Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Feature

Obama har givet bolden op: De unge sorte mænd skal på banen

I sin nylige tale til den amerikanske Kongres om nationens tilstand brugte Barack Obama én enkelt sætning på at love hjælp til unge mænd fra USA’s minoriteter. Den direkte udmelding på et så racespecifikt område er usædvanlig for Obama, og selv om beskeden var kort, kan den komme til at betyde meget i realiteten. Alligevel fik Obamas løfte nærmest ingen respons fra salen, og de amerikanske medier har nærmest ignoreret udmeldingen.

”Jeg vil række hånden frem til nogle af USA’s ledende fonde og firmaer i form af et nyt tiltag for at hjælpe flere af de unge farvede mænd der har særlig svært ved at holde sig på sporet og nå deres fulde potentiale.”

Sådan sagde Barack Obama i sin nylige State of the Union-tale, den amerikanske præsidents traditionelle tale om nationens tilstand til USA’s Kongres. Der var intet traditionelt over netop dét budskab, men det fik ikke særlig respons fra politikerne i salen eller megen omtale i medierne efterfølgende. Faktisk kan antallet af nyhedsartikler, der hæfter sig ved netop dén sætning, tælles på én hånd.

Det til trods for at der her er tale om en af de vigtigste udmeldinger i Obamas tale. Det mener nyhedssitet The Daily Beast i hvert fald, for der er tale om et gammelt løfte fra præsidenten, som han nu sætter sig for at opfylde. Sidste sommer lovede Obama nemlig at han ville starte et langsigtet projekt omkring at hjælpe især sorte unge mænd, da de oftere end andre befolkningsgrupper i USA kommer fra fattige familier, er arbejdsløse, får dårligere og mindre undervisning eller ryger i fængsel.

Præsidenten brænder for sagen
Obama mener at unge sorte og latinamerikanske mænd generelt har svært ved at klare sig i det amerikanske samfund, både fordi deres grundlæggende forhold er ringere, og fordi de ikke føler, at de er fuldgyldige medlemmer af samfundet med samme muligheder som alle andre. Nu giver han så bolden op, blandt andet ved lave aftaler med firmaer, religiøse organisationer og uddannelsesinstitutioner, som skal hjælpe med at skabe nye muligheder for unge mænd med afroamerikansk og latinamerikansk baggrund, så de også kan komme på banen.

Det virker som om dette løfte er noget, der virkelig ligger Obama på sinde at få opfyldt. Selv om han normalt helst undgår at tale specifikt om race med mindre han får vredet armen om, så handlede hans tale til nationen jo i høj grad om uligheden i USA, og præsidenten ved, at skal der gøres noget konkret ved dét problem, så skal han netop fokusere på blandt andet de unge sorte mænds ulige forhold.

Det ser skidt ud blandt minoriteterne
Ser vi for eksempel på arbejdsløsheden i USA, så ligger den på 7 procent for hvide amerikanere, mens den er næsten dobbelt så stor for sorte amerikanere (13 procent). Allerværst ser det ud specifikt for unge sorte mænd: hele 23 procent er arbejdsløse.

Femten procent af alle amerikanere lever under fattigdomsgrænsen, men det står dog langt værre til blandt minoriteterne: her er knap 26 procent af de sorte amerikanere og 23 procent af latinamerikanerne fattige.

Summa summarum: hvis Obama vil gøre noget ved uligheden i samfundet, så bliver han nødt til at vende lyskeglen mod minoriteterne. Og målene er klare. Flere unge mænd skal have en højere uddannelse. Grundskolerne i minoritetsområder skal hjælpes, da de tit er fagligt og økonomisk dårligt stillede. Og der skal gøres noget ved våbenregulering og kriminalitet i det hele taget, for ifølge FBI er ofrene i halvdelen af USA’s drabssager sorte mænd, ligesom halvdelen af drabsmændene er sorte.

Det giver mening for Obama at handle nu
At Obama valgte at fokusere kort på unge mænd fra minoritetsgrupper i sin tale til nationen er en stor ting, især når man tager i betragtning, at Obama nærmest altid smyger sig udenom overhovedet at beskæftige sig med race. Som tidligere beskrevet her på Kongressen.com så skal præsidenten jo ikke være talerør for sorte amerikanere, blot fordi han selv identificeres som sort. Hvis han begynder at fokusere alt for meget på minoriteter, kan han ikke undgå at støde hvide vælgere fra sig. Det er også derfor han i talen nøjedes med en kort bemærkning om de ”unge farvede mænd”.

Til gengæld giver det mening at præsidenten valgte at fløjte kampen mod ulighed i gang nu. Der er midtvejsvalg til efteråret, og Demokraterne står ikke godt i meningsmålingerne. Når Obama fokuserer på uligheden i samfundet, så ved de vælgere, der tilhører minoritetsgrupperne, at det er dem han taler til og ønsker at hjælpe.

Talen er derfor også en måde, hvorpå Obama forsøger at fastholde eller knytte flere minoritetsvælgere til det Demokratiske Parti inden midtvejsvalget. Det er naturligvis også derfor han valgte at bruge en del tid på at tale om lighed for kvinder, for eksempel i forhold til ligeløn, for netop de kvindelige stemmer skulle også gerne fastholdes hos Demokraterne.

Der er altså tale om ikke blot et oprigtigt ønske om at udjævne uligheden. Vi taler også om benhårdt politisk fodarbejde. Samtidig ville det være stort for Obama at kunne afslutte sin anden embedsperiode med at gøre noget for de svageste i samfundet, udover det han allerede har formået med sin sundhedsreform.

De unge minoriteter får ikke megen opmærksomhed
Et problem kan dog være at meget få amerikanere har bemærket, hvad Obama sagde om de unge mænd, og der var ikke megen begejstring i salen under den del af talen. For nu at sætte det lidt på spidsen, så har de fleste kongresmedlemmer nok sværere ved at sætte sig ind i forholdene for unge sorte mænd end for kvinder generelt, og der er bestemt også politikere, der anser disse mænd for at være skyld i deres egen situation og ikke mener, at staten skal bruge krudt på af hjælpe dem.

Det er da som nævnt heller ikke et emne som medierne har blæst højlydte fanfarer over. Måske blandt andet fordi Obamas løfte blot blev sneget ind i talen som en enkelt sætning, og der var så mange andre ting, man kunne fokusere på. Når præsidenten selv går let hen over emnet, hvor vigtigt det end er for ham, hvorfor skulle andre så gøre mere ud af det?

Man fristes dog også til at tro at den befolkningsgruppe, der har det sværest i det amerikanske samfund, ganske enkelt også er den mindst interessante for medierne. Det sælger vel immervæk flere aviser og giver flere seere at skrive om kriminalitet og dårligdom end om, hvordan problemerne kan løses?

Uanset den umiddelbart ret afdæmpede reaktion så har Obama nu sparket kampen i gang. Man kan kun håbe at han også får bolden i mål, inden hans sidste præsidentperiode udløber.

Written By

Gitte Nielsen er stud.mag. i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, med studieophold ved Ohio University. Blandt bidragyderne til antologien ‘Fem År Med Obama – Forandring Vi Kunne Tro På?. Skriver fast for Kongressen.com om forhold vedrørende race i USA.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen