Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Vi skal tilpasse os vores sikkerhedspolitiske virkelighed

Den sikkerhedspolitiske virkelighed, vi står over for i dag, ændrer sig med dramatisk hast. Vi har et ansvar for at følge med og agere efter denne virkelighed. Det gælder især det danske forsvar, som skal tilpasses det nye trusselsbillede.

Af Peter Christensen, forsvarsminister, Venstre

Verden i dag ændrer sig med dramatisk hast. Det gælder i den grad også den sikkerhedspolitiske virkelighed, vi står overfor. Og det ser vi mange eksempler på: Terrororganisationen ISIL i syd og Ruslands ageren i øst er bare nogle af de mest alvorlige lige nu.

Som samfund har vi et ansvar for at følge med og agere efter denne virkelighed. Det gælder især det danske forsvar. Et dansk forsvar som skal tilpasses det nye trusselsbillede. Alt andet vil være naivt.

Vi har i dag et forsvar, som er efterspurgt. Det er derfor også et forsvar, som vi politikere trækker meget på og der er ikke noget, der tyder på, at det bliver mindre i fremtiden.

Fremadrettet vil vi have behov for endnu mere fleksibilitet og samtænkning i vores sikkerhedspolitiske værktøjskasse. Vi kan bedst imødegå de mangesidede trusler, hvis vores samlede kapaciteter samtænkes og indrettes så fleksibelt som muligt.

Fra regeringens side har vi igangsat en sikkerheds- og udenrigspolitisk udredning, som til maj i år skal give os et strategisk bud på en stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks interesser inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik.

Dette vil også helt naturligt danne grundlag for et kommende forsvarsforlig og vores drøftelser omkring, hvordan vi skal prioritere i og med Forsvaret. For det er en vigtig debat om prioriteringer og sammenhæng mellem mål og midler. En debat som for mig blandt andet handler om dybde og bredde. Jeg er optaget af, at det danske forsvar skal være endnu bedre til det, vi i forvejen gør. Vi skal udvikle dybden og eksempelvis kunne være ude i længere tid i internationale missioner.

Mit udgangspunkt for den debat er, at vi ikke er alene om at håndtere vor tids udfordringer. Vi har allierede, vi er en del af et internationalt fællesskab. Vi taler ofte om, at verden er blevet mindre – eller sagt på en anden måde; mere globaliseret. Det betyder, at vi er blevet mere sårbare, da uro og konflikter i fjerne egne nemmere kan skabe ustabilitet i vores del af verden. Men derfor er det også så vigtigt, at Danmark bidrager ude i verden. Ved at have et fleksibelt forsvar, der kan indsættes ude, skaber vi samtidig den stabilitet, som er forudsætningen for vores sikkerhed hjemme. I takt med at verden bliver mindre, rykker vi dog også tættere sammen – og det synes jeg, er en betryggende tendens. Det internationale sikkerhedspolitiske samarbejde styrker vi både bilateralt og i NATO, FN og EU.

Og netop NATO er for mig helt central – hjørnestenen i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Et stærkt NATO er forudsætningen for at kunne imødegå de trusler og udfordringer, som vi står overfor. Kun et stærkt NATO kan komme terrororganisationen ISIL og dens handlinger til livs. Kun et stærkt NATO forstår Rusland – en styrke som er forudsætningen for overhovedet at indgå i en dialog med præsident Putin.

Jeg ser frem til at tage debatten her i det nye år. Det er en debat, som jeg vil gå åbent ind til, når mine politiske kolleger og jeg skal tage hul på drøftelserne om et kommende forsvarsforlig her i løbet af 2016. For det synes jeg, vi skylder hinanden. Det skylder vi Forsvaret – og det skylder vi Danmark. For i sidste ende handler det om din og min tryghed og sikkerhed.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen