Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Demokraternes sidste håb i Højesteret kan blive slukket snart

Rygterne om en mulig pensionering af højesteretsdommeren Anthony Kennedy svirrer for fulde drøn i Washington. Indtil de bliver bekræftet af hovedpersonen selv, holder demokraterne derfor vejret – Kennedy, der også er kendt som Mr. Swing Vote, er nemlig blevet deres sidste håb om at vinde liberalt flertal blandt dommerne i afgørende højesteretssager.

Den 81-årige højesteretsdommer Anthony Kennedy har i mange år været den person, som det liberale USA har sat sin lid til, når store sager af principiel karakter er blevet afgjort ved Højesteretten. Som moderat konservativ dommer med stemmer til både den konservative og den liberale fløj i domstolen har han nemlig været tungen på vægtskålen i mange højesteretssager. Den tid kan dog snart være forbi, hvis rygterne om, at Kennedy vil lade sig pensionere viser sig at være sande. Det vil nemlig give Trump muligheden for at cementere en klare konservativ linje ved USA’s højeste domstol.

Den konservative forræder
Det er egentlig paradoksalt, at Anthony Kennedy er blevet demokraternes store håb i Højesteretten. Men en baggrund som aktiv i det republikanske parti, samt en udnævnelse til embedet som højesteretsdommer af selveste Ronald Reagan, burde Kennedy nærmest være selvskrevet som konservativ og højresøgende dommer. Siden han blev taget i ed som højesteretsdommer i 1988 har Kennedy da også i flere tilfælde holdt en konservativ linje. Han var blandt andet med til at stadfæste de amerikanske borgeres ret til at bære våben i sagen District of Columbia v. Heller i 2008, og så var han desuden den primære forfatter til afgørelsen i Bush v. Gore i 2000, der sikrede George W. Bush præsidentembedet.

Alligevel har Kennedy på mange punkter været en skuffelse for det konservative USA. I 2003 udtalte James Dobson, som er grundlægger af den indflydelsesrige, kristne organisation Focus on the Family, at Kennedy er “den farligste mand i USA.” Den udtalelse byggede på, at Kennedy gentagende gange har udvist støtte til sagen Roe v. Wade fra 1973, som sikrede retten til abort. Siden har Kennedy desuden været med til at sikre homoseksuelles ret til ægteskab, samt at psykisk syge og unge under 18 år ikke kan udsættes for dødsstraffen. Dertil kommer, at Kennedy flere gange har valgt at inddrage lovgivning og retstraditioner fra andre lande i sin argumentation for sine afgørelser – et træk, som oftest bliver brugt af liberale dommere.

Tungen på vægtskålen
Det er netop Kennedys støtte til den liberale fløj, der gør, at demokraterne skæver nervøst mod Højesteretten i disse tider. I den nuværende konstellation af højesteretsdommere er fem udnævnt af republikanske præsidenter, mens fire er udnævnt af demokratiske. Derfor har Kennedys skiftende, og til tider endda deciderede liberale tendenser, meget stor betydning for demokraterne. Lige nu har den liberale fløj nemlig stadig mulighed for at vinde sager, hvis de får Kennedy med på deres side. Med en pensionering af Kennedy vil situationen se helt anderledes ud.

Mange husker måske virakken omkring udnævnelsen af den seneste amerikanske højesteretsdommer. Næsten et år efter at højesteretsdommer Antonin Scalia døde i februar 2016, lykkedes det en nyvalgt præsident Trump at få den konservative Neil Gorsuch indsat i Højesteretten. Virakken omkring hans udnævnelse handlede dog ikke blot om Gorsuch’ stærke konservative overbevisninger, men nærmere om det månedlange tovtrækkeri mellem Senatet og Obama året forinden. Obama havde kæmpet for at få sin moderate kandidat til højesteretten godkendt inden præsidentvalget i november 2016. Det lykkedes som bekendt ikke for Obama, og Trump kunne derfor indsætte Gorsuch som Scalias efterfølger i april 2017. Med den beslutning blev Scalia, en konservativ højesteretsdommer, erstattet med Gorsuch, en mindst lige så konservativ dommer – i hvert fald målt på en række store og principielle afgørelser. Status quo var dermed bevaret i Højesteretten, og de konservative holdt fast i deres spæde flertal som Kennedy altså er en del af. Derfor er Kennedys mulige planer om pension Trumps første egentlige chance for at ændre på den mangeårige balance mellem konservative og liberale i Højesteretten.

Er der hold i rygterne?
Det står altså klart at konsekvenserne af en forestående pension af Kennedy er store. Spørgsmålet er dog, hvorvidt der er hold i rygterne. Kennedy har aldrig lagt skjul på, at han ikke ønsker at dø i embedet som højesteretsdommer. I flere interviews har han udtalt, at han ønsker at lade sig pensionere på et passende tidspunkt for at nyde sit otium med sin kone og øvrige familie. Forskeren Artemus Ward, der har undersøgt, hvornår højesteretsdommere statistisk lader sig pensionere, har beskrevet, at et passende tidspunkt for Kennedy faktisk vil være før sommeren 2018. Der er nemlig en tendens blandt højesteretsdommere til, at de for det første lader sig pensionere under en præsident med samme partifarve som den præsident de i sin tid blev udnævnt af – endda også, hvis højesteretsdommeren ikke har vist sig at holde sig til den af præsidenten ønskede ideologi. For det andet lader højesteretsdommere sig ofte pensionere i løbet af en præsidents første 1-2 år ved magten. Det er for ikke at blive involveret i et partipolitisk spil under midtvejs- eller præsidentvalg – som situationen vi netop oplevede i 2016, da Scalia uventet døde blot måneder inden præsidentvalget. Derfor taler statistikker og traditioner altså for, at Kennedy annoncerer sin pension inden for få måneder.

Der er dog også flere elementer der taler imod. Når man hører rygter, bør man nemlig altid lige overveje, hvor de kommer fra. Oprindeligt startede rygterne om Kennedys pension i sommeren 2017, da han fortalte CNN, at han for alvor overvejede livet som pensionist. Da Kennedy ikke havde gjort alvor af sin udtalelse i løbet af 2017, døde rygterne dog en smule ud. Manden, der for nylig har givet dem nyt liv, er den republikanske senator Dean Heller, som CNN har udnævnt til at være en af de senatorer som har størst risiko for at tabe sin plads i Senatet ved midtvejsvalget i 2018. I en tale i Nevada udtalte han, at Kennedy vil lade sig pensionere omkring sommeren 2018. Han tilføjede desuden, at han håbede, at det ville gøre den republikanske vælgerbase en smule mere motiveret. Netop den udtalelse er afgørende. Statistikker fra præsidentvalget i 2016 viser nemlig, at de republikanske vælgere generelt vægter Højesteretten højere end demokraterne gør, når der skal afgives stemmer ved de amerikanske valg. Derfor betragter flere medier Hellers udtalelse som et desperat forsøg på at mobilisere vælgere for at bevare sin plads i Senatet.

Den eneste person, der i sidste ende ved om der er hold i rygterne, er dog Anthony Kennedy selv. Han kan ene og alene beslutte, hvorvidt han ønsker at opretholde traditionerne og lade sig pensionere under en republikansk præsident. For nyligt kom det frem, at han allerede har hyret sine juridiske assistenter for rets-året 2018-2019. Det behøver dog ikke at betyde, at han ikke vælger at lade sig pensionere før, men blot at han enten ønsker at holde døren til Højesteretten åben, eller at han ønsker at bevare hemmeligheden om, hvornår den egentlige beslutning tages. Indtil da venter demokraterne i spænding, mens den republikanske lejr krydser fingre for, at de snart vil kunne indsætte endnu en konservativ højesteretsdommer og samtidig mobilisere en stærk republikansk vælgerbase ved det kommende midtvejsvalg i november.

Written By

Marie Apitz er bachelor historie fra Københavns Universitet med fokus på amerikansk historie og politik, særligt den amerikanske forfatning. Har desuden studeret journalistik på Syddansk Universitet. Tilknyttet Kongressen.com som juridisk analytiker. Tlf. 20681170 Mail: marie.apitz@gmail.com

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen