Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Klimapanelet

Klimaforandringer ændrer samfundet i Afrika

De omfattende klimaforandringer medfører store omvæltninger rundt om på det afrikanske kontinent. Ikke mindst tørken i flere lande giver store problemer.

Af Stig Jensen, lektor, Center for Afrikastudier, Københavns Universitet

Mange afrikanere er netop nu ramt af tørke. Særligt er Etiopien ramt i disse tider. Tørken har også bidt sig fast flere andre steder i det sydlige Afrika. For fem års tid siden oplevede i store dele af de samme områder den værste tørke i flere årtier. Dengang blev Etiopien også hårdt ramt. Generelt kan man sige, at klimaforandringerne er dødelig alvor for millioner af mennesker i den sydlige halvdel af Afrika.

Med tanke på den massive og fatale tørke, som ramte området for en håndfuld år siden, er det er ikke noget nyt at tørke og andre klimarelaterede problemer medfører store problemer for mennesker i Afrika. Når der er tørkeperioder betyder det store udfordringer for hovedparten af afrikanerne. Høsten slår fejl. Mængden af mad bliver mere og mere sparsom. Til sidst er der ikke noget mad. De fleste afrikanere er nemlig fuldstændigt afhængige af deres lokale naturgrundlag. Når tørke medfører, at der ikke er noget at høste, kan man ikke bare købe varer fra andre lande. Det er der ganske enkelt ikke råd til. Det er derfor et spørgsmål om liv og død, hvorvidt de lokale afgrøder eksisterer.

Massiv tørke har længe haft denne udslagsgivende betydning for afrikanerne. I kraft af at klimaet ændres, og bliver varmere, vil der med overvejende sandsynlighed komme flere og endnu længere tørkeperioder. Det gælder i Afrika. Det gælder i Californien. Det gælder mange steder på hele kloden.

Til gengæld er det nu dokumenteret, at klimaforandringer også har samfundsmæssige implikationer lokalt i det rurale Afrika. For nyligt publicerede jeg blandt andre selv forskningsresultater i bogen ’Higher Education and Capacity Building in Africa’, som peger på, hvordan klimaforandringer i Burkina Faso har nedbrudt de traditionelle autoritetsstrukturer. Studiet af sammenhængen mellem klimaforandringers indflydelse på rurale samfund i Afrika blev til på baggrund af omfattende feltarbejde i landdistrikterne i Burkina Faso. Resultatet af studiet var ganske entydigt.

Traditionelt har de ældre, ofte mænd, en altdominerende magt i de lokale samfund. De ældre mænds rolle er baseret på deres erfaringer og viden om naturen, samt især hvordan den udnyttes maksimalt. I Afrika mærkes klimaforandringer mange steder ved, at nedbøren hverken falder indenfor de normale regntidsperioder eller i de forventede mængder. Disse ændringer skaber usikkerhed, hvilket medfører kriser på flere fronter.

Den mest øjensynlige og umiddelbare krise handler om simpel overlevelse, som følge af de negative konsekvenser for output i landbrugsproduktionen. Men en af de samfundsmæssige kriser, som relaterer sig til klimaforandringer, omhandler viden. Der er opstået en videnskrise, fordi de ældre ikke længere besidder den rigtige og klimapassede viden, der kan brødføde lokalsamfundet. Deres viden gælder groft sagt ikke længere. Naturligvis underminerer det fundamentet for de ældres traditionelle autoritet.

Til gengæld er lokale og mobile unge, som ofte tjener penge på lønarbejde uden for lokalområderne, blevet helt centrale for lokalsamfundene. I første omgang i forhold til at skaffe mad på bordet, når lønindtægterne giver mulighed for at købe sig til fødevarer, som ellers mangler i landdistrikterne. Derudover har det også medført at de unge i stadig højere grad har overtaget magtfulde positioner i de lokale institutioner.

Sideløbende med at klimaforandringer medfører massive tørkeproblemer samt alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen i Afrika, betyder klimaforandringerne også ændringer i de sociale strukturer på kontinentet. Klimaforandringerne nedbryder de traditionelle samfunds hierarkier og nye dannes. Dette sker i takt med, at videnskrisen omkring udnyttelsen af det lokale naturgrundlag intensiveres. I Afrika har klimaforandringerne derfor både stor betydning for mennesker i landdistrikternes eksistentielle fællesnævner, ligesom sameksistensen i de lokale samfund også bliver ændret som følge af de ændringer den globale opvarmning medfører.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen