Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Dansk Industri: Danmarks lille forsvarsindustri er blandt de bedste

På trods af en noget anonyme tilværelse i den danske befolkning, så er den danske forsvarsindustri på mange måder med blandt de bedste i verden. I dette interview med Kongressen.com fortæller sekretariatsleder Frank Bill fra Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, om hvor stor denne anonyme industri er, hvad man laver, og hvad der karakteriserer den.

Der er ikke den store bevidsthed omkring det i den danske befolkning, men vi er faktisk ret gode til det der med forsvarsindustri. På trods af at danske virksomheder er med blandt de bedste indenfor deres respektive felter, så er der ikke den helt store bevidsthed omkring industrien.

Kongressen.com mødtes med Frank Bill, sekretariatsleder for Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, den danske forsvarsindustris interesseorganisation under Dansk Industri til en snak om hvad medlemmerne går og laver.
For ham er det også lidt af et mysterium, at den danske forsvarsindustri, måske med undtagelse af Terma, ikke er mere kendt:
”Det undrer mig også lidt. Det er jo en spændende branche med højteknologiske virksomheder og det vi beskæftiger os med er jo også noget, som folk har en mening om, eller også synes er interessant og spændende. Kontroversielt er der jo også nogen der synes. Så det undrer mig lidt. Der er en stribe virksomheder, som både laver forsvarsproduktion og civilproduktion samtidig, som jo også er velkendte. Men branchen som sådan, hvorfor den er så ukendt, det ved jeg faktisk ikke.”

Hvor stor er så den danske forsvarsindustri?
“Den danske forsvarsindustri er ikke særlig stor – det kan vi lige så godt slå fast først som sidst. Vi har i FAD, brancheforeningen for forsvarsindustrien, 80 medlemmer [virksomheder] og det dækker jo nok størsteparten af dem der aktive på forsvarsområdet. Branchen har en samlet omsætning på omkring 3. mia. kroner og ca. 3000 ansatte. Det har ligget relativt stabilt over en længere årrække. Omsætningen svinger, men det er fordi noget af det er projektsalg, så når nogen får en stor ordre, så giver det et udslag.”

På mange måder så adskiller den danske forsvarsindustri sig fra industrier i mange af de lande, som vi normalt hører om, når det kommer til sikkerhedspolitik. Danske forsvarsvirksomheder er nemlig ikke i stand til selv at forsyne det danske forsvar. Det er ikke os der laver bomber, fly og kampvogne. Men hvordan passer den danske forsvarsindustri, så ind i det internationale marked?
“De danske virksomheder er jo ikke leverandører af færdige våbensystemer, eller færdige køretøjer. Altså du kan ikke gå ud og finde et stort solidt stykke militært isenkram, hvor der står ”made in Denmark” på. Du kan finde nogle radarer, og sådan noget andet. Men de fleste af vores virksomheder er underleverandører, eller dybt specialiserede nichevirksomheder. Vi lever jo ikke af det danske forsvar, det kan ikke lade sig gøre. Dels er det danske forsvar for lille, og dels så kan de dele vi laver heller ikke holde Forsvaret kørende. Vores virksomheder er eksportorienterede, og vi leverer til de store internationale virksomheder. Der adskiller vi os fra forsvarsindustrien i rigtig mange andre lande, fordi når du går til de større lande: USA, England, Tyskland, Frankrig eller Italien, så har man af historiske og sikkerhedspolitiske grunde en forsvarsindustri som er designet til at forsyne deres eget forsvar. Sådan var det også i Danmark i gamle dage. Der havde vi jo krudtværker, kanonstøberier, klædefabrikker og alt muligt andet – orlogsværfter. Det er vi så holdt op med for mange år siden.”

Men netop fordi de danske virksomheder primært er underleverandører, og skal forsøge at klemme sig ind på større markeder, hvor der ofte er nationale forsvarsrelaterede underleverandører, så er det vigtigt at virksomhederne udmærker sig, og at der arbejdes hårdt for at komme ind. Det er blandt andet det FAD hjælper med. Der er også mange andre hensyn, når man taler om en forsvarsindustri, og her har FAD også en central rolle, for der gælder rigtig mange reguleringer for denne industri:
“Man skal have en sikkerhedsgodkendelse, hvis man skal arbejde med klassificerede oplysninger. Man skal godkendes af justitsministeriet, efter krigsmaterielloven hvis man skal have lov til at lave noget i den industri. Virksomhedens jerkreds skal godkendes hvis den er udenlandsk ejet. Desuden skal virksomheden have eksporttilladelse, hvis man skal eksportere noget som helst. Hertil kommer et meget komplekst regelsæt om offset (modkøb). Alle disse regler gælder uanset, om du er rådgiver eller du er produktionsvirksomhed og det er det der er vores kernekompetence: Det er, viden om hvordan hele det her reguleringssystem er skruet sammen, hvordan det påvirker virksomhederne og hvordan vi kan påvirke i det, så det bliver bedst muligt for virksomhederne. Så hjælper vi virksomhederne med at navigere i de her særregler, som der som sagt kun gælder på vores område. Det er vores raison d’etre.”

Vi kunne selvfølgelig heller ikke lade være med at spørge. Med ca. 3000 ansatte og en omsætning på ca. 3 mia. kroner, hvilken status har denne forholdsvis lille danske forsvarsindustri internationalt. Er Danmark et land man kigger mod for at se, hvad der rører sig på udviklingsfronten?
“Det er mit klare indtryk. Generelt kan man vel sige, at danske virksomheder er dyre men gode. Det gælder ikke kun på forsvarsområdet, men på forsvarsområdet er netop kvalieten helt afgørende parameter. Materiellet skal være dokumenteret og kvalitetssikret på alle leder og kanter, for når soldaten står derude, så skal det bare virke, og det er ikke til diskussion. Det er en af grundene til at militært udstyr bliver så dyrt, som det bliver og til at kunderne er villige til at betale den høje pris. Det forhold at vi i Danmark har veluddannede medarbejdere, som er i stand til at håndtere de her komplekse kvalitets- og dokumentationssystemer er en af forudsætningerne, for at vi kan klare os. Vi kan jo se vores virksomheder gør det godt. Der er jo en grund til, at vi har en 80% eksport, det er jo fordi der er nogen, der vil købe det vi laver. Det er fordi det er gode produkter, og man har tillid til at det fungerer.”

Written By

Philip Chr. Ulrich er udenrigsredaktør på Kongressen.com og har ansvaret for 'Sikkerhedsrådet'. Han er cand.mag. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet med studieophold i Amsterdam. Han har tidligere arbejdet som fuldmægtig ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, og ved Civil-Military Cooperation Centre of Excellence i Holland. Forfatter til 'I Nationens Tjeneste. David H. Petraeus og USA i krig fra Vietnam til Islamisk Stat' som udkom ved Syddansk Universitetsforlag. Desuden har han skrevet udgivelsen 'Velkommen til Trumps verden' og været redaktør på bogen 'Præsidenter - fra Washington til Trump' fra Lindhardt & Ringhof. Han har også bidraget til en række andre udgivelser og bøger om amerikansk politik og historie.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen