Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Sprogofficer på piratjagt

Gennem flere perioder fra 2009-2014 deltog støtteskibene Absalon og Esbern Snare i forskellige internationale operationer i Adenbugten og det Indiske Ocean ud for Somalias kyst i kampen mod pirateri. I den periode var jeg udsendt som sprogofficer (arabisk) på Absalon i 2010, da skibet ledte en international flåde.

Af Thomas Riad, sprogofficer

I 2010 var jeg udsendt som sprogofficer på støtteskibet Absalon, da det ledte den internationale kamp mod pirater ud for Somalias kyst i Adenbugten.

Mine opgaver på togtet varierede en del efter, hvor i verden vi befandt os og efter, hvilken situation vi befandt os i. På baggrund af min uddannelse i arabisk, var det en af mine opgaver at stå for efterretningsindhentning. Det kom via åbne kanaler, altså medier som er frit tilgængelige for offentligheden, blot med det tvist, at det var arabiske medier jeg afsøgte. Yemen, Irak og til dels også Iran var og er stadig brændpunkter, som Absalons kaptajn var interesseret i at holde sig ajour omkring. Derudover havde regelmæssige boardinger også til formål at indhente efterretninger. Med et lille hold soldater ledt af en boardingofficer, og frømandskorpset som sikring på behørig afstand, sejlede vi i gummibåd ud til en fiskerbåd, som regel yemenitisk, for at snakke med dem om, hvor de fiskede, om de tidligere var stødt på pirater på den pågældende position, og om de var stødt på pirater på andre positioner. Formålet var også at vinde ’hearts and minds’ ved at fortælle om hvorfor vi overvågede området og at målet om at komme pirateriet til livs også var i deres interesse. Som sprogofficer var min rolle, at tolke alt hvad boardingofficeren ville spørge om. Da agendaen for boardingerne ikke var mere planlagte end det, så var der også plads til, at de ofte kunne blive ret kammeratlige med nærgående spørgsmål om privatanliggender som familieforhold.

Sprogofficerens rolle
Kernekompetencen en sprogofficer bidrager med til Forsvaret er de sproglige færdigheder for at kunne bistå med tolkning og oversættelse, mundtligt såvel som skriftligt. På nuværende tidspunkt uddannes der indenfor sprogene arabisk og russisk, men det varierer efter Forsvarets behov. Tidligere uddannedes der sprogofficerer i pashto og dari i forbindelse med Danmarks engagement i Afghanistan. Kulturelle og samfundsmæssige færdigheder er bygget på, for bedre at kunne rådgive Forsvaret om, hvordan man gebærder sig i missionsområdet og dermed får klædt soldaterne på kulturelt, så de kan sige og gøre ting, selv helt simple ting, der vinder sympati og dermed hjælper deres sag, eller gør det modsatte, nemlig at undgå kulturelle bommerter, der kan lukke døre eller have alvorlige konsekvenser.

Alternativ krisehåndtering
Jeg havde bl.a. fornøjelsen af at sejle igennem Suezkanalen til og fra missionsområdet og i den forbindelse var en af mine mere kuriøse opgaver at holde den lokale skibslods fokuseret på sin opgave – nemlig at styre os igennem – uden at blande sig for meget i navigatørernes arbejde. Da kanalen de facto udgør et monopol på transporten mellem Europa og Asien, opfører lodserne sig til tider som minikonger, der agerer egenrådigt og stiller nogle ret så vilde krav. Jeg mandsopdækkede derfor lodserne og konverserede med dem om løst og fast, hvilket kan være noget anstrengende i 15 timer som sejladsen tager. Den ene lods opførte sig heldigvis ganske anstændigt, som man kunne håbe på og var glad for, at han havde mulighed for at få fem min. til at passe sin bøn. Lodsen på tilbagevejen var mere genstridig og ville bl.a. vældig gerne have at jeg fremskaffede et par støvler, som dem jeg selv havde på. Lodsen blev affejet med, at det havde vi desværre ikke på depotet.

Thomas Riad er uddannet sprogofficer (arabisk) og er premierløjtnant af reserven. Civilt er han uddannet cand.merc. og arbejder som business analyst.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen