Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

USA går forrest i globalt gaseventyr

Obama har igen blæst til klimakamp, og denne gang tyder meget på, at han vil holde sine løfter. I den amerikanske undergrund gemmer sig enorme gasreserver, der for en stund har gjort USA til global klimaduks og på langt sigt kan trække resten af verden med i en bæredygtig retning

Af Anders Agner Pedersen og Jens Aagaard

Tre-fire kilometer under vores fødder er der ophobet enorme lagre af skifergas (naturgas), som inden for få år måske kan vise sig at være lige præcis det, der skal til for at stoppe den accellererende nedbrydning af klimaet.

Amerikanerne har allerede længe været i gang med at udvinde skifergas, og det har været medvirkende til, at USA for en stund har indtaget rollen som global klimaduks, fordi CO2 udledningerne er raslet ned.

Klimatænketanken Concito har analyseret mulighederne i skifergas, og de konkluderer i en rapport, der bliver offentliggjort i næste uge, at det er muligt at udvinde skifergassen på en teknisk og miljømæssig forsvarlig måde, hvis der bliver opstillet de nødvendige krav. Skifergassen kan være en direkte afløser for kul, der er den helt store klimasynder. Men i et klimaperspektiv nytter det ikke noget, hvis skifergassen blot bliver en afløser for naturgas, der i dag bliver importeret. Hvis det skal batte noget klimamæssigt, så skal kullet udfases helt, og til det formål er en kraftig forøgelse af CO2 priserne det mest effektive middel, vurderer Thomas Færgeman, direktør i Concito.
”Når man brænder skifergas af, så udleder man kun halvt så meget CO2 pr kilo watt time i forhold til kul. Skifergas er også et fossilt brændstof, og det bedste for klimaet er selvfølgelig at satse på energi fra vind, vand og sol. Men skifergas kan sammen med konventionel naturgas være en mellemløsning, indtil det er muligt at leve af vedvarende energi,” siger han.

Store lagre i Danmark
Meget tyder på at det sydskandinaviske område i et bælte fra Sydnorge ned over Nordjylland, Nordsjælland, Skåne, Halland og Blekinge samt Bornholm gemmer på store reserver af skifergas i undergrunden. I Aalborg har det franske olieselskab, Total, fået koncession på nogle prøveboringer. De er dog ikke kommet i gang endnu på grund af protester fra borgerne i området.

I USA skønnes det, at undergrunden gemmer på skifergas reserver, så amerikanerne kan være selvforsynende de næste 50-100 år. Amerikanerne har kastet sig over udvindingen med en ildhu, så det minder om de første olieboringer i det vilde vesten. Der har været sager om forurenet grundvand og teknisk udstyr, der ikke kunne håndtere de store mængder udslip af metangas ved udvindingen. Men der er ved at være styr på de værste ’børnesygdomme’, og kullet i USA er stærkt på retur. Det har medvirket kraftigt til de dramatiske fald i CO2 udledningerne, som er blevet målt i USA. 

Holdningsskifte i USA
Katherine Richardson, klimaekspert og professor ved København universitet, mener dog, at det er for tidligt at glæde sig over udviklingen i USA.
”Det er positivt, at udledningerne er faldet drastisk i USA, men globalt har det ikke battet noget, for amerikanerne eksporterer deres overskydende kul til Europa, som brænder det af for dem,” siger hun.

Hun glæder sig dog over, at der, modsat det gængse billede i Europa, faktisk er en stigende klimabevidsthed hos amerikanerne. Medierne bringer flere klimahistorier, og hun mener, at de faldende CO2 udledninger, udvindingen af skifergas og større satsning på vedvarende energi kan skubbe yderligere til den positive udvikling.
”USA er meget interessant lige nu. På delstatsplan – for eksempel i Colorado, New York og Californien – foregår der mange spændende ting på klimaområdet,” siger Katherine Richardson. 

Obama venter på FN-rapport
Den stigende klimabevidsthed samlede Barack Obama op i mandags i sin indsættelsestale. Han lovede også i 2009, at han ville gøre noget ved klimaproblemerne, men nu tyder meget på, at han denne gang vil holde, hvad han har lovet. Forudsætningerne er nemlig nogle helt andre for Obama de kommende fire år, end de har været i den forgangne periode, vurderer Thomas Færgeman.
”I 2014 udkommer FN’s Klimapanel med deres næste rapport, og den vil formentlig vise, at det står slemt til. Men hvis Obama kan få marginaliseret republikanerne i Kongressen, og midtvejsvalget er gået godt, så er der fri bane for, at han kan tage til Cop 21 mødet i 2015 med FN-rapporten i ryggen og give den fuld gas,” siger Thomas Færgeman.

Det er tvingende nødvendigt med holdbare løsninger, og her kan udvindingerne af skifergas måske vise sig at være den mellemløsning, verden har brug for.

”Vi er rundt regnet syv milliarder mennesker på kloden. 1,8 milliarder af os hører til i middelklassen. Det er os, der er stygge. Det er os, der har købekraften. Det er os, der sviner. I løbet af de næste 20 år kommer der yderligere tre milliarder mennesker til i middelklassen. Hovedsageligt i Kina og især i Indien. Behovet for energi vil eksplodere, og her siger klimafolk, at det er vigtigt, at få kullet udfaset hurtigt,” siger Thomas Færgeman.

Written By

Jens Aagaard er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Dækkede i knap ti år dansk politik for Ekstra Bladet og var derefter ansat på Søndagsavisen, hvor han blandt andet dækkede dansk politik og skrev interviews og portræthistorier. Udgav i januar 2013 den anmelderroste bog ‘Da Spin Erobrede Danmark’ sammen med Anders Agner Pedersen og var blandt bidragyderne til antologien ‘Fem År Med Obama – Forandring Vi Kunne Tro På?’. Tilknyttet Kongressen.com som portrætskribent.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen