Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

BRIK-panel

Brasilien begejstret for BRIKS bank

BRIKS  landenes ønske om en fælles udviklingsbank er efter topmødet i Durban kommet meget nærmere målet. Brasilien har i forvejen sin egen udviklingsbank, der har vokset sig kæmpe stor og en lignende bank i BRIKS regi vil yderligere cementere Brasilien som en tung spiller på den økonomiske verdensscene

Af Steen Fryba Christensen

BRIK-PANEL: BRIKS landenes beslutning om at ville etablere sin egen udviklingsbank, bliver positivt modtaget i Brasilien. En sådan bank vil nemlig være en mulighed for brasilianerne til at styrke deres egen økonomi. Præsident Dilma Rousseff sagde efter topmødet i Durban i marts, at det havde været et godt møde og at beslutningen om at arbejde videre med udviklingsbanken måske var det bedste der var kommet ud af det.

Internt i Brasilien er det også småt med modstand mod banken. Præsidenten kommer fra et venstreorienteret parti, alligevel har det ikke været noget problem at håndtere de kritikere der mener, at en BRIKS udviklingsbank først og fremmest vil være til fordel for de multinationale selskaber. Det gavner selvfølgelig præsidenten, at også Brasiliens største fagforening, CUT, er for en udviklingsbank. De har godt nok været ude og kritisere regeringen for at lytte mere til synspunkter fra arbejdsgiverrepræsentanter end fra lønmodtagerne. Fagforeningen argumenterer med, at det er en mærkelig fremgangsmåde, at man på den en side siger, at udviklingsbanken skal være til gavn for den brede befolkning og at man så ikke vil lytte til fagforeningerne, men kun  erhvervslivet, når man skal have input til bankens opbygning.

Fagforeninger vil høres
Generelt er fagforeningerne dog tilfredse med en udviklingsbank i BRIKS regi. Brasilien har nemlig i forvejen deres egen udviklingsbank, BNDES, der ligger inde med flere midler end Verdensbanken og som brasilianerne har gode erfaringer med. Brasilien vil gerne have at en BRIKS udviklingsbank bliver modelleret efter deres egen udviklingsbank, som især efter 2004 har vokset sig rigtig, rigtig stor. Banken rådgiver den brasilianske regering og kommer med anbefalinger på, hvilke projekter og investeringer der skal nyde særlig fremme eller hvis der er særlige multinationale selskaber, der skal støttes.

Den brasilianske udviklingsbanken har været med til at placere Brasilien stærkt i den internationale økonomi, og landet er meget interesseret i at komme ind i Afrika, og vil gerne have en udviklingsbank i BRIKS regi, der kan bane vej og være med til at finansiere store projekter og sørge for at ideer bliver omsat til handling.

En BRIKS udviklingsbank er meget andet end skåltaler. Der er realiteter bag. Landene har arbejdet med banken i to år. Der har været en masse tekniske diskussioner, men processen bevæger sig hele tiden fremad og er efter topmødet i Durban kommet meget nærmere at kunne realiseres.

Vil holde Kina i ørene
Ud over det økonomiske aspekt, så er der også etr politisk i en BRIKS udvikoingsbank, som er vigtigt for Brasilien. Sådan som styrkeforholdet er skruet sammen netop nu i BRIKS samarbejdet, så er der ingen tvivl om, at Kina er den største og stærkeste partner. De andre lande kan prikke lidt til dem, hvis de synes, at Kina bestemmer for meget. Men reelt er det kun Brasilien, der har styrken til at kunne holde Kina på sporet. Den position vil blive yderligere forstærket med en BRIKS udviklingsbank.

Steen Fryba Christensen er professor ved Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet med særlig fokus på Latinamerika. Var i 2010 medforfatter til bogen ‘Fremtidens Stormagter’ om BRIK-landene, hvor han skrev bogens første del om Brasilien. Analyserer hver måned Brasiliens relation til USA i Kongressen.coms BRIK-panel

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen