Kongressen.com
Analyse Sikkerhedsrådet

Der er ikke brug for nye kampflyNATO sætter i øjeblikket en dagsorden for kraftig oprustning. Der presses på for at vi skal øge militærbudgetterne, og ikke mindst for at vi får afsluttet århundredets våbenhandel – indkøbet af nye kampfly. Krigstrommerne lyder igen, og Danmark er lige nu på vej med special tropper og F16 fly til Syrien. Men lytter man til den menige dansker, foretrækker langt de fleste en fredelig udenrigspolitik – at milliarderne bruges til velfærd frem for oprustning og krig. Kampagnen ‘Nej tak til nye kampfly’ samler dette synspunkt op.

Af ”Nej tak til nye kampfly”Midt i flygtningekrisen er det blevet tydeligt for rigtig mange mennesker, hvad de hidtidige krige har ført til. De lande, som blev angrebet ud fra humanitære argumenter har ikke fået forbedret deres situation – tværtimod. De bomber vores F16 kampfly har kastet, er vendt tilbage som flygtninge, mennesker der har mistet deres hjem. Denne situation er alt andet end humanitær, og mere oprustning og nye krige vil blot give mere af det samme.

I Nej tak til nye kampfly kampagnen mener vi, landets udenrigspolitik bør føres med fredelige midler – og uden angreb på lande, der ikke truer vores sikkerhed. Vi vil ikke spændes foran en krigsvogn – og vi mener, der bør lyttes til befolkningen.

Det bliver sværere og sværere for politikerne at ‘sælge’ krigene til menigmand. Medierne fyldes med fjendebilleder, og vi får dagligt at vide, at Rusland udgør en akut fare for vores sikkerhed. Dette blive brugt som argumentet for yderligere oprustning – og det skal få os til at acceptere at bruge et to-cifret milliardbeløb på nye krigsfly.

Et blik på verdenskortet giver et andet billede, et indtryk af et frembrusende NATO, hvor en række lande, der tidligere var en del af ‘østblokken’ nu er NATO-medlemmer. Kaster man et blik på statistikkerne får man samme svar – NATO-landenes militærbudgetter overstiger langt de konkurrerende stormagters.


Der gøres utrolig meget for at danne en opinion for oprustning, en slå-først-kultur, der skal skabe accept af den næste krig. For krig vil de nye kampfly blive brugt til. De er bygget til angrebskrig og de indgår i planerne for kommende angreb. 

Men hvorfor ikke vælge en anden vej? 

Skal vi investere i våben og krig – eller i en fredelig verden med et værdigt liv for alle – i Danmark, såvel som i verdens andre lande?

Vi går ind for det sidste.NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY er en fælles kampagne for alle grupper, organisationer og enkeltpersoner, der mener at Danmark skal stoppe købet af kampfly og i stedet vælge at sætte freden på dagsordenen, stoppe dansk krigsdeltagelse og bruge milliarderne på velfærd, fredsskabelse og nyttige arbejdspladser.


Læs også

Meningen med USA’s tilbagetrækning fra Tyskland

Philip Chr. Ulrich

Det betyder en VP-kandidat for præsidentkampagnen

Camilla Sebelius Winther

Kampen om Amerika: Bidens VP-hovedpine og Trumps fejl

Kongressen

Rigtig god sommer fra alle os på Kongressen.com

Anders Agner Pedersen

Frafaldne Republikanere går til angreb på Trump

Mads Høeg-Mikkelsen

Over 300 virksomheder boykotter Facebook

Katrine Villarreal Villumsen