Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Økonomisk analyse

Derfor lader Bernanke økonomien gå med krykker lidt endnu

Det var ventet, at den amerikanske centralbank, Fed, ville begynde at skrue ned for opkøbene af stats- og realkreditobligationer, men det blev ikke tilfældet på mødet den 18. september. Ben Bernanke har i stedet valgt at udskyde landingen af amerikansk økonomi. Det har givet store bevægelser på de finansielle markeder.

ØKONOMISK ANALYSE: Det var lidt af en overraskelse, da den amerikanske centralbankchef, Ben Bernanke, i går aftes dansk tid offentliggjorde, at FED udskyder ’landingen’ af den amerikanske økonomi. Men den amerikanske vækst er endnu lidt for skrøbelig, til at Bernanke tror på, at den amerikanske økonomi kan klare sig uden den hjælp, centralbanken hidtil har ydet. I overført betydning kan man sige, at Doktor Bernanke vurdering var, at patienten endnu ikke var kommet sig over sine omfattende skader, og derfor er nødt til at gå med krykker lidt endnu.

Før Feds seneste annoncering var de lange obligationsrenter rundt omkring i verden steget kraftigt. Det var gået hårdest ud over Emerging Market, hvor specielt lande som Indien og Indonesien er blevet ramt af en mindre finansiel krise. I Danmark var boligejere holdt op med at håbe på et 2,5%’s fastforrentet lån, men er tvunget i retning af et 4%’s lån. I USA skal potentielle boligkøbere regne med at hoste op med over 10% ekstra i husleje alene som følge af rentestigningen.

Grunden til stigningen i de lange obligationsrenter er den amerikanske centralbank med præsident Bernanke i spidsen. Banken har igennem længere tid købt store mængder af stats- og realkreditobligationer. Faktisk for 85 mia. dollars i måneden eller hvad der i hele træskometer svarer til knap 500 mia. danske kroner. Det vil Fed ikke længere meddelte Bernanke i midten af maj, og renterne steg. Bankens ledelse vurderer, at økonomien efterhånden var i så fornuftig tilstand, at den ikke længere havde behov for så store opkøb.

Flere grunde til opkøb
Fed har købt stats- og realkreditobligationer af flere årsager. Det første årsag har været at presse renterne på stats- og realkreditobligationer ned. Når en så stor aktør, som Fed, kommer ind på markedet, har det en tendens til at påvirke obligationskurserne og dermed renten. Renterne på statsobligationer har da også været ganske lave de seneste par år. Den toneangivende 10 årige statsobligationsrente har for det meste været under 2% mellem midten af 2011 og frem til sommeren i år. Det er det laveste niveau siden starten af 1960’erne og på den måde kan man sige, at Fed har haft succes med deres opkøb.

Feds opkøb af realkreditobligationer har også trykket realkreditrenten. Lige efter recessionen var realkreditrenten omkring 5%, men ved årsskiftet i år var den helt nede omkring 3,5%. Når man tager renten i betragtning var huspriserne de billigste siden starten af 1970’erne.

Feds opkøb har også påvirket andre rentesatser. Når Fed køber så stor en del af de nyudstedte statsobligationer, bliver andre investorer tvunget til at købe andre obligationer. Således er det blevet billige for amerikanske virksomheder at låne, men effekten har også rakt ud over USA’s grænser. Både de europæiske statsobligationsrenter og renterne i Emerging market-lande har nydt godt af de lave, lange renter i USA.

En anden kanal, som også har været interessant for Fed, har været aktiemarkedet. De faldende renter har også gjort aktier mere attraktive målt relativt, og der har da også været en vis tendens til stigende aktier i de faser, hvor Fed har købt obligationer.

Har opkøbene været en succes?
Men har Fed haft succes med opkøbene? Det meste oplagte sted er naturligvis boligmarkedet, hvor vi har set en fornuftig stigning i boligsalget og huspriserne. Fed-folk henviser også ofte til stigende erhvervsinvesteringer og et øget bilsalg, når de skal beskrive de positive effekter af opkøbene. Amerikanerne køber nu næsten ligeså mange biler, som det var tilfældet i de glade 00’ere. Omvendt så der det jo ikke sådan, at amerikansk økonomi racer derud af, så spørgsmålet er hvorfor de vil aftrappe opkøbene nu.

Fed startede opkøbene i september 2012, hvor opsvinget havde åndenød. Beskæftigelsen steg moderat, og flere konjunkturindikatorer meldte om svigtende vækst. Men siden har jobvæksten rettet sig, arbejdsløsheden er faldet solidt, og virksomhederne i industri, service og byggeri nærmest logrer med hale. Fed vurderer derfor, at der ikke er behov for at støtte opsvinget i samme udstrækning.

På krykker lidt endnu
Det var i hvert fald holdningen indtil mødet i den amerikanske centralbank den 18. september. Her indikerede Fed, at de var blevet mere nervøse for effekten af rentestigningen og vil gerne se flere økonomiske nøgletal, inden de påbegynder aftrapningen. Det betyder, af aftrapningen af opkøbene er blevet udskudt til senere. Så selv om Bernanke vurderer, at det går i den rigtige retning for amerikansk økonomi, så har helingsprocessen vist sig noget længerevarende end først forventet. Så for at undgå tilbagefald hos patienten, stiller doktoren krykker til rådighed lidt tid endnu.

Written By

Kim Fæster er makroøkonom hos Jyske Bank med speciale i amerikansk økonomi. Hver måned analyserer han den økonomiske situation i USA for Kongressen.com

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen