Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Klimapanelet

USA har meldt sig ind i klimakampen

Det har taget sin tid, men noget tyder på, at USA nu omsider er på vej ind i klimakampen. Der, hvor præsident Obama for alvor skal levere bliver på topmødet i Paris i 2015. Det bliver ikke nogen let opgave, men der er grund til optimisme

På Georgetown University skete der noget afgørende denne sommer.

I sommersolen lancerede USA’s præsident Barack Obama en ny “Climate Action Plan” for de forenede stater. For første gang i årevis så verden en amerikansk præsident, der med rank ryg og stolt stemme appellerede til handling på klimaområdet. En præsident, der ser fremtidens job uløseligt forbundet med et renere klima og et mere effektivt energiforbrug – og ikke mindst en præsident, der mener USA skal tage globalt lederskab i kampen mod klimaforandringerne.

Globalt lederskab
Netop viljen til at tage ansvar for verden er afgørende. Klimaudfordringen er i sagens natur global, men de sidste mange år har ingen påtaget sig det globale ansvar. Det fik vi beviset på til COP15 i København. Her ville hverken EU, USA eller Kina gå foran og trække de andre med.

Derfor er det faktisk intet mindre end banebrydende, at Obama denne sommer lovede, at USA vil arbejde for at sikre en ny global klimaaftale. Vi får konkret afregning i 2015, hvor verden mødes i Paris og igen skal forsøge at blive enige om en bindende aftale. Her skal Obama bevise, at der er handling bag hans – som altid – smukke ord.

Men at han allerede nu sender et klart signal om handling gør en forskel i sig selv. Det at USA præsident tør forpligte sig på, at der skal leveres en aftale på globalt plan gør, at de centrale parter tvinges til at overveje et scenarie, hvor vi rent faktisk får en bindende aftale i 2015. Et resultat mange siden katastrofen i København havde dømt ude.

Ny plan
Centralt i Obamas nye klimaplan er målsætningen om at sænke udledningerne fra kulkraftværkerne og støtte etableringen af mere vedvarende energi. Konkret har præsidenten lanceret en målsætning om at reducerer C02-udslippet med 17 procent inden 2020. Samtidig skal 20 % af USA’s energi komme fra “grønne kilder” indenfor en tidsramme på syv år.

Fra Europa ved vi, at ambitiøse mål fra politisk hold er en kæmpe drivkraft i den grønne omstilling. Det påvirker industrien og gennemsyrer politikker på tværs. Derfor er klimamålsætninger ikke bare tal på et papir – det er motorer for forandring og konkret politik.

Et overblik over de konkrete elementer i Obamas plan kan findes her:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/25/fact-sheet-president-obama-s-climate-action-plan

Meritter
På trods af de manglende meritter fra klimatopmødet i København har Obama faktisk leveret resultater. Tal fra U.S. Energy Information Administration (EIA) viser, at vedvarende energi er steget bemærkelsesværdigt hurtigt i Obamas første tre år, mens vækstraterne for fossile brændstoffer og atomkraft er blevet mindre.

Se de konkrete tal her: http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/08/renewable-energy-sees-explosive-growth-during-obama-administration

Det er klart, at jeg havde håbet på en endnu mere ambitiøs politik og større resultater. Men Daniel J. Weiss fra Center for American Progress kalder faktisk Obamas resultater fra den første periode imponerende på trods af Kongressens modstand mod central lovgivning på klimaområdet.

Ny retorik
Udover ambitiøse mål, en ny klimaplan og viljen til at tage global lederskab, mener jeg Obama med sin tale på Georgetown University lancerer en helt ny tilgang til klimaudfordringen. Han ser det som en bunden opgave at tage fat om problemerne, men også som en mulighed.

Han trækker paralleller til præsident Kennedys berømte ‘måne-tale’ fra 1962; For ham vil den grønne omstilling – ligesom vejen mod månen – give en masse positive afledte effekter. Det vil udvikle ny viden, forskning og vigtigst af alt arbejdspladser.
Det at stræbe efter noget, der virker svært at opnå, vender han til noget positivt. Han taler til aspirationen i os alle. Det er vejen frem.

Written By

Dan Jørgensen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og University of Washington. Har siden 2004 været medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne og er blandt andet næstformand for parlamentets miljøudvalg. Han er desuden ekstern lektor i miljøpolitik ved DIS. Tilknyttet Kongressen.com som klimaanalytiker.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen