Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Klimaforandringer kan få store konsekvenser for militært beredskab

På bare seks måneder er to U.S. Air Force baser blevet ramt af store skader efter naturkatastrofer. Flyvevåbnet siger nu, at man skal bruge $5 mia. til at få baserne reetableret og sikret igen. Hvis ikke man får dem kan man blive nødt til at standse vedligeholdelse af andre baser og aflyse op til 18.000 flyvetimer for piloter. Ødelæggelserne illustrerer de store implikationer som klimaforandringer kan få for national sikkerhedspolitik.

I oktober måned blev Tyndall Air Force Base i Florida ramt af Hurricane Michael. Historien vakte stor opsigt på daværende tidspunkt, da basen er hjemsted for nogle af USA’s nyeste og dyrest kampfly – F-22. Man fik nemlig ikke evakueret 17 af disse fly, som dog mirakuløst slap fra orkanen uden større skader. Nu er Offutt Air Force Base i Nebraska blevet ramt af en stormflod, som følge af enorme mængder regn, som fik Missouri River til at gå over sine bredder.

De omfattende ødelæggelser får nu U.S. Air Force til at søge om en bevilling på $5 mia. til at udbedre skaderne. Hvis ikke de får disse penge, så vil man være nødsaget til at finde dem fra projekter ved 18 andre baser (som i sig selv kræver omfattende vedligeholdelse) samt aflysning af 18.000 flyvetimer for piloter. Det er store ord og alvorlige trusler, som har til formål at få Kongressen til at tage udfordringerne alvorligt. Pentagon har allerede en vis grad af fokus på de sikkerhedspolitiske udfordringer ved klimaforandringer, men nu står man altså med to helt konkrete situationer, som er kommet bag på Pentagon, og som egentlig udmærket viser de omfattende og til tider udforudsigelige udfordringer, som man skal håndtere i en fremtid med ekstreme vejrfænomener.

 

 

 

 

 

 

Ødelæggelser ved Tyndall Air Force Base i Florida 

Pentagons klimafokus

Man har flere gange hørt embedsmænd og militærfolk fra Pentagon give udtryk for, at klimaforandringer er en trussel mod national sikkerhed. Det er faktisk også første sætning i en klimarapport, som Pentagon afleverede til Kongressen tidligere i år. Den rapport er dog blevet kraftigt kritiseret for at være for utilstrækkelig, og lige med hensyn til de to nyligt ramte baser, er der måske noget om kritikken. Tyndall Air Force Base nævnes i rapporten som et eksempel på ødelæggelser fra ekstreme vejrfænomener, men analysen af Offutt Air Force Base har vist sig at halte. I rapporten kommer man nemlig frem til at klimamæssige udfordringer for Offutt kommer fra tørke. Basen er altså lige nu oversvømmet som følge af en stormflod, da Missouri River gik over sine bredder.
I denne sammenhæng er der altså noget vej igen for Pentagon.

Omfattende oversvømmelser ved Offutt Air Force Base i Nebraska

Dog ser man samtidig, at militæret bruger mange penge på udvikling og brug af alternative energikilder. Dette gælder energikilder til operationsbaser rundt om i verden eller til mindre mobile hovedkvarterer. Motiverne for dette skal vi dog nok ikke finde i hensyn til klimaforandringer. Der er klare operationelle fordele ved at udvikle nye vedvarende energikilder – f.eks. udvikling af mere mobile og robuste solcelleanlæg eller udnyttelse af havvand på krigsskibe. Det mindsker nemlig amerikanske enheders afhængighed af sårbare forsyningsenheder, som ellers skal bringe brændstof til generatorer og køretøjer.

Akut behov for penge

I en anmodning fra det amerikanske flyvevåben udtrykker man behov for en ekstrabevilling på $5 mia. til at håndtere de omfattende ødelæggelser på Tyndall Air Force Base og Offutt Air Force Base. Hvis ikke pengene bevilges præsenteres fem risici for flyvevåbnet:

  1. Standsning af 61 udbedrings- og vedligeholdelsesprojekter fordelt over 18 stater
  2. Standsning af reparationer og sikring af Tyndall Air Force Base per 1. maj
  3. Begrænsning i reparationer af fly begyndende 15. maj, hvilket vil lede til flyveforbud for fem bombemaskiner fra september 2019 og omfattende konsekvenser for vedligeholdelsen af E3 (AWACS) overvågningsfly
  4. Begrænsning af reparationer og sikringsarbejdet ved Offutt Air Force Base fra 1. juli med medfølgende forøgede risiko for skader fra svamp og vand
  5. Annullering af 18.000 træningstimer for piloter begyndende 1. september

Truslen om annullering af flyvetimer er et klart forsøg på at lægge maksimalt pres på politikerne, da dette kan have omfattende konsekvenser for flyvevåbnets beredskab.

Men de manglende penge til de to baser rammer også ned i en større problematik for det amerikanske militær.

I 2018 vurderede Pentagon selv, at tilstanden for 23 procent af militærets infrastruktur var ”dårlig” og 9 procent var ”i forfald”. Pentagons chef for vedligeholdelse af den militære infrastruktur erkendte ved en høring sidste år, at mange faciliteter var i så dårlig stand, at de ikke stod til at redde. Ligeledes er der for nyligt kommet fornyet opmærksomhed på de dårlige forhold som mange militærfamilier bor under på baser rundt om i USA, men som ikke har fået hjælp til at udbedre de dårlige forhold.
Oven i disse eksisterende problemer med infrastruktur i forfald skal vi også lægge behovet for ombygning og modernisering af baser i Europa og Asien for at modvirke truslen fra konkurrenter som Rusland, Kina, Iran og Nordkorea – og altså også klimaforandringer.
De $5 mia. til reparation af baserne i Florida og Nebraska er altså del af en syndflod af nødvendig investering i infrastruktur, som Pentagon ikke ved hvad de skal stille op med. Det amerikanske marinekorps står f.eks. også og mangler penge til genopbygning af baser efter naturkatastrofer. Her skal man bruge $3,5 mia. til at udføre arbejde på den enorme Camp Lejeune i North Carolina, som blev ramt af Hurricane Florence i september 2018.

Pentagon står altså overfor massive udfordringer i de kommende år fra mange års manglende vedligeholdelse af den militære infrastruktur, som altså forværres af de massive ødelæggelser som følger af klimaforandringernes ekstreme vejr.

Written By

Philip Chr. Ulrich er udenrigsredaktør på Kongressen.com og har ansvaret for 'Sikkerhedsrådet'. Han er cand.mag. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet med studieophold i Amsterdam. Han har tidligere arbejdet som fuldmægtig ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, og ved Civil-Military Cooperation Centre of Excellence i Holland. Forfatter til 'I Nationens Tjeneste. David H. Petraeus og USA i krig fra Vietnam til Islamisk Stat' som udkom ved Syddansk Universitetsforlag. Desuden har han skrevet udgivelsen 'Velkommen til Trumps verden' og været redaktør på bogen 'Præsidenter - fra Washington til Trump' fra Lindhardt & Ringhof. Han har også bidraget til en række andre udgivelser og bøger om amerikansk politik og historie.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen