Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

USA støtter også NATO til søs

Det er ikke kun til lands, at amerikanske styrker støtter op om NATO Alliancen. Også til søs deltager USA i store øvelser, samt udfører operationer, som sender klare signaler om fortsat amerikansk engagement i Europa til den russiske nabo. I dette interview med Kongressen.com fortæller pressetjenesten ved U.S. Naval Forces Europe-Africa, om hvordan man støtter op om NATO’s indsats.

Den fælles NATO indsats for at afskrække Rusland og vise solidaritet med de østeuropæiske allierede, er en indsats som finder sted både til lands, til vands og i luften.
Amerikanske krigsskibe spiller også en rolle i de operationer og øvelser som gennemføres af NATO for at vise solidaritet og sammenhold overfor Rusland.

Men amerikanske flådeoperationer under deres europæiske kommando, afgrænses ikke kun til operationer indenfor NATO. I øjeblikket opererer amerikanske hangarskibe nemlig i Middelhavet, og sender fly ind over Syrien og Irak som del af bekæmpelsen af Islamisk Stat. Det er altså meget forskelligartede opgaver som U.S. Naval Forces Europe-Africa deltager i og løser. I dette interview med Kongressen.com fortæller presseafdelingen ved U.S. Naval Forces Europe-Africa om deres deltagelse i disse forskellige operationer.

Amerikanske flådestyrker deltog i begyndelsen af juni i den store øvelse BALTOPS 2016, sammen med en række andre lande. Hvad gik BALTOPS 2016 ud på?
“BALTOPS er designet til at øge fleksibiliteten og evnen til at operere sammen, lige så vel som at demonstrere vilje blandt NATO og partner styrker til at forsvare Baltikum. BALTOPS 2016 involverede flåde-, land- og luftstyrker for at styrke de kombinerede responskapaciteter som er nødvendige for at sikre regional stabilitet, samt at promovere venskab og gensidig forståelse. Femten NATO og to partnernationer deltog i den 44. udgave af den multinationale maritime øvelse BALTOPS 2016 i Baltikum. Begivenhederne fandt sted i både Estland, Finland, Tyskland, Polen, Sverige og i Østersøen i perioden den 3. – 19. juni 2016.
Øvelsen havde deltagelse af 43 skibe, inklusiv tre ubåde; mere end 60 fly; over 5.000 soldater, inklusiv 700 marinesoldater. Disse trænede sammen for at øge vores evner til at operere sammen i det fulde spektrum af maritime operationer. Under BALTOPS 2016 trænede man bl.a. anti-undervands operationer, amfibie-operationer og luftforsvar som led i at sikre vedvarende regional sikkerhed.
Deltagende lande var Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Italien, Letland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Finland, Sverige, Storbritannien og USA.”

Det var altså en markant flådeøvelse, som løb af stablen i begyndelsen af juni måned med så mange NATO og partnerlande, som opererede sammen. At øvelsen foregik så tæt på russisk territorium kunne man tænke også gav anledning til eftertanke, men svaret fra U.S. Naval Forces – Europe er ret klart?
“Den amerikanske flåde arbejdede sammen med vores allierede og partnere, og var fuldstændig åbne i planlægningen af BALTOPS 2016. Øvelsen blev afholdt i internationalt farvand, og i territorialt farvand, hvor fartøjerne var inviteret til at gennemføre øvelsen. Hvert land har ret til at operere i internationalt farvand i henhold til internationale standarder, regler og normer.”

Svaret her ligger altså fuldstændig i tråd med amerikansk politik, som vi også ser den opretholdt andre steder i verden, særligt det Sydkinesiske Hav. Så længe det er internationalt farvand, og eventuelle nabolande inviterer, så forbeholder USA sig retten til at operere i disse områder. Så kan nogle lande tale alt det de vil om interessesfærer. Samme spørgsmål gør sig gældende ved en anden operation, som det amerikanske skib USS Porter gennemførte nogenlunde samtidig med BALTOPS 2016. De to ting var dog ikke relaterede.
Arleigh-Burke klasse destroyeren USS Porter sejlede nemlig rundt i Sortehavet, hvilket affødte skarp russisk kritik. Hvad var formålet med den deployering, og hvordan forholder USA sig til den russiske kritik?
“USS Porter (DDG 78) er på en rutinemæssig patrulje, hvor den gennemfører flådeoperationer sammen med allierede og partnernationer indenfor U.S. 6th Fleet’s operationsområde [flådeenheden med operationel kontrol over amerikanske flådeoperationer i Europa] for at fremme sikkerhed og stabilitet i Europa. Som den af dette sæt af missioner, opererede skibet i Sortehavet sammen med allierede og partnere for at fremme evnen til at operere sammen, øge maritim sikkerhed og stabilitet og demonstrere sammenhold i forhold til sikkerhed i Sortehavet som del af den overordnede Operation Atlantic Resolve. USS Porter gennemførte både havnebesøg og bilaterale øvelser med andre flåder.”

U.S. Naval Forces Europe-Africa deltager dog også i kampoperationer, ved at hangarskibet USS Dwight David Eisenhower deltager i operationer mod Islamisk Stat fra Middelhavet?
“Efter at have gennemført operationer sammen med vores italienske allierede begyndte hangarskibsgruppen omkring USS Dwight D. Eisenhower den 28. juni at gennemføre luftangreb i Irak og Syrien som del af Operation Inherent Resolve. Sådanne hangarskibsgrupper viser den amerikanske flådes mobilitet, fleksibilitet og evne til at projicere magt over alt på kloden. Hangarskibsgruppen bidrager til U.S. 6th Fleet med angrebskapaciteter, ballistisk missilforsvar og efterretnings-, overvågnings- og rekognosceringskapaciteter.”

Når nu USS Dwight D. Eisenhower, på et tidspunkt sammen med hangarskibet USS Harry S. Truman, deltog i operationer mod Islamisk Stat i Syrien og Irak kunne det være logisk, at de kom under kommando af den amerikanske Central Command, som har ansvaret for operationer i Mellemøsten og dermed også Operation Inherent Resolve. Men ved at lade hangarskibene forblive under den europæiske kommandos kontrol, så udfyldte de en dobbeltrolle rettet mod både Mellemøsten og Rusland?
“Mens de gennemførte operationer som del af Operation Inherent Resolve fra det østlige Middelhav var både USS Harry S. Truman og USS Dwight D. Eisenhower del af U.S. 6th Fleet, som hører under U.S. Naval Forces Europe-Africa. Flyene som udførte angreb som del af Operation Inherent Resolve var dog under kommando af U.S. Central Command under operationerne.
Ved at gennemføre angrebene fra det østlige Middelhav kunne de to hangarskibe bidrage med fortsat pres på Islamisk Stats krigere og infrastruktur som del af Operation Inherent Resolve. Men hangarskibene kunne samtidig, fordi de forblev under kontrol af U.S. 6th Fleet, bidrage til operationer sammen med NATO allierede og partnere, og dermed afskrække eventuelle trusler på den måde.”

Written By

Philip Chr. Ulrich er udenrigsredaktør på Kongressen.com og har ansvaret for 'Sikkerhedsrådet'. Han er cand.mag. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet med studieophold i Amsterdam. Han har tidligere arbejdet som fuldmægtig ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, og ved Civil-Military Cooperation Centre of Excellence i Holland. Forfatter til 'I Nationens Tjeneste. David H. Petraeus og USA i krig fra Vietnam til Islamisk Stat' som udkom ved Syddansk Universitetsforlag. Desuden har han skrevet udgivelsen 'Velkommen til Trumps verden' og været redaktør på bogen 'Præsidenter - fra Washington til Trump' fra Lindhardt & Ringhof. Han har også bidraget til en række andre udgivelser og bøger om amerikansk politik og historie.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen