Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Klimapanelet

Helbredstjek på 2-graders-målsætningen

Verden er ikke på rette kurs i forhold til målsætningen om at holde den globale opvarmning under 2 grader. Men kan løsningen findes på COP21?

Af Tina Christensen, Danmarks Meteorologiske Institut

De første to uger af december er Paris vært for det 21. klimatopmøde under FN’s Klimakonvention. På COP 21 forventes verdens ledere at enes om en ny, bindende global aftale om at begrænse udledningerne af drivhusgasser, der kan erstatte Kyotoprotokollen fra 1997.

Hovedformålet med Klimakonventionen er at opnå en stabilisering af drivhusgasserne i atmosfæren på et niveau, hvor vi undgår en farlig menneskeskabt påvirkning af klimasystemet, som det hedder i den oprindelige konventionstekst fra 1992.

Konklusionen fra COP15 i København i 2009 var, at dette opnås med en langsigtet målsætning om at holde klodens opvarmning under 2 grader. Præcis hvornår der bliver tale om en farlig menneskeskabt påvirkning, er en risikovurdering, som er foretaget på baggrund af klimavidenskabens statusrapporter fra FN’s Klimapanel, IPCC.

I løbet af de seneste to år har en række eksperter, fortrinsvis fra IPCC, hjulpet klimaforhandlerne med at genvurdere, om 2 graders-målsætningen er tilstrækkelig. Det vil sige, om vi med den nyeste klimaviden fortsat mener, at vi undgår en farlig påvirkning af klimasystemet, hvis vi holder den globale opvarmning under 2 grader. Svaret er fortsat ‘ja’ i globalt perspektiv, men lokalt og regionalt kan forandringerne få store konsekvenser. 2 grader betyder eksempelvis fortsat oversvømmelser af kystnære områder i Sydøstasien, havniveaustigninger, der truer små østater, og meget varme og tørre somre i Middelhavsområdet, der får betydning for vandforsyning og landbrug.

Eksperterne har samtidig vurderet, hvordan det går med at opfylde 2-graders-målsætningen. De konkluderer, at verden ikke er på rette spor, men at det fortsat er muligt at holde opvarmningen under 2 grader. Det kræver dog omgående handling.

Forud for COP21 har 158 nationer meldt ind, hvor meget de kan og vil skære ned på deres udledninger af drivhusgasser. UNEP har på baggrund af disse indmeldinger lavet en foreløbig analyse af de 119 handlingsplaner, som var indmeldt per 1. oktober i år. Disse handlingsplaner dækkede 146 lande og 85 procent af de globale udledninger. UNEP’s analyse tyder på, at verden er på kurs mod 3-3,5 graders global opvarmning. Landenes handlingsplaner er således et skridt i den rigtige retning, men alt tyder på, at der skal justeres i ambitionsniveauet efter COP21.

Tina Christensen, ph.d., er ansat på Danmarks Meteorologiske Institut og varetager blandt andet rollen som kontaktpunkt til FN’s Klimapanel, IPCC.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen