Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Litteratur

Ni hao, hello & privyet

Stormagtsrelationen mellem USA, Rusland og Kina er både kompleks og langvarig. I forbindelse med stormagtskonferencen på CBS i eftermiddag bringer Kongressen.com her et uddrag fra ‘Ørnen, Bjørnen Og Dragen’

En septemberdag i 2015 sad vi på scenen sammen i FN Byen. Anledningen var udgivelsen af Anders’ nye bog ’FN – Vores Sidste, Bedste Håb’. Hver især repræsenterede vi det land, der i det daglige danner rammen om vores professionelle virke. Med andre ord var Christina Kinas repræsentant, Flemming Ruslands og Anders den amerikanske.

I både FN og den globale verden generelt er de tre lande – hvor lidt de bryder sig om det – afhængige af hinanden og beslutningerne, der træffes i henholdsvis Washington D.C., Beijing og Moskva har afgørende betydning for os alle sammen.

’Stormagtstopmødet’ på scenen denne eftermiddag gav os ideen til ’Ørnen, Bjørnen & Dragen’. For selv om antallet af kølige følelser på tværs af de tre lande er flere end de varme, så kan hverken den amerikanske, den russiske eller den kinesiske præsident agerer uden at have gennemtænkt mulige reaktioner og eventuelle modtræk fra de to andre i trioen.

Med ’Ørnen, Bjørnen & Dragen’ er det vores ønske på at beskrive og analysere de tre landes globale ståsted, indbyrdes relationer og overvejelser. Vi har valgt den korte og let fordøjelige form for at ramme en bred målgruppe af samfundsinteresserede danskere – lige fra gymnasieeleven til erhvervslederen.

Den nye verdensorden rejser en række dilemmaer, som udfordrer de etablerede internationale systemer og sætter traditionelle alliancer på prøve.

Det er svært at blive klog på, hvad den kinesiske regering drømmer om, og hvad Putins næste træk bliver. Derfor har det aldrig været vigtigere at interessere sig for de tre stormagter og deres indbyrdes forhold.

Stormagtskampen er for længst fløjtet i gang, og den udspiller sig i stigende grad i strategisk vigtige områder som Arktis, Afrika og Det Sydkinesiske Hav. Der er både politiske og økonomiske interesser på spil, og selvom vi i Danmark er langt fra fronten, så har det i globaliseringens tidsalder afgørende betydning for os alle, hvem der fører. Både nu og i fremtiden.

Vi har inddelt værket i tre dele, som kan læses sammen eller hver for sig. Første del handler om USA, anden del om Rusland og den sidste del om Kina. Rækkefølgen er ikke tilfældig. For i stormagtsspillet har USA længe været den etablerede magtfaktor, mens den russiske magt efter Sovjetunionens sammenbrud først syntes at dale, derefter at stige og nu igen risikerer at være for nedadgående.

Dette er tydeligt, hvis vi anskuer magt, som den tjekkoslovakisk-amerikanske forsker Karl Deutsch (1966) foreslog, nemlig som ”forskellen mellem mængden af påførte forandringer og accepterede forandringer [i systemet]”. USA er betydeligt mere udfordret internationalt end for 25 år siden, og det er bl.a. pga. denne forskydning..

Til gengæld buldrer Kina derudaf og vil i endnu højere grad udgøre en supermagtsmodpol til USA i fremtiden, end det allerede nu er tilfældet.

‘Ørnen, Bjørnen Og Dragen’ er skrevet af Christina Boutrup, Flemming Splidsboel og Anders Agner Pedersen. Den kan købes via linket her:
Køb ‘Ørnen, Bjørnen Og Dragen’ her

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen