Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Kongressen.com præsenterer ‘Sikkerhedsrådet’

Sikkerhedspolitik fylder meget i medierne i disse måneder og år. Flere stormagter er på vej, og ikke-statslige aktører som Islamisk Stat er med til at diktere mediebilledet. Kongressen.com er stolte af at kunne præsentere ”Sikkerhedsrådet” til at give et bredt billede af international sikkerhedspolitik.

Præsident Obama brugte det meste af december måned på at forklare, at hans strategi mod Islamisk Stat virker, og har en reel effekt. Budskabet til Islamisk Stats ledelse, da præsidenten stod bag talerstole i Pentagon var klart: ”You’re next.”

Med tilbageerobringen af byen Ramadi har koalitionen og den irakiske regering opnået den første større sejr i lang tid i kampen mod Islamisk Stat. Men situationen i området er mere end kampen mod Islamisk Stat. Den indeholder også konkurrence mellem regionale aktører, samt et spil mellem de gamle supermagter USA og Rusland.

Men international sikkerhedspolitik er ikke alene koncentreret om Mellemøsten. Hvis man ser andre steder i verden, sker der meget i disse år i den sikkerhedspolitiske arena. USA’s status som urokkelig supermagt er ikke længere sikker. Der er nye stormagter på vej, konkurrence mellem gamle stormagter, årtier gamle konflikter som stadig ulmer og klimaforandringer kan i fremtiden forværre allerede eksisterende problemstillinger. Kort sagt er det en yderst kompleks sikkerhedspolitisk situation vi står i den dag i dag.

Derfor er vi på Kongressen.com stolte af at kunne præsentere vores nyeste tiltag, som går i luften i dag, nemlig ”Sikkerhedsrådet”

Under ledelse af vores forsvarsanalytiker Philip Chr. Ulrich, vil et hold af landets mest vidende om sikkerhedspolitik give et bredt billede af international sikkerhedspolitik i et både nationalt, regionalt og globalt perspektiv.
 Holdet består af forsvarsminister Peter Christensen, oberst Lars Møller, Peter Viggo Jakobsen, eksperter fra Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier, universiteterne i København, Odense og Aarhus, flere netmedier, tidligere og tjenestegørende militærfolk samt industrien repræsenteret ved bl.a. Terma og Dansk Industri.

På grund af det forskelligartede hold skal det understreges, at meninger og analyser i enkelte bidragyderes artikler ikke nødvendigvis skal ses som udtryk for andre bidragyderes holdninger.

Alle indlæg kan læses under ”Sikkerhedsrådet”, hvor Philip Chr. Ulrich i dag har skrevet om præsident Obamas rejseplaner i 2016.

Som del af ”Sikkerhedsrådet” vil Kongressen.com over de næste måneder være værter for en række arrangementer om international sikkerhedspolitik. Det kan du læse mere om på mediet og vores Facebook side.

Vi håber I vil tage godt imod ”Sikkerhedsrådet”, og vi ser frem til at give et bredt billede af de vigtigste udfordringer, som vi står overfor.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen