Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Økonomisk analyse

Økonomien er til Trumps fordel netop nu

Amerikansk økonomi er fortsat i god gænge, selv om Trumps omdiskuterede handelskrig med især Kina skaber en smule usikkerhed.

Af Ulrik Bie, økonom, BieResearch

Jobrapporten fra august bekræfter endnu en gang billedet af en amerikansk økonomi i pæn fart. Der blev i alt skabt 201.000 nye job, mens arbejdsløsheden holdt sig på 3,9%. Det mest bemærkelsesværdige var, at lønvæksten tiltog mere end forventet. Privatansattes lønninger steg med 2,8-2,9%, og selvom det er højere end, hvad vi normalt er vant til i Europa, er det fortsat betydeligt under, hvad USA normalt oplever, når arbejdsmarkedet strammer til. Der er en stigende tendens i lønvæksten, hvilket betyder, at presset på den amerikanske centralbank for at fortsætte med at sætte renten op også er intakt. Det er ikke noget, der huer Præsident Trump – dels fordi det giver et opadrettet pres på dollaren, men nok mest fordi højere renter rammer forgældede virksomheder og ikke mindst den føderale stat, der har en rentebærende gæld på over 70% af BNP og et budgetunderskud på over 3%.

Krigen med Canada
Det vigtigste økonomi-politiske emne i september er uden sammenligning handel. Den amerikanske præsident har vidtgående beføjelser på handelsområdet, selvom forfatningen faktisk giver Kongressen den formelle magt. Den har man i årenes løb overført til præsidenten, fordi det gav mening – og fordi det var mest effektivt. Den overdragelse af magt står nu sin prøve. Præsident Trump har indgået en delaftale med Mexico i spillet om en opdatering af den nordamerikanske frihandelsaftale NAFTA og truer nu med at holde Canada ude af aftalen. Problemet for Trump er dog, at Canada er USA’s største eksportmarked, men også at Canada i årevis har plejet sit netværk i både Washington og ude i staterne. Samtidig er det langt fra sikkert, at Trump har de juridiske beføjelser til at holde Canada ude af en aftale, hvis Kongressen ikke er indforstået. Og det er Kongressen ikke. Handelskrig med Kina er en ting, men
Canada er noget helt andet.

Deadline for at lave en aftale med både Canada og Mexico er ultimo september, hvor en færdig lovtekst skal sendes til den amerikanske Kongres. Hvis Trump gør alvor af at opsige NAFTA-aftalen og i stedet forfølge en delaftale med Mexico, vil valgkampen op til midtvejsvalget få en ekstra dimension, hvor mange republikanere åbent vil undsige præsidenten.

Meget mere med Kina
Anderledes er det med Kina, hvor Trump nyder bred opbakning til en hård kurs. Opmuntret af tegnene på svaghed i den kinesiske økonomi og ikke mindst et svagt aktiemarked, er det kun et spørgsmål om tid inden, at straftold på yderligere 200 mia. dollar kinesiske importvarer træder i kraft. Den amerikanske handelsbalance er i hastig forværring, fordi alle nu er i fuld gang med at importere varer til lager, inden straftolden træder i kraft.

Med denne runde af straftold bevæger Præsident Trump sig ind i et farligt farvand. Hidtidige tiltag på handelsområdet (mod Kina og stål/aluminium) har primært ramt virksomhederne, der i begyndelsen af året fik store skattelettelser. Nu bliver de negative effekter på amerikansk økonomi synlige. Det er dog ikke noget, der indtil nu påvirker optimismen i nævneværdig grad. Industritilliden (ISM) steg i august til det højeste niveau i 18 år, selvom det præcis er de store industrivirksomheder, der bliver mest ramt af en handelskrig. Nye eksportordrer er da også under pres, men den indenlandske ordreindgang er stærk. Det er et tegn på, at virksomhedernes investeringer er inde i en stærk fase.

Det går jo godt
Væksten i beskæftigelsen i byggeri og industri er den højeste siden midten af 1990’erne, hvilket er helt i tråd med Præsidentens målsætning. Samtidig er jobskabelsen nu størst i mindre byer og på landet, hvor de foregående år primært er drevet af storbyerne. Hvis valg handler om ”it’s the economy, stupid!”, så er Trump godt på vej til at opbygge en fortælling, der kan bruges i 2020. Og hvis væksten afbøjer inden, så er det centralbankens skyld, fordi den bliver ved med at hæve renten. Økonomien er lige nu til Trumps fordel.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen