Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Litteratur

Ingen slinger i den udenrigspolitiske vals

Bogen ’Confront And Conceal’ er en spændende skildring af de udenrigspolitiske udfordringer, præsident Obama slås med. Desværre har David Sangers ellers glimrende bog enkelte mangler set fra et europæisk perspektiv. For Europa glimrer ved sit fravær i bogen

Det er få præsidenter, der har udenrigspolitik højt på deres prioritetsliste, når de tiltræder embedet. Præsident Obama er ingen undtagelse. For selv om Obama fra starten er blevet hyldet som en rockstjerne over det meste af kloden, så ændrer det ikke på, at hans fokus først og fremmest har været indenrigspolitisk orienteret, nøjagtig som det har været tilfældet for de fleste af hans forgængere.

Obama overtog et Amerika, hvis økonomi var på randen af kollaps og arbejdsløsheden på himmelflugt. Derfor er det en selvfølge, at han fokuserede på at genopbygge den amerikanske økonomi og nedbringe ledigheden.
Obama har da også selv gjort det klart, blandt andet i sin tale på West Point i begyndelsen af december 2009, hvor han forklarede amerikanerne, at det land, han var mest optaget af at genopbygge, ikke var Afghanistan, men USA.
Selv om udenrigspolitik ikke har stået højest på præsident Obamas politiske prioritetsliste, så ændrer det ikke på, at det har fyldt en del i hans første periode som præsident. Krigene i Irak og Afghanistan, Det Arabiske Forår, krigen mod terror, den højspændte situation i Mellemøsten og forholdet til et stadig stærkere Kina er alt sammen ting, som Obama har måttet håndtere sideløbende med, at genopbygningen af en vingeskudt amerikansk nation.

Lighedspunkter mellem Bush og Obama
Netop udenrigspolitikken er, hvad New York Times chefkorrespondent i Washington D.C., David E. Sanger, sætter fokus på i sin nye bog ’Confront And Conceal’. De forskellige emner behandles i hver deres afsnit af bogen og er en god blanding af substans og analyse. Især er kapitlerne om Irans atomprogram og kapitlet om brugen af droner værd at fremhæve. Kapitlet om Det Arabiske Forår er også interessant. De bidrager nemlig alle til forståelsen af, hvad det er for en form for udenrigspolitik, præsident Obama gennem nu snart fire år har praktiseret. For selv om mange nok havde troet, at det ville blive et regulært vognbaneskifte i forhold til den kurs, præsident Bush stod for, så er det langt fra tilfældet. Tværtimod viser bogen glimrende, hvordan Obama på mange måder er en hardliner på niveau med Bush, ikke mindst hvad angår brugen af droner og krigen i Afghanistan.
Bogen viser desuden også, hvordan det, der bedst kan kaldes for ’Obama-doktrinen,’ fungerer i praksis, nemlig at Obama kun griber ind i udenrigspolitiske anliggender, hvis amerikansk sikkerhed er direkte truet. Netop dette element skildrer Sanger skarpt i ’Confront And Conceal’, som generelt er både velskrevet, veldokumenteret og informativ.

Europa mangler
En enkelt ting, man som dansk læser og generelt som europæisk læser kan ærgre sig lidt over, men måske samtidig tage op til overvejelse er, at bogen forbigår den del, der handler om forholdet mellem USA og Europa. Enkelte europæiske statsledere er nævnt hist og her, men i det store hele er Europa fraværende i bogen. Det kan have været et spørgsmål om prioritering fra Sangers side, da 433 sider i forvejen er en længere bog. I så fald er det en ærgerlig prioritering set fra et europæisk synspunkt, for det kunne have været interessant at læse Sangers skildring af forholdet mellem Obamas Amerika og Europa. Den anden mulighed er, at Sanger har vurderet, at Europa ganske enkelt ikke spiller nogen særlig væsentlig rolle længere, når det handler om at skildre den udenrigspolitiske virkelighed, der har gjort sig gældende under præsident Obamas embede indtil videre. Det er langt fra usandsynligt, da det ikke er nogen hemmelighed, at USA i stadig højere grad prioriterer andre dele af verden, eksempelvis Oceanien, frem for Europa. Det er imidlertid en forholdsvis ny situation, og derfor kunne det også have været relevant at inddrage. Det er svært som europæisk læser ikke at føle, at man mangler i en ellers både spændende og relevant bog.

Titel: Confront And Conceal
Forfatter: David E. Sanger

Anders Agner Pedersen er chefredaktør på Kongressen.com. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og New York State University med speciale i amerikansk politik. Grundlagde Kongressen.com i 2012 og er en af landets mest benyttede USA-analytikere i både i tv og radio. Medvært på de populære podcastserier ‘POTUS’ og ‘Kennedyland’ og forfatter til flere bøger om amerikansk politik, blandt andet 'KENNEDY', 'De Største Taler' og senest 'Kampen Om Det Hvide Hus'. Skriver på en ny bog om amerikansk politik, der udkommer i 2025.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen