Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Fra krigszone til en civil karriere

VELKOMMEN HJEM er en ny forening der netop har set dagens lys, og en forening med det primære formål, at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden. Foreningen er startet og ejet af en række virksomheder, med Thomas Woldbye CEO Københavns Lufthavn i spidsen som bestyrelsesformand og Helene Djursø som daglig leder.

Af Helene Tølbøll Djursø og Ann-Christina Salquist

Foreningen VELKOMMEN HJEM er en ny forening, som ene og alene finansieret af virksomheder, og årsagen til at netop Københavns Lufthavn støtter op, forklarer Thomas Woldbye således I en nylig artikel i bladet for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark:

“Der er generelt en tendens til at fokusere mest på de veteraner, som har lidt skade – og med god grund. Det er en opgave, som myndighederne i høj grad tager på sig. Det skygger dog nok lidt for behovet for hjælp til de mange ikke skadede, og dermed langt de fleste, med at komme tilbage til det civile liv og omsætte deres mange militære kompetencer til noget, som erhvervslivet efterspørger. Her kan vi som virksomheder gøre en aktiv indsats, og det er det, som Velkommen Hjem retter sig imod, siger Thomas Woldbye. Han er administrerende direktør for Københavns Lufthavne A/S, og han er formand for den nye forening.

– Jeg har altid syntes, at vi i Danmark har været lidt for dårlige til at tage os af vores veteraner, uanset hvad man måtte mene om Danmarks engagement i internationale konflikter. Dernæst synes jeg, at ideen om at hjælpe veteranerne hjem og ind på det civile arbejdsmarked er spændende, fordi den hjælper veteranerne, den involverer medarbejderne i virksomheden aktivt og støtter samfundsbehovet for kvalificeret arbejdskraft. Jeg synes, at det var et spændende og indlysende initiativ at tage del i, og vores pilotforløb er gået godt.”

Den metode, som foreningen arbejder ud fra – og som det seks måneders lange forløb bygger på, er udarbejdet af Helene Djursø og afprøvet gennem flere pilotprojekter . Hele grundtanken og forløbet, bygger på en stærk anerkendelse af den enkelte veteran. Der er ikke to veteraner der er ens, alle får en individuelt behandling, og man kan sagtens få forløbet indpasset i en hverdag med enten uddannelse eller militær job, men man skal være indstillet på at bruge den fornødne tid og ikke mindst være dybt motiveret.

VELKOMMEN HJEM – og ikke mindst alle de virksomheder der er en del af det, ønsker i høj grad, at vise at veteraner har opbygget nogen unikke kompetencer, og ønsker at sætte fokus på, hvor mange kompetencer man faktisk har som veteran. At det så også er et samfundsspild, at se veteraner i det civile kun bruge en brøkdel af hvad de egentligt kan, fordi de ikke har fået oversat eller skabt en forståelse for deres militære baggrund, er også en motivation for foreningen at ændre.

De virksomheder, der har grundlagt VELKOMMEN HJEM ønsker med andre ord, at give mulighed for at veteraner, der forlader forsvaret, får et godt og optimalt afsæt i deres civile karriere, – men de ved også, at det er en udfordring er at få omsat de militære kompetencer til civilt sprog. Denne udfordring tages der derfor fat på i Velkommen Hjem.

Kevin Lassen, som er en af deltagerne fra pilotprojektet fortæller om sine personlige erfaringer med omstillingen fra militær til civil:
”Jeg startede i Forsvaret i 2003 som værnepligtig, og efter mange oplevelsesrige og udfordrende år og flere internationale missioner pådrog jeg mig en arbejdsrelateret fysisk skade i 2010 (som gjorde jeg ikke længere kunne løbe). Det gjorde desværre, at Forsvaret ikke længere så mig som et aktiv, og jeg blev derfor en del af et rehabiliteringsforløb og med eneste formål om, at jeg skulle tilegne mig civile kompetencer. Jeg har derfor haft mulighed for at se Forsvaret fra en anden vinkel og tilegne mig strategisk og ledelsesmæssig viden.

Under mit forløb læste jeg en bachelor i ledelse (ved siden af mit daglige arbejde i Forsvaret), hvorfor jeg til sidst gjorde brug af min optjente civiluddannelse og læste en master i international virksomheds strategi, risici-styring og ledelse. Jeg havde en idé om, at der derefter ville kunne findes en plads til mig i Forsvaret. Det var der imidlertid ikke.

Forsvaret har lært mig alt om personlig indsigt, og om at bevare viljen for at sejre, selv i de sværeste situationer.

I april 2015 blev jeg inviteret til at blive en del af veteranprogrammet. På daværende tidspunkt kendte jeg godt til mine styrker og evner, men jeg havde enormt svært ved at se mulighederne ude i det civile. Som professionel soldat har du oftest én rolle og én rang. Det vil sige du skal parere ordrer og udføre den specifikke opgave, du har fået. Du får oftest ikke anerkendelse og skal blot koncentrere dig om at have styr på din udrustning, dine militære evner og samtidig skal du være enormt løsnings- og resultatorienteret. Det er dit og dine kammeraters liv, der står på spil, hvis du ikke gør det godt nok.

Efter en god dialog med Helene Djursø besluttede jeg mig for at blive en del af dét, der senere skulle vise sig at være det bedste valg, jeg nogensinde har taget. Helene har et fantastisk team af eksperter, der sætter fokus på din person og kvaliteter, og derigennem bliver der brugt adskillige timer på at udfordre og sætte ord på hvem du er som person og hvad du kan opnå erhvervsmæssigt. Helene er fantastisk til at ‘oversætte’ de militære kompetencer til civile, og til at se muligheder.

Ved siden af dette bliver du også tildelt en mentor. Min mentor var fra Cognizant. Her igennem er der blevet skabt et fantastisk netværk, og muligheder for at komme i kontakt med folk, der gerne vil dig det bedste. Du bliver udfordret, prøvet og ledt i de rigtige retninger. Og ambitionsniveauet er højt. Griber du bolden, så når du også langt.

Hele forløbet har for mig skabt nogle unikke muligheder, et solidt netværk, og en klar og stærk profil af mig som person og mine erhvervsmæssige kompetencer. Samtidig har jeg fået en styrket tro på, at jeg ikke blot hører til i en rolle med begrænset ansvar, men at jeg kan nå uanede højder og samtidig blive anerkendt for mit arbejde undervejs.

Jeg sidder i dag som salgschef (Key Account Manager) i SKANACID A/S, hvor jeg har ansvaret for al kontakt til vores leverandører og til vores storkunder inden for forsvars- og sikkerheds-industrien. Det er en udfordrende og spændende stilling i et arbejdsmiljø, der tillader mig at udfolde mig og gøre brug af de kompetencer jeg har tilegnet mig som professionel soldat og uddannelsesmæssigt.”

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen