vil få boligbyggeriet til at spire de kommende år. Byggeriet kollapsede under finanskrisen, men det seneste 1½ år er det langsomt krøbet op ad. Fremgangen i byggeriet vil løfte både beskæftigelsen og væksten. Byggefirmaernes organisation vurderer, at for hver ny bolig, der bliver bygget, skabes knap 4 nye jobs. Samtidigt skal der leveres 5 – 8 lastbilslæs materialer, og produktionen af byggematerialer er også steget ganske kraftigt. Privatforbruget har også lidt under manglen på aktivitet på boligmarkedet, fordi salget af boligrelaterede produkter har udviklet sig ganske langsomt. I takt med stigningen i boligsalget skulle væksten her også vende tilbage.

Boligmarkedet er dog stadig præget af finanskrisen. Det er vanskeligt at få et realkreditlån – specielt for førstegangskøbere, fordi banker og realkreditinstitutter er tilbageholdne med at yde realkreditlån. De er nervøse for faldende huspriser og stigende arbejdsløshed blandt låntagere, men i takt med at økonomien retter sig, er der udsigt til, at viljen til at låne ud vil tiltage.

Written By

Kim Fæster er makroøkonom hos Jyske Bank med speciale i amerikansk økonomi. Hver måned analyserer han den økonomiske situation i USA for Kongressen.com

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen