Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Rapport: Amerikansk kommando pyntede på sandheden om IS

I en ny rapport fremsætter en særlig Task Force kraftig kritik af efterretningsarbejdet ved US Central Command, som er ansvarlig for den amerikanske indsats mod Islamisk Stat. Rapporten konkluderer at strukturelle svagheder ledte til en præsentation af et overdrevent positivt billede af indsatsen mod Islamisk Stat. Der fremsættes nu tværpolitisk kritik af kommandoen og dens ledelse, og man venter på resultaterne af en mere omfattende intern undersøgelse fra Pentagon.

Tilbage i maj 2015 indgav en medarbejder ved U.S. Central Command, der er ansvarlig for USA’s militære operationer i Mellemøsten, en anonym klage over den måde efterretninger om kampen mod Islamisk Stat blev behandlet ved kommandoens interne efterretningstjeneste. I december 2015 nedsatte en række kongreskomitéer deres egen Task Force for at undersøge beskyldningerne som på daværende tidspunkt var blevet mere omfattende og bl.a. inkluderede klager fra over 50 analytikere ved kommandoen.

Nu er der kommet foreløbige konklusioner fra den nedsatte Task Force, og kritikken er meget alvorlig. Undersøgelsen har fokuseret på perioden, hvor Islamisk Stat vandt store områder i Irak i løbet af sommeren 2014. I den periode beskyldes Central Command for at have præsenteret et overdrevent positivt billede af situationen: ”CENTCOM produced intelligence that was also significantly more optimistic than that of other parts of the Intelligence Community (IC) and typically more optimistic than actual events warranted.” Dette må siges at være hård kritik af den militære kommando, som er ansvarlig for den amerikansk militære indsats mod Islamisk Stat.

I rapporten konkluderes det at omfattende strukturelle ændringer hos Central Command ledte til en situation, hvor efterretningsarbejdet blev overdrevet topstyret og udsat for omfattende redigeringer inden offentliggørelse.

Alvorlig kritik
Undersøgelsen har udgangspunkt i en klage fra en medarbejder ved U.S. Central Command, som mente at efterretninger blev behandlet uhensigtsmæssigt. Denne klage blev senere bakket op af 50 analytikere ved den militære kommando, som mente at de var udsat for et massivt pres ovenfra for at levere positive efterretninger om situationen i Irak.

Klagerne havde ikke givet anledning til ændringer i den militære kommando, da historien blev offentligt kendt gennem historier i mediet The Daily Beast.

Den offentlige kritik og debat foranledigede i december 2015 til at en række komitéer i Kongressen nedsatte en særlig Task Force, som skulle undersøge sagen. Det er denne Task Force som nu præsenterer sine foreløbige konklusioner.

Den helt grundlæggende, og yderst problematiske kritik er at U.S. Central Command i perioden, hvor Islamisk Stat vandt store områder i Irak i flere tilfælde præsenterede et overdrevet positivt billede af begivenhederne. Det positive billede stod ifølge rapporten i kontrast til både de vurderinger lavet af andre efterretningstjeneste, men også de vurderinger som blev lavet af erfarne analytikere ved Central Command.

Den særlige Task Force har fundet eksempler på at ledende personer i Central Comands efterretningstjeneste har benyttet, hvad der i rapporten betegnes som, tvivlsomt materiale som modvægt til de mere negative og tilbageholdende analyser som analytikere ved kommandoen måtte lave.

Denne behandling af efterretninger er blevet forværret af at nye ledere i efterretningstjenesten i stigende grad blandede sig i skrivningen af daglige opdateringer af situationen i Irak. Dette inkluderede i stigende omfang, at disse ledere slettede store afsnit af opdateringerne for at kunne forkorte og forenkle budskabet i dem. Dette gik dog samtidig ud over kvaliteten af indholdet, samt ændrede det billede af situationen som kom frem i opdateringerne. Indblandingen skulle angiveligt være blevet værre efter Islamisk Stat erobrede Mosul i juni 2014, hvilket var et alvorligt nederlag for den irakiske regering.

Blandt flere af dem som blev interviewet til rapporten, blev denne indblanding set som en klar måde at styre hvad der kom ud af oplysninger, samt hvilken historie som blev fortalt.

Anklagerne om at U.S. Central Command havde pyntet på efterretninger var meget pinlige, da de kom frem i sensommeren 2015. Historierne faldt nemlig sammen med afsløringerne af at det omfattende træningsprogram, som U.S. Central Command havde etableret til at træne moderate syriske oprørere til at bekæmpe Islamisk Stat, var en kæmpe fiasko.

At undersøgelsen har taget så lang tid, som den har, betyder at mange af de øverste ansvarlige ved U.S. Central Command ikke længere er ved hovedkvarteret i Tampa, Florida. For eksempel er den tidligere chef, general Lloyd Austin III gået på pension.

Anvendt rigtigt kunne det dog godt gå hen og blive nyttig ammunition for republikanerne i den igangværende kampagne. Her har et gennemgående kritikpunkt været præsident Obamas håndtering af udenrigspolitik, og dermed også Hillary Clintons i kraft af hendes rolle som udenrigsminister i Obamas første periode. Den kritik har nået nye højder (eller dybder) på det seneste med Trumps udmelding om, at Obama er skaber af Islamisk Stat.

En rapport, hvis konklusioner har tværpolitisk opbakning, som påpeger at efterretninger om krigen mod Islamisk Stat er blevet ændret i positiv retning, burde i en almindelig valgkamp ligge i forbilledlig forlængelse af den hidtidige kritik af, hvordan Obama-regeringen (med Clinton som udenrigsminister) skabte et strategisk vakuum, som gav plads til at Islamisk Stat kunne vinde frem i Irak.

Nu er det jo dog tydeligt, at det ikke er en almindelig valgkamp vi kan se i disse uger og måneder, så hvordan denne sag udvikler sig er usikkert. Men anvendt korrekt er der mulighed for at genoptage en effektiv kritik af Obama-regeringens håndtering af kampen mod Islamisk Stat, og dermed indirekte Hillary Clinton, da hun i det republikanske narrativ er medskyldig i den situation som gav anledning til Islamisk Stats succes.

Written By

Philip Chr. Ulrich er udenrigsredaktør på Kongressen.com og har ansvaret for 'Sikkerhedsrådet'. Han er cand.mag. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet med studieophold i Amsterdam. Han har tidligere arbejdet som fuldmægtig ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, og ved Civil-Military Cooperation Centre of Excellence i Holland. Forfatter til 'I Nationens Tjeneste. David H. Petraeus og USA i krig fra Vietnam til Islamisk Stat' som udkom ved Syddansk Universitetsforlag. Desuden har han skrevet udgivelsen 'Velkommen til Trumps verden' og været redaktør på bogen 'Præsidenter - fra Washington til Trump' fra Lindhardt & Ringhof. Han har også bidraget til en række andre udgivelser og bøger om amerikansk politik og historie.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen