Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Højesteret giver Trumps travel ban medvind indtil videre

Mandag vandt Trump en afgørende sejr i den amerikanske højesteret, da den besluttede at godkende Trumps seneste udspil til et indrejseforbud. Dommen betyder, at Trump-administrationen kan indføre alle dele af indrejseforbuddet på trods af, at retssager omkring det er i gang ved en række føderale domstole. 

Historien om Trumps indrejseforbud har kørt siden han blev indsat som præsident, og den har budt på en række forskellige udspil fra det Hvide Hus efterfulgt af mindst ligeså mange retssager mod dem over hele USA. I mandags blev der sat et foreløbigt punktum for de juridiske uroligheder omkring indrejseforbuddet, da den amerikanske højesteret valgte at godkende Trumps seneste udspil. Det betyder, at forslaget om at forhindre personer fra en række lande indrejse i USA nu kan indføres i alle amerikanske stater – på trods af, at der kører retssager imod indrejseforbuddet i flere af dem.

Helt konkret betyder det, at personer fra landene Iran, Syrien, Yemen, Venezuela, Tchad, Nordkorea, Libyen og Somalia kan nægtes indrejse i USA på ubestemt tid. Indrejseforbuddet inkluderer dog forskellige vilkår for de enkelte lande. Fra nogle lande er det muligt for studerende, diplomater, eller personer med tætte relationer til amerikanske statsborgere eller virksomheder at få tilladelse til indrejse – dog med det forbehold, at der skal foregå en ekstra omfattende screeningproces. For personer fra andre lande, for eksempel Syrien, bliver det stort set umuligt at opnå indrejsetilladelse.

Afgørelsen i højesteretten er dog ikke endelig. Den bygger på en såkaldt hasteafgørelse, som det Hvide Hus har bedt højesteretten om at foretage. Anmodningen fra Trump-administrationen lød på at få tilladelse til at indføre indrejseforbuddet imens der kører føderale retssager imod det ved appeldomstole i flere amerikanske stater. Det har højesteretten nu givet tilladelse til, hvilket betyder en kæmpe sejr til Trump. Det er nemlig første gang, at indrejseforbuddet får så stærkt et medhold ved den øverste retsinstans i USA.

Før sommeren forsøgte Trump sig med en lignende manøvre, da hans såkaldte Travel Ban 2.0 blev erklæret forfatningsstridigt ved en række føderale appeldomstole. Også dengang bad det Hvide Hus om en hasteafgørelse fra Højesteretten for at få lov til at indføre indrejseforbuddet imens de ventede på højesterettens endelige afgørelse i sagen. Dengang gav højesteretten delvist medhold til Trump-administrationen, med det forbehold, at personer med nære relationer til amerikanske statsborgere, med arbejdsrelationer i USA eller med planer om studieophold i landet skulle have mulighed for indrejse. Samtidig behandlede højesteretten dengang ikke spørgsmålet om hvorvidt indrejseforbuddet kunne betragtes som et angreb på muslimer, hvilket mange kommentatorer argumenterede for kunne blive et springende punkt, når sagen skulle endeligt behandles af højesteretten senere på året.

Det fik det Hvide Hus til at udskrive et helt nyt indrejseforbud, Travel Ban 3.0, i slutningen af september. Her blev der på den ene side blødt op for mulighederne for indrejse i USA for personer fra lande på indrejseforbuddets liste, mens der på den anden side blev tilføjet flere lande på listen, der nu ikke kun dækker lande med overvejende muslimsk befolkning. Samtidig blev tidsgrænsen for indrejseforbuddet ændret fra 90 dage til ubestemt tid. Der er altså tale om et dels mildere indrejseforbud i forhold til restriktionerne for indrejse og ændringen til ikke udelukkende at fokusere lande med overvejende muslimsk befolkning. På den anden side signalerer antallet af lande og varigheden af indrejseforbuddet en skærpelse. Det er de vilkår, som højesteretten nu har afgjort kan indføres indtil der er faldet endelig afgørelse i retssagerne om indrejseforbuddet.

Det betyder ikke blot, at det Hvide Hus nu kan indføre indrejseforbuddet som ønsket. Det giver også et stærkt praj om, hvordan en afgørende højesteretssag om indrejseforbuddet vil blive afgjort i fremtiden. Der er nemlig stor sandsynlighed for, at de igangværende sager ved føderale domstole vil kunne ende med at blive appelleret til højesteretten, der så skal træffe en endelig afgørelse. Ved mandagens domsafsigelse stemte hele syv dommere for den midlertidige godkendelse af indrejseforbuddet, mens blot to stemte imod. Det giver gode udsigter til en fremtidig afgørelse i Trumps favør.

Der er ingen tvivl om, at det er en utroligt stor sejr til Trump, der nu kan vende tilbage til sin vælgerbase og vise, at han har holdt, hvad han har lovet under valgkampen i forhold til at styrke de amerikanske borgeres sikkerhed. Det giver ham et stærkt kort på hånden – især set i lyset af de mange skandaler og problemer med at få gennemført politiske tiltag, som den amerikanske præsident har stået overfor siden sin indsættelse. Ifølge det Hvide Hus var afgørelsen langt fra overraskende. Hogan Gidley, talsmand fra det Hvide Hus, udtalte mandag som reaktion på afgørelsen, at indrejseforbuddet er ”juridisk lovligt, og essentielt for at beskytte USA mod terrorisme”. Imens fortsætter menneskerettigheds-advokater og føderale dommere flere steder i USA med at kæmpe imod indrejseforbuddet i de føderale domstole. I mandags led de et foreløbigt nederlag i en kamp, hvor chancerne for at vinde efterhånden synes forsvindende små.

Written By

Marie Apitz er bachelor historie fra Københavns Universitet med fokus på amerikansk historie og politik, særligt den amerikanske forfatning. Har desuden studeret journalistik på Syddansk Universitet. Tilknyttet Kongressen.com som juridisk analytiker. Tlf. 20681170 Mail: marie.apitz@gmail.com

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen