Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kongressen.comKongressen.com

Tema

Whistleblowernes ’grand old man’ på barrikaderne

En af fortidens største whistleblowers, Daniel Ellsberg, der leakede de berømte Pentagon Papers om Vietnam-krigen i 1971, står i dag side om side med Edward Snowden i kampen imod overvågning og overgreb på amerikanernes frihedsværdier. Med foreningen Freedom of the Press Foundation er Ellsberg blevet en samlende figur for whistleblowers.

Daniel Ellsberg har været en aktiv stemme i forsvaret for whistleblowers handlinger de seneste år, hvor han har givet sin uforbeholdne støtte til både Chelsea Manning og Edward Snowden. Kort efter at Snowdens første leaks så dagens lys i juni sidste år, kaldte Ellsberg ham for den vigtigste whistleblower i USA’s historie – og det var ment som en ros, hvis nogen skulle være i tvivl.

Snowden: forfatningens beskytter
I februar skabte Ellsberg en mindre internet sensation ved på det sociale medie reddit.com. I sin korte post roser Ellsberg Snowden for at have gjort mere for at opholde og forsvare den amerikanske forfatning end nogen politiker eller embedsmand i USA inklusiv præsident Obama. Han beskylder endvidere mange af disse for at have forbrudt sig imod forfatningens første og fjerde tillæg – henholdsvis ytringsfrihed og pressefrihed og retten til privatliv. Til slut stiller Ellsberg sig til rådighed for brugernes spørgsmål med ordene ’ask me anything’. Det må man sige brugerne har taget til sig. På nuværende tidspunkt har Ellsbergs post genereret ikke mindre end 2794 kommentarer, der flittigt diskuterer emner relateret til whistleblowers, pressefrihed og overvågning.

Freedom of the Press Foundation
I december 2012 var Ellsberg med til at grundlægge organisationen Freedom of the Press Foundation (FPF), hvis erklærede mål er at støtte og forsvare journalistik, der arbejder med at afsløre misrøgt, korruption og lovovertrædelser i det politiske system. Formålet er derigennem at bidrage til bedre gennemsigtighed og ansvarlighed og sikre pressefriheden i USA. Udover Ellsberg selv tæller organisations bestyrelse blandt andet the Guardian-journalisten Glenn Greenwald, der har været Snowdens vigtigste kontakt i afsløringerne af NSA, skuespilleren John Cusack og som seneste skud på stammen Edward Snowden selv.
FPF blev skabt for at gøre det muligt at donere penge til whistleblower-sitet Wiki-Leaks, efter at det tilbage i 2010 var lykkedes Obama at standse sådanne overførsler ved at presse VISA, Mastercard og PayPal til at bremse transaktioner til hjemmesiden. I dag muliggør FPF crowd-funding af Wiki-Leaks og en række andre lignende organisationer gennem deres hjemmeside.
Udover at muliggøre donationer støtter FPF også på anden vis en lang række organisationer, der arbejder med undersøgende journalistik. Man er blandt andet med til at udvikle sikre krypterings værktøjer for digital kommunikation og træne journalister i at bruge disse til fx at sikre kilders anonymitet. FPF har desuden oprettet sit eget whistleblower-system, som journalister og andre sikkert kan leake dokumenter igennem.

Ellsberg dengang og nu
Ellsberg dukkede første gang op på den nationale radar da han i 1971 valgte at give omkring 7000 hemmelige dokumenter om USA’s ageren i Vietnamkrigen til the New York Times og 19 andre amerikanske aviser. Forinden havde Ellsberg forgæves forsøgt at få medlemmer af Kongressen til at offentliggøre oplysningerne, men da ikke lykkedes sendte han i stedet de følsomme oplysninger til pressen.

Ellsberg havde selv været med til at fremstille dokumenterne gennem sit arbejde for tænketanken RAND Corporation på bestilling af forsvarsminister Robert McNamara. Forinden havde Ellsberg arbejdet for Pentagon og tjent to år i Vietnam. Men i 1969 begyndte Ellsberg at deltage i de stadigt mere omfattende protester imod Vietnam-krigen, og han blev overbevist om, at USA var involveret i det, han selv siden har betegnet som en ’uretfærdig krig’.
Ovenpå offentliggørelsen af the Pentagon Papers overgav Ellsberg sig selv til myndighederne til retsforfølgelse. Han motiverede sine handlinger med ord, der ligger utroligt tæt på dem man også har hørt fra Snowden: “I felt that as an American citizen, as a responsible citizen, I could no longer cooperate in concealing this information from the American public”. Ellsberg blev dog frifundet i retssagen imod ham i 1973, efter at det kom frem at Nixon-administrationen i bestræbelserne på at fælde ham havde brudt ind hos hans psykiater for at finde kompromitterende materiale. Ellsberg stod ellers til op imod 115 års fængsel og var i øvrigt anklaget under den samme Espionage Act of 1917 som Chelsea Manning blev dømt under sidste år og som Snowden nærmest med garanti også vil blive dømt under, hvis det kommer til en retssag.

Siden da har Ellsberg været aktivt engageret i kampen for at sikre pressefrihed i USA og afsløre magtmisbrug og overtrædelse af frihedsrettigheder. Han var blandt anden en kraftig modstander af Irak-krigen, hvor han i pressen advarede imod et såkaldt ’Tonkin Gulf Scenario’ – episoden der var med til at trække USA ind i Vietnam-krigen – i forhold til Irak. Hans protester har blandt andet affødt en tur i spjældet ovenpå en demonstration imod Irak-krigen på plænen foran Det Hvide Hus tilbage i 2005, da præsidenten hed George W. Bush.

Ellsberg 1973 og Manning og Snowden i dag
Det er svært at sammenligne Ellsbergs handlinger i 1973 med Mannings og Snowdens i dag. Alle tre har givet lignende begrundelser for deres leaks og alle tre har på forskelige måder tjent i det amerikanske militær, men blev desillusionerede over problemer i systemet. Ellsbergs afsløringer af USA’s Vietnam-politik, og minder i deres karakter mere om Bradley Mannings afsløringer af USA’s militære operationer i Irak og Afghanistan end Snowdens afsløringer af efterretningsvæsnet. På i hvert fald to afgørende punkter handlede Ellsberg anderledes end sine efterfølgere. Han forsøgte at overlevere informationerne til Kongressen før han gik til pressen, og han overleverede sig selv til det amerikanske retssystem efter at have gået kortvarigt i skjul. Hverken Manning eller Snowden har så vidt vides forsøgt at gå til Capitol Hill før pressen. Manning blev afsløret gennem et chatforum og pågrebet af det amerikanske militær, og Snowden stak som bekendt af til først Hong Kong og siden Rusland. Modsat Ellsbergs, der som nævnt klarede frisag, røg Manning bag tremmer, og alt tyder på at Snowdens skæbne vil minde mere om Mannings end Ellsbergs, hvis han en dag skulle blive pågrebet.

Rasmus S. Søndergaard er ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet, hvor han forsker i menneskerettigheder i amerikansk udenrigspolitik. Har tidligere arbejdet i Kongressens ’House Foreign Affairs Committee’ og været tilknyttet universitetet i Berkeley, Californien. Blandt bidragyderne til ‘Fem År Med Obama – Forandring Vi Kunne Tro På?’, ‘Glimt Af Amerika’ og senest ‘Fiktionens Magt’. Tilknyttet Kongressen.com som udenrigsanalytiker.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Læs også:

Copyright © 2021 Kongressen