Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Den afrikanske vinkel

Sydafrika – den lille brik i et vigtigt spil

I 2010 kom Sydafrika med i BRIK-samarbejdet. Det kan måske umiddelbart undre, men at BRIK blev til BRIKS, skyldes primært geoplitiske årsager. For med Sydafrika i folden har samarbejdet fået yderligere geografisk og dermed også politisk tyngde. For USA er det blot endnu en påmindelse om, at tiderne med amerikansk ene-dominans er ved at være ovre

DEN AFRIKANSKE VINKEL: For Sydafrika og landets præsident, Jacob Zuma, var indlemmelsen i BRIK-samarbejdet i 2010 det hidtidige højdepunkt i landets globale ambitioner om at blive taget alvorligt som en fremadstormende økonomisk og politisk magtfaktor på den internationale scene.

Sydafrikas indtræden i samarbejdet skal ses som endnu et symptom på, at verdensordenen er ved at skifte i mere multipolær retning. Fremadstormende økonomier som Kina, Indien og Brasilien har for længst set potentialet i Afrika, og i modsætning til de gamle europæiske stormagter er de nye vækstlande ikke tynget af en imperialistisk og kolonialistisk fortid. Spørgsmålet er så, hvornår USA, som hidtil ikke har vist nævneværdig interesse for det afrikanske kontinent, for alvor begynder at få øjnene op for Afrika og de enorme muligheder, der gemmer sig på kontinentet.

Det største potentiale ved Sydafrika er, at landet er porten til resten af det afrikanske kontinent. Med over en milliard potentielle forbrugere, hastigt voksende økonomier og nærmest uanede mængder råstoffer og naturressourcer er der alt mulig god grund for BRIK-landene til at rette deres opmærksomhed mod det afrikanske kontinent. Det gjorde BRIK-landene – særligt Kina og Indien – da i høj grad også før, Sydafrika blev optaget i klubben. Men at have et medlemsland på det afrikanske kontinent gør det lettere for BRIK-landene at få adgang til de afrikanske vækstmarkeder, og de får dermed en fordel i forhold til de traditionelle økonomiske stormagter.

Den lille brik
Set ud fra to af de mest sigende indikatorer på et lands styrke, befolkningstal og bruttonationalprodukt (BNP), halter Sydafrika gevaldigt efter de fire gamle BRIK-lande. Med mere end 1,3 milliarder indbyggere har Kina verdens største befolkning. Indien er med sine godt 1,2 milliarder nummer to, mens Brasilien (197 millioner) og Rusland (142 millioner) er henholdsvis nummer fem og ni. Sydafrika kommer med sine godt 50 millioner indbyggere kun ind på en 24. plads over verdens største lande. Sammenlagt udgør de fire oprindelige BRIK-landes befolkninger 41 procent af verdens befolkning. Lægger man Sydafriks befolkning oveni, når de fem lande tilsammen ikke engang op på 42 procent af den samlede befolkning.

Økonomisk set tegner det samme billede sig. Mens Kina f.eks. står for mere end 10 procent af verdens samlede BNP, udgør Sydafrikas ikke mere end 0,6 procent, svarende til kun 3 procent af BRIKS-landenes totale BNP. Også i forhold til andre fremadstormende økonomier som Mexico, Tyrkiet, Indonesien og Sydkorea halter Sydafrika bagefter, og især mange økonomer har plæderet for, at de lande har mere at gøre i BRIK-samarbejdet end Sydafrika.

Selv som kontinental magtfaktor er Sydafrikas rolle begyndt at mindskes. Hvor Afrika nord for Limpopo-floden i gennemsnit er vokset med 6 procent om året det seneste årti, står Sydafrika stille med en mere moderat økonomisk vækst på blot 2 procent. ‘The Economist’påpegede for nyligt, at Nigeria endda står til at overtage Sydafrikas position som Afrikas største økonomi indenfor en årrække. Spørgsmålet er derfor, om Sydafrika overhovedet har en berettigelse i BRIKS-samarbejdet.

En vigtig brik i samarbejdet
Set med de snævre, økonomiske briller er der ikke meget, der taler for et sydafrikansk BRIK-medlemskab. Ikke desto mindre er der god ræson i at inkludere Sydafrika i klubben. Landet er stadig Afrikas største økonomi, infrastrukturen er veludviklet, og det samme er de finansielle og industrielle sektorer. I 2009 blev Kina Sydafrikas største handelspartner, og i forvejen havde landet allerede etableret det såkaldte IBSA-samarbejde med Indien og Brasilien, hvorfor det var lige til for Sydafrika at blive fuldt gyldigt medlem af BRIK-klubben.

På vej mod en ny verdensorden
Med Sydafrikas indlemmelse har BRIK-klubben udvidet sit mandat. Fra at være en mere eller mindre tilfældig sammenslutning af fire store, fremadstormende økonomier er samarbejdet i dag gået til at være af mere geopolitisk og strategisk karakter. Med optagelsen af Sydafrika er BRIKS-klubben repræsenteret på fire kontinenter, hvilket har givet samarbejdet langt større politisk og geografisk tyngde – ikke mindst som modvægt til vestlig dominans.

Written By

Johan Bøgh er Cand.mag. i afrikanske studier fra Københavns Universitet og University of Cape Town. Han har tidligere boet, studeret og arbejdet i Sydafrika og Uganda og arbejder nu for UNDP i Lesotho. Var blandt bidragyderne til antologien ‘Fem År Med Obama – Forandring Vi Kunne Tro På?’ og dækker fast de amerikanske relationer i Afrika for Kongressen.com.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen