Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Feature

De uovervindelige unge

I takt med, at utilfredsheden med Obamacare nåede nye højder i løbet af efteråret 2013, stod det klart for de fleste, at Obamas højt profilerede prestigeprojekt havde fået en langt fra optimal start. Det til trods, ser det nu lysere ud for Obama og hans stab, og ikke mindst for de efterhånden mange millioner amerikanere, der takket være Obamacare, har en sundhedsforsikring. Men det halter med at få de unge, raske amerikanere til at købe en sundhedsforsikring. Hvis ikke de gør det, kan det få fatale konsekvenser for den nye reform.

Efter en efterhånden latterliggjort implementeringsstart i oktober sidste år, kan Obama og hans stab nu glæde sig over, at knap fire måneder efter den katastrofale start, har mere end 12 millioner amerikanere på den ene eller anden vis taget del i Obamacare.

Obama gør status
I sin nylige tale om nationens tilstand, understregede Obama vigtigheden af sin nye sundhedsreform. Han fortalte om de millioner af amerikanere, der nu var indehaver af en sundhedsforsikring; om de millioner af amerikanere, der nu ikke længere blev droppet af forsikringsselskaberne, fordi de var født med en arvelig sygdom; og om de millioner af amerikanske kvinder, der ikke længere blev opkrævet højere forsikringspriser, af den simple grund, at de var kvinder.

Han påpegede, at tre millioner amerikanere under 26 år nu er dækket af deres forældres forsikring, ligesom 9 millioner er blevet dækket af enten en privat sundhedsforsikring eller Medicaid. Ligeledes understregede han, at nul var det antal amerikanere, der efter implementeringen af Obamacare, kunne blive smidt ud af deres forsikringsselskab pga. allerede eksisterende lidelser eller sygdomme.

Det var en optimistisk Obama, der afslutningsvis opfordrede sine republikanske modstandere til ikke igen at forsøge – mere end 40 gange – at afskaffe den lov, som hjælper millioner af amerikanere. Sidstnævnte kommentar førte til stor hujen fra salens demokratiske tilhører.

For Obama ønsker tydeligvis mere end noget andet, at lægge problemerne på hylden og lade reformen få lov at gøre, hvad den blev til for, nemlig at hjælpe de mange millioner, der ikke havde en sundhedsforsikring.
Men reformens fremtid kan afhænge af, om Obamaadministrationen også kan nå de unge, raske amerikanere.

De unge amerikanere
For amerikanere mellem 18 og 34 år er vitale for opretholdelsen af Obamacare i dens nuværende form. Hvis ovennævnte gruppe undlader at tilmelde sig det nye system, og i stedet for betaler en bøde for ikke at registrere sig, risikerer forsikringspræmier at stige markant. Dette for at kunne dække de tilbageværende forsikringstagere, der primært udgøres af ældre og syge mennesker. Det er anslået, at omkring 40% af forsikringstagerne skal være unge og raske (der sjældent går til lægen), for at kunne udligne de højere udgifter til dækning af ældre og syge mennesker.

Netop prisstigninger på forsikringerne, kan føre til, at endnu færre mennesker i sidste ende tilmelder sig, og så er det muligt, at the Affordable Care Act mister sit primære grundlag for overlevelse.

Men det er tydeligvis en problematik, som Obamaadministrationen er klar over. I Washington D.C sidder David Bransfield, medarbejder i organisationen med det meget passende navn: Uovervindelige Unge. Han er dagligt i kontakt med unge amerikanere, der af den ene eller anden grund ikke har tilmeldt sig Obamacare. Hans job er at få dem til det.

”Det kræver tålmodighed”, siger Bransfield, da de fleste unge han snakker med, skal købe forsikring for første gang. Processen kan tage flere uger fortæller han, da mange bruger lang tid på at finde information eller at overveje deres muligheder.
Da skæringsdatoen, 31. marts, for tilmelding til Obamacare nærmer sig, gør Bransfield, hvad han kan for at få de unge til at føle, at det haster.
Ligesom Bransfield knokler tusindvis af medarbejdere og frivillige for at promovere den nye reform. Det gør de bl.a. på universiteter, barer, kirker, og selv vaskerier.
På Facebook kan man ligeledes følge med i, hvordan Obama flere gange ugentligt opfordrer amerikanere til at registrere sig, samt minde deres familie og venner om at gøre det samme.
Alt sammen i forsøget på, at nå de millioner af unge, der er så vigtige for bibeholdelsen af Obamacare.

Ifølge nye undersøgelser, varierer procentdelen af tilmeldte unge amerikanere voldsomt fra stat til stat. I Washington D.C. er mere end 43% af de tilmeldte unge, raske amerikanere, hvorimod en stat som West Virginia kun har nået 17% af den eftertragtede aldersgruppe.

Sidste udkald
Selvom obamaadministrationen uden tvivl har blikket rettet primært mod de unge amerikanere disse dage, er det ikke usandsynligt, at det Hvide Hus har opdaget, at antallet af utilfredse amerikanere er faldet. Hvor mere end 55% i midten af januar var imod den nye sundhedsreform, var tallet ved udgangen af samme måned faldet til knap 51 %. Det er umiddelbart gode tal for Obama og hans prestigeprojekt, med det lille skår i glæden, at antallet af tilhængere ligeledes er faldet, det gælder dog kun knap en procent.

Derfor er det formentlig en optimistisk præsident, der nu sætter alle sejl ind for, at hans trofaste folk i marken, inden 31. marts i år, får engageret og tilmeldt så mange unge, raske amerikanere, som overhovedet muligt, så Obamacare kan forblive i sin nuværende form, og hjælpe endnu flere amerikanere med at få en sundhedsforsikring.

Written By

Cecilie Baunegaard er bachelor i amerikanske studier og engelsk fra CBS, samt master i globale studier fra RUC. Blandt bidragyderne til ‘Fem År Med Obama – Forandring Vi Kunne Tro På?’ og ‘Glimt Af Amerika’. Dækker amerikansk sundhedspolitik for Kongressen.com

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen