Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Der er ikke brug for nye kampflyNATO sætter i øjeblikket en dagsorden for kraftig oprustning. Der presses på for at vi skal øge militærbudgetterne, og ikke mindst for at vi får afsluttet århundredets våbenhandel – indkøbet af nye kampfly. Krigstrommerne lyder igen, og Danmark er lige nu på vej med special tropper og F16 fly til Syrien. Men lytter man til den menige dansker, foretrækker langt de fleste en fredelig udenrigspolitik – at milliarderne bruges til velfærd frem for oprustning og krig. Kampagnen ‘Nej tak til nye kampfly’ samler dette synspunkt op.

Af ”Nej tak til nye kampfly”

Midt i flygtningekrisen er det blevet tydeligt for rigtig mange mennesker, hvad de hidtidige krige har ført til. De lande, som blev angrebet ud fra humanitære argumenter har ikke fået forbedret deres situation – tværtimod. De bomber vores F16 kampfly har kastet, er vendt tilbage som flygtninge, mennesker der har mistet deres hjem. Denne situation er alt andet end humanitær, og mere oprustning og nye krige vil blot give mere af det samme.

I Nej tak til nye kampfly kampagnen mener vi, landets udenrigspolitik bør føres med fredelige midler – og uden angreb på lande, der ikke truer vores sikkerhed. Vi vil ikke spændes foran en krigsvogn – og vi mener, der bør lyttes til befolkningen.

Det bliver sværere og sværere for politikerne at ‘sælge’ krigene til menigmand. Medierne fyldes med fjendebilleder, og vi får dagligt at vide, at Rusland udgør en akut fare for vores sikkerhed. Dette blive brugt som argumentet for yderligere oprustning – og det skal få os til at acceptere at bruge et to-cifret milliardbeløb på nye krigsfly.

Et blik på verdenskortet giver et andet billede, et indtryk af et frembrusende NATO, hvor en række lande, der tidligere var en del af ‘østblokken’ nu er NATO-medlemmer. Kaster man et blik på statistikkerne får man samme svar – NATO-landenes militærbudgetter overstiger langt de konkurrerende stormagters.

Der gøres utrolig meget for at danne en opinion for oprustning, en slå-først-kultur, der skal skabe accept af den næste krig. For krig vil de nye kampfly blive brugt til. De er bygget til angrebskrig og de indgår i planerne for kommende angreb. 

Men hvorfor ikke vælge en anden vej? 

Skal vi investere i våben og krig – eller i en fredelig verden med et værdigt liv for alle – i Danmark, såvel som i verdens andre lande?

Vi går ind for det sidste.

NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY er en fælles kampagne for alle grupper, organisationer og enkeltpersoner, der mener at Danmark skal stoppe købet af kampfly og i stedet vælge at sætte freden på dagsordenen, stoppe dansk krigsdeltagelse og bruge milliarderne på velfærd, fredsskabelse og nyttige arbejdspladser.


Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen