Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Politisk analyse

Vi skylder vores veteraner en ordentlig veteranpolitik

Forfærdelige historier om krigsveteraner, som mistrives har understreget, at vi ikke er i mål med en ordentlig veteranpolitik. Det kan vi ikke acceptere. Derfor har socialdemokratiet forslået at give et markant løft til indsatsen for krigsveteraner. Vi ønsker en bedre og mere effektiv veteranindsats for veteraner og deres pårørende. En veteranpolitik, som skal udarbejdes i samarbejde med veteranerne selv.

Af Henrik Dam Kristensen (S), forsvarsordfører

Den seneste tid har vi atter oplevet historier i pressen, der med al tydelighed viser, at vi endnu ikke er i mål med en ordentlig veteranpolitik. Det er forfærdeligt, og det skal vi gøre noget ved. Når vi i Folketinget træffer beslutninger, der sender vores soldater af sted til krigszoner, har vi også et ansvar for at tage os af dem, når de kommer hjem. Veteraner, som har været ude og tjene Danmark og kommer hjem med ar på krop og sjæl har krav på en ordentlig og værdig hjælp.

Det er vigtigt at understrege, at mange veteraner heldigvis har det godt og trives i deres liv, når de vender hjem til Danmark igen. Men alt for mange har det desværre også alt for svært. Vi har hørt historier om veteraner, der ligefrem har det så svært, at de er til skade for deres nærmeste og ser afslutningen på deres liv, som den sidste udvej. Det kan vi ikke være bekendt.

100 mio. mere til en bedre veteranindsats
Som forsvarsordfører for socialdemokratiet ligger det mig meget på sinde at få skabt en politik, som skaber en bedre og mere effektiv veteranindsats. Derfor er jeg personligt meget glad for, at vi i Socialdemokratiet vil afsætte flere penge til en bedre veteranindsats. I 2015 anvendte forsvarsministeriet ca. 180 mio. kr. på veteranindsatsen. I socialdemokratiet har vi forslået at give et markant løft til veteranindsatsen. Helt konkret har vi forslået at afsætte 100 mio. kr. mere hvert år på finansloven. Til sammenligning har Venstre forslåset at afsætte 20 mio. kr. i alt. Det mener vi er alt for lidt.

Veteranpolitikken skal skabes i samarbejde med veteranerne
I Socialdemokratiet ønsker vi en helhedsorienteret indsats, som kan komme hurtigt i gang og være til konkret hjælp for vores veteraner og ikke mindst deres pårørende. Men det vigtigste for os er, at veteranpolitikken bliver udarbejdet i samarbejde med veteranerne. For vi forstiller os ikke, at vi kan sidde på Christiansborg og vide, hvordan det er at være krigsveteran. Det er dem, der ved, hvad der er behov for. Eksempler på en bedre indsats kunne være bedre psykologhjælp, bedre hjælp til veteraner i lokalområdet, mentorordninger, opsøgende indsatser og bedre veteranhjem. Men det vigtigste for os er at lave en politik, som afspejler de konkrete behov, som veteranerne selv efterspørger. Derfor vil vi have dem med i processen. Ud over en ordentlig indsats for de hjemvendte, skal vi også kigge på, om vi kan gøre mere forebyggende, f.eks. i form af bedre screening, bedre mentaltræning eller andet. Det er noget af det, vi vil kigge på med relevante parter.

For en ting er sikkert. Der er brug for en bedre veteranindsats, end vi har i dag. Og der er brug for bedre hjælp end dét, regeringen lægger op til. I Socialdemokratiet vil vi presse på for at få skabt en ordentlig indsats og en solid støtte til vores soldater og deres pårørende. Både før, under og efter udsendelse.

Henrik Dam Kristensen er forsvars- og sikkerhedsordfører for Socialdemokratiet og valgt i Horsenskredsen. Han er ligeledes næstformand i folketingets præsidium og præsident for nordisk råd. Henrik Dam har over 10 års ministererfaring bag sig og har også været medlem af Europa- Parlamentet.

Written By

Kongressen.com er et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold. Vi grundlagde mediet i oktober 2012 ud fra den ambition at tilføre dækningen af supermagten substans og analyse. Som verdens supermagt spiller USA en helt central rolle for den verden, som Danmark er en del af. Derfor er der behov for at dække såvel amerikansk indenrigs- som udenrigspolitik på en mere kvalificeret og nuanceret måde. Lige som der er behov for at fortælle historier om det amerikanske samfund generelt. Det er det, vi her på Kongressen.com ser som vores fornemmeste opgave at gøre.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen